Leon Kuunders on Tue, 14 May 2002 14:52:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] zonder reden -- berekencultuur


(als column op www.security.nl en hier)

	###

Kwart voor vijf. De afsluitende woorden uit de rede van Wim Kok galmen nog
na in m'n hoofd: "alleen kalmte kan ons redden, alleen kalmte kan ons
redden". Ik zie hoe de tranen hem bijkans over de wangen stromen, weliswaar
minder dan toen hij het aftreden van z'n kabinet aankondigde, maar echte
tranen zijn het wel. Terwijl de premier gaat zitten bekijk ik de lange
tafel. Het diner waar alle demissionaire ministers zijn aangeschoven heeft
als bedoeling het volk te laten zien dat we samen sterk zijn. Dat de
Nederlandse politiek niet verdeeld is, maar juist eensgezind de strijd wil
aangaan met de kartelpolitiek. Dat we niets te vrezen hebben van
achterkamertjes, wandelgangen en torentjes zonder toezicht.

Na de rede van Kok is Ad Melkert aan de beurt. Ik zie hoe Pim Fortuyn achter
hem staat te glimlachen. Hij buigt zich over Ad's schouder en fluistert nog
wat opmerkingen in het rode oor. De koontjes op Ad's wangen lichten op als
mannebillen in een darkroom en zijn lach kaatst tegen de muren. Wat een
lach! Ad barst los in lofuitingen aan het adres van de glimmend kale
politicus. Dankt hem uitvoerig voor de wijze lessen die ze van hem hebben
gekregen. En spreekt opnieuw zijn voornemen uit om nooit, maar dan ook
nooit, premier te worden. Tevreden ziet hij hoe iedereen instemmend knikt
bij deze wijze woorden.

De D66-voorman staat te trappelen van ongeduld terwijl Ad als laatste iets
roept over de saamhorigheid onder de nieuwe horigen. Als Ad zijn toespraak
afsluit veegt Thom zijn zwartgeverfde lokken met een routineus gebaar weg
voor zijn ogen en loopt op kousevoeten naar het spreekgestoelte. Voordat hij
echter de microfoon ter hand kan nemen wordt hij bekogeld met rotte tomaten
en hardgekookte eieren door rebelse Jan, onze sosiejalistische Robin Hood
die ogenschijnlijk te weinig pijlen op z'n boog heeft. Ontdaan door zoveel
onrecht weigert de D66 woordvoerder net als eerder in de campagne een zinnig
woord te zeggen.

Als volgende komt Pim zelf aan het woord. Pim Fortuyn, de afgestudeerd
econoom die gedurende vijftien jaar in niet mis te verstane bewoordingen de
mis te verstane bewoordingen van de vaderlandse politiek gadesloeg,
bekritiseerde en uiteindelijk uit pure wanhoop zelf maar bij de horens nam.
Maar daar gaat zijn rede niet over. Pim spreekt over cultuur. Pim spreekt
over de schurkenstreek waardoor Nederland in één klap midden in de
afrekencultuur is terechtgekomen. Pim kan het weten. Hij heeft namelijk een
huis in Italië. En in Italië wordt al heel lang afgerekend. Alles heeft daar
een prijs. En als je er de achterkamertjes en wandelgangen kent is de ingang
naar het torentje snel gekocht.

Pim spreekt over de klap die het land als verdoofd achterliet. De klap die
Nederland sprake- en hem leven-loos achterliet. De klap die ineens duidelijk
maakte wat het verschil kan zijn tussen afrekenen en berekenen.

Een afrekencultuur staat of valt met een juiste identificatie,
authenticatie, autorisatie en administratie van het individu. Voor een
afrekencultuur is het van wezenlijk belang dat men weet wie wanneer waar
welke actie waarom waarmee waarvoor en voor wie heeft uitgevoerd.

Een berekencultuur staat of valt met het likken van de juiste mensen, het
frequent controleren van het gebied achter de ellebogen en het regelmatig
wassen van de neus en andermans oren.

Alleen kalmte kan ons redden ...

Kwart voor vijf. Met bonzend hart word ik wakker. Ik luister. De zaanse
vogels vechten om het hardst met elkaar voor een partner. Die ene.
Onwillekeurig denk ik aan dat verhaal over het roodborstvogeltje.
Roodborstvrouwtjes doen het met andere mannetjes als hun eigen mannetje er
even niet is. Bedriegingen zouden de meeste mensen dat noemen.

Maar eigenlijk is het berekencultuur.

	###

-Leon.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).