Anneke Auer on Sat, 11 May 2002 17:00:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Het speelkwartier is over


Een goede en heldere analyse van Ed Hollants - voor zover ik daar zelf ook
niet op had kunnen komen, en ik neem aan velen (links-georienteerden) met
mij. Echter, ik ben zeer pessimistisch over de voorgestelde 'alternatieven'.

> Ten eerste denk
> ik dat er een serieuze discussie moet komen.
Discussies: heel democraties en heel legitiem. Dan maar weer naar het cafť?
En een discussie met wie? En hoe lang gaat die 'discussie' duren? En wat zou
een veels te late discussie nog kunnen repareren op dit cruciale moment?

> Ook lijkt  me dat we de
> ontstane massa beweging met de opkomst van Fortuyn
> serieus moeten nemen.
Ja, dat bespeur ik ook, als nieuwe 'linkse' trend. Mijns inziens is dit een
zwaktebod en een teken van capitulatie in de politieke strijd, om me maar
even soosjalisties uit te drukken. Dat serieus nemen komt overigens ook als
mosterd na de maaltijd. Ik vind het jammer dat het vooral betekent
"accepteren" - tenminste, een andere vertaling heb ik nog niet echt kunnen
bespeuren. Met verbazing zie ik toe hoe zelfs mijn geestverwanten in die val
trappen. Ik vraag mij af waarom het opeens niet meer legitiem is om afstand
te nemen van een vorm van massa-hysterie. Ik vind dat ronduit gevaarlijk.

> Radicaal links is totaal
> versplinterd en uiteengevallen in one-issue organisaties en losse
> individuen.
> Misschien zie ik het allemaal te pessimistisch maar ik denk dat de in de
> jaren zestig en zeventig veroverde ruimte steeds meer en sneller
> ingeperkt gaat worden.
Tja, en dat heeft radicaal links onder haar ogen zien gebeuren, zeker het
laatste jaar. Dat men schuldbewust is, is goed, maar dat mag niet het nieuwe
politieke standpunt worden natuurlijk. Dat zal geen sympathie opleveren.

> Alsof er veranderen uitsluitend door discussiŽren  zijn
> te bewerkstelligen. Van een werkelijke geŽngageerdheid met of  daadkracht
> tot radicale verandering is nauwelijks sprake.
Dan vind ik het des te merkwaardiger dat Ed Hollants' eerste oplossing is
het houden van (weer) een discussie!

> Natuurlijk zijn we als buitenparlementair
> links er nog en hebben we ook tal van goede ideeŽn.
Nou ik ben reuze benieuwd. Tot nu toe heb ik nog geen goed idee kunnen
ontwaren. Hou me op de hoogte!

Mijn kritiek is natuurlijk erg makkelijk, dat geef ik toe. Maar wie ben ik.
En bij mij leeft ook een grote onvrede, zij het al jarenlang, en niet nu
opeens politiek Nederland is ingestort.
Wat mij het meest kwaad maakte en verontrustte was de verregaande
kapitalisering van Nederland. Dat de burger zich moet schikken naar allerlei
(ongevraagd en on-democratisch) ingevoerde wetjes, regeltjes en bepalingen -
ten bate van de economie. Het flagrante nepotisme in het verdelen van banen
en het elkaar toespelen van grote projecten. En fraude, die terug te voeren
valt tot in Den Haag. En zeker, wanneer er zo af en toe eens een topje van
een ijsberg wordt 'ontdekt' (en met welke bedoeling!), dat dat nauwlijks
enige consequentie heeft voor de betrokken partijen. De diverse
monopolieposities van bedrijven in Nederland zouden eens aangepakt moeten
worden. En de connecties van bedrijven met politici (en hun partners,
vrienden, bekenden, etc.) zouden openbaar moeten worden.

Wat ik vind dat er in ieder geval NIET moet gebeuren is het 'accepteren' van
de nieuwe verrechtsing. En daar bedoel ik natuurlijk niet mee: je ogen er
voor sluiten. Ik denk dat het bekeken en benaderd moet worden als een
psychologisch verschijnsel, maar niet als diepgevoeld verlangen of wens van
de Nederlandse burger. Maar politiek links moet nu, maintenant, uit de
comfortabele regentenstoel worden geschopt - om en met de goede redenen en
motieven. Niet voor niets haalt Ed Hollants de jaren '60 aan. Toen ging men
nog de straat op.

Laten we a.u.b. tegen blijven en tegen-actie voeren, maar niet 'mee'.

Anneke
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).