Alfred B. Broer on Thu, 23 May 2002 11:20:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] schoolproject


Beste Daniel,

Je kunt misschien ook wel leuke oude links vinden op: http://www.kww.nu/indeks.html

Verder wil ik je aanraden eens een speurtocht te maken door de site van twee orginele
kunstenaars op: www.jodi.org

Je zult er geen theoretische info aantreffen, wat je er wel aantreft??? Kijk maar eens
het ligt er maar helemaal aan hoe je het zelf interpreteerd.

Succes verder.

Groet,
Alfred Broer.


Daniel Kusters wrote:

Geachte heer, mevrouw

Betreffende een schoolopdracht vraag ik uw hulp.
De bedoeling is een essay te schrijven over het volgende onderwerp:
Bij de opkomst van nieuwe media in relatie tot beeldende kunst is altijd
sprake geweest van
enerzijds een esthetische en anderzijds een ethische discussie.
Beschrijf deze discussie in verband met de opkomst van: a. de
fotografie, b. de televisie, en c. de computer, Ún geef duidelijke
voorbeelden van beeldend kunstenaars die deze discussies in hun werk
centraal hebben gesteld.


Kan U me hier mee verder helpen.
Misschien dat U interessant tekstmateriaal, links e.d heeft.

MVG,

Daniel Kusters