bart on Thu, 16 May 2002 12:50:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had samenlevingscontract met de moordenaar


op de site van Theo staat ook: "Melkert Moordenaar"

hiervan vraag ik mij ook niet af of het waar is. ik zie de site van Theo niet echt als een
betrouwbare nieuwsbron.

bart

> Bizarr. 
> Wie weet er misschien meer van? Is het waar?
> 
> Ik lees net op de roddelpagina van Theo van Gogh de volgende:
> bron: http://www.theovangogh.nl/
> 
> 
> "Klaas de Vries, PvdA minister van Binnenlandse Zaken, wist al drie dagen
> dat n van de taartgooisters een samenlevingscontract was aangegaan met de
> moordenaar van Fortuyn. (...)"
> 
> grtnx k


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).