Jos Horikx on Thu, 23 May 2002 14:18:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] schoolproject


At 16:21 22-5-02 +0000, Daniel on the road wrote o.a.:

>Betreffende een schoolopdracht vraag ik uw hulp.
>De bedoeling is een essay te schrijven over het volgende onderwerp:
>Bij de opkomst van nieuwe media in relatie tot beeldende kunst is altijd 
>sprake geweest van
>enerzijds een esthetische en anderzijds een ethische discussie.
>Beschrijf deze discussie in verband met de opkomst van: a. de
>fotografie, b. de televisie, en c. de computer, Ún geef duidelijke
>voorbeelden van beeldend kunstenaars die deze discussies in hun werk
>centraal hebben gesteld.

>Kan U me hier mee verder helpen.
>Misschien dat U interessant tekstmateriaal, links e.d heeft.

Een zoektip wellicht,

Als je zoekt op "copyright" (auteurswet, auteursrecht) met wat
aanvullende additionele zoektermen zul je meer interessant ma-
teriaal vinden dan je aankunt.

Vergeet niet dat wat de werkelijke belangen aangaat deze vaak
(ook) economisch van aard zijn en dat er rechtspraak over ont-
wikkeld is. De bijbehorende jurisprudentie en/of de memories
van toelichting etc. weerspiegelen minsten voor een groot deel 
van het maatschappelijk denken over deze materie.


Met vriendelijke groet,

JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).