Károly Tóth on Thu, 16 May 2002 13:27:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had samenlevingscontract met de moordenaar


:)

Ja, dat zou ik ook niet durven zeggen van een website die  "De Gezonde
Roker" heet, een wordt versierd door een trieste lul. :)

Maar de betrouwbare nieuwsbronnen hebben allemal over een solo mordenaar.
Daarom.

k

> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of
> bart@bundersbos.demon.nl
> Sent: Thursday, May 16, 2002 12:44 PM
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: Re: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had
> samenlevingscontract met de moordenaar
> 
> 
> op de site van Theo staat ook: "Melkert Moordenaar"
> 
> hiervan vraag ik mij ook niet af of het waar is. ik zie de 
> site van Theo niet echt als een
> betrouwbare nieuwsbron.
> 
> bart
> 
> > Bizarr. 
> > Wie weet er misschien meer van? Is het waar?
> > 
> > Ik lees net op de roddelpagina van Theo van Gogh de volgende:
> > bron: http://www.theovangogh.nl/
> > 
> > 
> > "Klaas de Vries, PvdA minister van Binnenlandse Zaken, wist 
> al drie dagen
> > dat n van de taartgooisters een samenlevingscontract was 
> aangegaan met de
> > moordenaar van Fortuyn. (...)"
> > 
> > grtnx k
> 
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
> 


