Paul Boots on Sat, 11 May 2002 19:39:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "Mooge wij effe een teiltje"; Re: Het speelkwartier is over


Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat er in alle media,
en dus ook hier op de lijst, met het grootste gemak de
termen 'links' en 'rechts' gehanteerd worden.

Neem me niet kwalijk maar het industrieele tijdperk loopt
nu toch echt definitief ten einde - zo ook deze twee begrippen
die totaal hol geworden zijn.

Wat mij betreft getuigd het gebruik van een zelfde simplisme
als gehanteerd door allerhande populisten.

En nee, ik heb geen vervangende simpele termen. De wereld is 
niet simpel. Ook de politiek is niet simpel, net als ieders
persoonlijk leven.

Persoonlijk hoop ik op groeiend bewustzijn en inzicht.
Sommigen zullen zeggen dat dit ijdele hoop is, toch blijf ik
hopen en probeer hier en daar iets te doen.

Vroeger was het niet beter.-- 
-----------------------------------------------------------------------
Paul Boots	                                 mailto:bootsch@acm.org
--                                                        --
PGP Public Key:
http://wwwkeys.nl.pgp.net:11371/pks/lookup?op=get&search=0x53184F80
-----------------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).