Johanneke van Marle on Sat, 11 May 2002 08:13:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Nettime-nl digest, Vol 1 #701 - 3 msgs


Beste schrijvers van deze lijst,

Is het mogelijk om ook in deze politiek roerige tijden te concentreren
op:.....

Het onderwerp waarover op nettime.nl van gedachten wordt gewisseld is de
mediacultuur in Nederland en de invloed daarop van de digitalisering en de
nieuwe media.

groet,

Carolien
----- Original Message -----
From: <nettime-nl-request@nettime.org>
To: <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Saturday, May 11, 2002 6:27 AM
Subject: Nettime-nl digest, Vol 1 #701 - 3 msgs


> Send Nettime-nl mailing list submissions to
> nettime-nl@nettime.org
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> nettime-nl-request@nettime.org
>
> You can reach the person managing the list at
> nettime-nl-admin@nettime.org
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Nettime-nl digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Balie 14 mei (Rob Van Kranenburg)
>  2. German Elections Go Open Source (Arthur Elsenaar)
>  3. Ed Hollants: Het speelkwartier is over (geert lovink)
>
> --__--__--
>
> Message: 1
> Date: Sat, 11 May 2002 00:23:01 +0200 (CEST)
> From: Rob Van Kranenburg <robvankranenburg@memling.rug.ac.be>
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: [Nettime-nl] Balie 14 mei
>
> Dag,
>
> Tweede (en laatste) aankondiging:
>
> Stelling nemen.
>
> 24 uur voor de verkiezingen nemen we stelling: voor debat in de openbare
> ruimte, voor progressief denken en handelen, voor vakmanschap in de
> politiek.
>
> Sprekers:
>
> Chris Keulemans
> Stephan Sanders
> Felix Rottenberg
>
>
> Aangepaste Grote Zaal, Balie: 20 uur.
>
> Reserveren op 020 - 55 35 100  --- Geen entree.
>
>
> ---
>
>
>
>
>
> --__--__--
>
> Message: 2
> Date: Sat, 11 May 2002 01:32:51 +0200
> From: Arthur Elsenaar <artelse@mohr-i.nl>
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: [Nettime-nl] German Elections Go Open Source
>
> Hi,
>
> in Duitsland weet men blijkbaar dat inzicht in de systemen=20
> gebruikt door de overheid wenselijk is (openbaarheid bestuur).=20
> Ik heb mij bij verschillende verkiezingen in NL weleens=20
> afgevraagd wat de stemmachines nu precies opslaan en hoe. Is dit=20
> een simpele teller per naam/ lijst of is er ook een volgorde=20
> vastgelegd?
>
> Vooral dit laatste is interessant, omdat de mensen achter de=20
> tafel altijd keurig de stembriefjes op stapel leggen en er een=20
> volgnummer aan toekennen. De twee gescheiden systemen kun je=20
> gecombineren en zien wat een bepaald persoon gestemd heeft. Maar=20
> of dat interessant is in een land met vrijheid van=20
> meningsuiting? Privacy wellicht?
>
> Weet iemand of er wel eens navraag/ onderzoek gedaan is naar de=20
> software van de stemmachines in NL en of deze openbaar is?
>
> Arthur Elsenaar
>
> Voor het volledige artikel bij Slashdot:
> http://slashdot.org/articles/02/05/10/123206.shtml?tid=3D99
>
> "The Heise news ticker is reporting that the software used by=20
> the German government to handle the results of the Bundestag=20
> election (that's the national parliament) on September 22nd will=20
> be based on open source platforms. The system will be written in=20
> Java and deploy Tomcat, JBoss and MySQL, and is being developed=20
> by the Berlin software firm IVU (here's their press release),=20
> working with the Statisches Bundesamt (the federal statistics=20
> office). It's not clear from the announcements whether the=20
> source code of the application itself, and not just the servers=20
> it runs on, will be publically available. Nevertheless, one is=20
> reminded of the argument of Peruvian congressman Dr. Edgar David=20
> Villanueva Nu=F1ez (seen recently in Slashdot) that open source=20
> software enables citizens of a democracy to see for themselves=20
> whether the work of government, such as elections, is conducted=20
> as it should be. All of the announcements are in German, so go=20
> fish. The software, as described in the announcements, will=20
> compute preliminary results (which are announced as soon as=20
> possible after the polls close), run plausibility checks, and=20
> determine the Bundestag membership as well as distribution of=20
> seats to the political parties. It will use web clients for=20
> entry of voting data, data import, presentation of results, and=20
> preparation of printed results. It will be based on a=20
> three-level architecture (apparently standard J2EE) and deploy=20
> Enterprise Java Beans."
>
>
> --__--__--
>
> Message: 3
> From: geert lovink <geert@xs4all.nl>
> To: nettime-nl <nettime-nl@nettime.org>
> Date: Sat, 11 May 2002 08:54:22 +1000
> Subject: [Nettime-nl] Ed Hollants: Het speelkwartier is over
>
> Subject: [ac-berichten] Het speelkwartier is over
> From: "AC/Freewhere" <ac@autonoomcentrum.nl>
> Date: Fri, May 10, 2002 3:20 pm
> To: ac-berichten@tetter.xs4all.nl
>
> Het speelkwartier is over
>
> Hier enige snel opgeschreven gedachten naar aanleiding van de moord op
> Fortuyn en vooral de reacties daarop.
>
> De moord op Pim Fortuyn brengt een wijd verspreide verrechtsing van de
> samenleving aan het licht. Al enige uren na zijn dood komen de eerste
> geluiden dat het de schuld is van links. Zowel linkse
> actiegroepen als linkse partijen en zelfs een nauwelijks links te noemen
> Partij van de Arbeid worden ermee bedoeld. Het vreemde is dat links nog
> nooit zo zwak is geweest . Tegelijkertijd laait de agressie tegen alles
> wat linkserig aandoet, zoals ook de multiculturele
> samenleving, fel op.
>
> We leven in een tijd waarin de belangrijkste oppositie tegen de
> gevestigde orde niet links of progressief is, maar rechts,
> nationalistisch en/of conservatief. De belangrijkste oppositie tegen de
> gevestigde politiek in Europa komt uit die hoek. In Nederland is de
> oppositie tegen paars vooral vertaald in de opkomst van de lijst Pim
> Fortuyn en Leefbaar Nederland.
>
> Ook internationaal zien we vooral verzet tegen gevestigde belangen of
> bevrijdingsstrijd door de conservatieve en fundamentalistische
> groeperingen. Het lijkt of we in een wereld terecht komen waar
> rechtse regeringspolitiek wordt bestreden door rechtse of
> conservatieve oppositie.
>
> De ruk naar rechts zal zich in volle vaart doorzetten. De Lijst Pim
> Fortuyn (LPF) haalt vele zetels, maar dat is het niet alleen. Er
> heerst grote onzekerheid onder de gevestigde partijen. Deze zullen meer
> toe gaan geven aan de roep van de straat:
> 'Nederland is vol' en 'we moeten onze cultuur redden' . Het betekent een
> verharding in de samenleving tussen vooral autochtonen en
> allochtonen. Tegelijkertijd heeft extreemrechts zijn kans geroken. Veel
> aanhangers scharen zich al achter de LPF. Het valt te verwachten dat
> extreemrechts met vernieuwde energie aan de slag gaat en ook meer
> invloed gaat krijgen. Voor links is er zwaar weer op komst. Het
> rechts populisme zal zonder meer ook haar aanhang hebben binnen
> politiekringen, justitie en veiligheidsdiensten. De geschiedenis
> geeft ook aan dat in tijden van onzekerheid deze overheidsapparaten
> eerder een zwenk naar rechts maken. Verwacht niet dat ze kritisch links
> worden, ze passen in een systeem van rechts denken.
>
> Een van de oorzaken van onvrede is dat velen aanvoelen dat de
> democratie een schijndemocratie is geworden. Los van de vraag of een
> parlementaire democratie een daadwerkelijke democratie is, is
> duidelijk dat de invloed van de burger de laatste decennia sterk
> afgenomen is. Een klasse van (top-)ambtenaren, bedrijfsleven en
> politici (die vaak uit het bedrijfsleven komen en daar meestal na de
> politieke loopbaan in terecht komen) regeren het land, nemen
> beslissingen waarop nauwelijks nog democratische controle of invloed uit
> te oefenen is.
>
> Opvallend is dat in de bijlage van de NRC (M-Magazine) van mei 2002 een
> tiental politicologen (waar onder de professoren Hans Daudt, Bart Tromp,
> Frank Ankersmitt) tot de eensluidende conclusie komen dat in Nederland
> wel sprake is van een rechtsstaat, maar niet van een
> democratie. Verschillende linkse groeperingen hadden die conclusie al
> jaren geleden getrokken. Zo werd in het door ons uitgegeven pamflet
> 'Vlucht naar Voren' als uitgangspunt genomen dat de democratische staat
> steeds minder van belang is en dat gezocht moet worden naar andere wegen
> om democratie te bewerkstelligen, zeker in een
> geglobaliseerde samenleving. Wat overblijft is een vorm van
> rechtsstaat die ook internationaal moet gelden.
>
> De problemen die privatisering, bezuinigingen, vooral de afbraak van de
> zorg, het omvormen van gemeenschapsgezinde burger in een
> individualistische consument, de internationale wanverhoudingen
> rijkdom/armoede, met zich meebrengen worden niet opgelost. De
> gevolgen en lasten zoals van toenemende migratie, de verharding van de
> samenleving en toenemende gevoelens van onzekerheid, maken dat burgers
> vatbaar worden voor een ieder die hen een reddingsboei
> toegooit. Links lijkt hiertoe niet in staat.
>
> In plaats van antwoorden te geven richt links haar pijlen op onder andere
> de rechtse populist Pim Fortuyn. Door hem ook nog te
> vergelijken met Haider en Le Pen en als extreemrechts te betitelen lijkt
> het erop alsof verder argumentatie en analyse niet meer nodig zijn,
> extreemrechts is immers fout, dat behoeft geen betoog. Ik ben er niet zo
> zeker van of Pim Fortuyn zonder meer als extreem rechts te betitelen is.
> Het is me wel duidelijke dat hij op enkele terreinen gedachten heeft die
> overeenkomen met extreem rechts gedachtegoed. Het is ook duidelijk dat
> een groot deel van de aanhang van Pim Fortuyn niet extreem rechts is.
>
> