Maarten Reijnders on Wed, 15 May 2002 21:18:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Groenlinks en SP


At 06:41 PM 5/15/02 +0200, Marius van Dam wrote:
>Dit waren mijn eerste tweedekamer verkiezingen.
>
>Op mijn biljet stond bij Gr Lnks, lijst 5: Gecombineerd met lijst 6
>Bij SP (lijst 6) stond: Gecombineerd met lijst 5
>
>Eenzelfde constructie was er tussen lijst 7 en 12 (SGP en christenunie).
>
>Kan iemand me uitleggen wat dit precies betekent? Worden ze bij de
>informatie als 1 gezien?

Nee, het is een constructie die bedoeld is om restzetels binnen te halen. 
Als aan het eind van de avond alle stemmen zijn geteld en bepaald wordt of 
en zo ja welke partij recht heeft op een restzetel, dan worden bijvoorbeeld 
de 'overgebleven' stemmen van GroenLinks die die stemmen niet nodig heeft 
voor een restzetel, overgeheveld naar de SP die daardoor een grotere kans 
maakt op die restzetel. Omgekeerd werkt die constructie natuurlijk ook. Als 
GL meer kans maakt op een restzetel, dan worden de 'overbodige' stemmen van 
de SP bijgeschreven bij GL.

Een dergelijke constructie wordt vooral gekozen door partijen die 
ideologisch dicht bij elkaar staan, zoals dus GL en de SP of de CU en de 
SGP. Bij de vorige verkiezingen was er ook al een dergelijke 'verbinding' 
tussen de lijsten van SP en GL, als ik het mij goed herinner.

groet,

Maarten Reijnders

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).