begin 666 winmail.dat
M>)\^(BD+`0:0" `$```````!``$``0>0!@`(````Y 0```````#H``$(@ <`
M& ```$E032Y-:6-R;W-O9G0@36%I;"Y.;W1E`#$(`0V ! `"`````@`"``$&
M@ ,`#@```-('!0`0``T`&@````0`&0$!`Y &`$P)```H````"P`"``$````+
M`",```````,`)@``````"P`I```````#`"X```````,`-@``````'@!P``$`
M``!3````6TYE='1I;64M;FQ=($ES(&AE="!W86%R/R!486%R=&=O;VES=&5R
M(&AA9"!S86UE;FQE=FEN9W-C;VYT<F%C="!M970@9&4@;6]O<F1E;F%A<@``
M`@%Q``$````6`````<'\S(R\\=,:<6@D35F5*=SA*)A86 ```@$=# $````3
M````4TU44#I!4D5 6%,T04Q,+DY,```+``$.`````$ `!@X`5&YTS/S!`0(!
M"@X!````& ````````#@5" RA<G4$9JX`$"5`7[VPH ```,`% X!````"P`?
M#@$````"`0D0`0```*T$``"I! ``R <``$Q:1G7O_1H'`P`*`')C<&<Q,C7B
M,@-#=&5X!4$!`P'W_PJ `J0#Y <3`H /\P!0!%8_"%4'LA$E#E$#`0(`8VCA
M"L!S970R!@`&PQ$E]C,$1A.W,!(L$3,([PGWMCL8'PXP-1$B#&!C`% S"PD!
M9#,V%E +IB Z#BD*H@J$"H!*82P@%&1A!4!Z"& @:6OX(&]O'J #`!0@'@`(
M<$9V"? >0&5G9Q^1=L,#D0GA('=E8@"0#K!#'@`(D" @(D0A$$=:91Y0;@$`
M!_%K!) B="!H">!T'? @<P6P9.\%0!^ % `(D60>`![ !< U(')T"(%S(0$*
M0&PNV1SM36$*P2(18A0@`V!X=7=B"L A$!\!)U!SLF(#8&YN'Y$BL&(G`+,#
MH = ;&4`P ,@;R.Q]2!C<Q>A( 1@"R )\":1K26 1":1`W N'1IK'1JH/B M
M+4)/!1!G"X#E*6%-!Y!S81_P+4,LQEI&`V$Z'O 4('0'<2U ;FPM861M"X! 
MU2_%+@6P9RS&6P# `Q"8=&\Z+\\PV5U/`Z $0F43X&QF($]FPRS&)W%T0&)U
M(@$4`)D&X',N`0`$8&XN,P!/+,8&8 (P+Z!4: AP<PT>$'D=\": >2 Q-AL=
M\ '0,!1 #B Z-#3H(%!-+,94,F ON3#/,3=B=6)J!9 WP5)EC2^@6P? ,J9=
M($D$(&LBL 5 =R:1/S?@)I%T_F<>P 0`#K %P!/@"S$LY*<N4 > ,P!E=@N 
M9P3P_0(A<@#0!4 '@!\Q(1 $8.<JABS&0NYO<";"(.,@,OTW\&4J4"40)I %
M0![!+Z!:(BX@;")A!4!-0E<B[4+N: B1(#)V08 N8!Z"U3"0:AZX8330;S30
M/E;W'H V<!Z">B%!(A% !T3;ZQ\#!9!H2E%L!" )X347?R<?*"(KA4-(-9)"
M[BT@0MQI>@K *O%2:%<A02"P_TW"!< PD 00$] (D .@!X"_$H$@,3[0/BI2
M:%)H21Z@7RDP!Y$R@415`V!D`0!L#PJP+<)%"" R1V]G:-TFPG8&\!_Q`0`Z
M4F@H(@,OH$X0=' Z+R]W^5U@+G1%82 Q/T!;`#;AIB]6[U=;(DL+8&$$( TB
M$58DXAWP4'9D0?])D0,`/X,@,E,`*%(+8"(`T100(%IA(F!N'? #\?<%02S5
M*6%D"($>`1_Q4FC_'A(@%"(11;$_*$YC0']!@_\^D 0A9$9=\1_0:C%!Q5)H
M2T)(("-&%\%U>3;0('0H+FU@*4>'4DH)P'28;G@@+%5#3R!?<.]O<?]S#W,P
M+,8J80`CP7#]&"!I)"! \%GP,H@E@ A0\FT'@')C")!&<&[@(,#\<G4>D1\"
M=$@R4!_0)0'_:I(AXP7 >*$E$7:@00$E@/X\,H@M( 0`3GITP$1@'Y'_'Y$"
M(!_P!&-5D4(2,B%!`<]^`&0!*9,R@2UK!1 RL/QE:U"7=, N(!*!"X "$.\=
M\ K 52(TT"8I`#8#`9#??@`?\"!@(3!_47-;YW3 ^USY.UDO?YD(4 (P09$O
MH)<N("A0*E!'`V!O=!^ >FPD("A!@ ;@;Q >D$!8>',T*1$VX2E0G7T!B7 `
M```>`$(0`0```"X````\13$W.$EJ>BTP,#!.1$PM,#! <&]S="TR,2YM86EL
M+FYL+F1E;6]N+FYE=#X````#``E9`0````L``( (( 8``````, ```````!&
M``````.%`````````P`"@ @@!@``````P ```````$8`````$(4````````#
M``> "" &``````# ````````1@````!2A0``)VH!`!X`"8 (( 8``````, `
M``````!&`````%2%```!````! ```#DN, `>``J "" &``````# ````````
M1@`````VA0```0````$`````````'@`+@ @@!@``````P ```````$8`````
M-X4```$````!`````````!X`#( (( 8``````, ```````!&`````#B%```!
M`````0`````````+`#F "" &``````# ````````1@`````&A0````````,`
M.H (( 8``````, ```````!&``````&%````````"P!#@ @@!@``````P ``
M`````$8`````#H4````````#`$2 "" &``````# ````````1@`````1A0``
M``````,`1H (( 8``````, ```````!&`````!B%`````````@'X#P$````0
M````X%0@,H7)U!&:N ! E0%^]@(!^@\!````$ ```.!4(#*%R=01FK@`0)4!
M?O8"`?L/`0```&(`````````.*&[$ 7E$!JANP@`*RI6P@``;7-P<W0N9&QL
M``````!.251!^;^X`0"J`#?9;@```&0Z7$UY($1O8W5M96YT<UQ/9F9I8V5<
M36%I;%Q/551,3T]+7$M23UDN4%-4`````P#^#P4````#``TT_3<```(!?P`!
M````,0```# P,# P,# P13 U-#(P,S(X-4,Y1#0Q,3E!0C@P,#0P.34P,3=%
M1C9!-#!$-3,P, `````#``8022E65P,`!Q \! ```P`0$ `````#`!$0`@``
M`!X`"! !````90```#HI2D$L1$%46D]524M/3TM.24541%525D5.6D5'1T5.
M5D%.145.5T5"4TE4141)12)$14=%6D].1$523TM%4B)(1454+$5%3E=/4D14
=5D524TE%4D1$3T]2145.5%))15-414P`````[U,`
`
end

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).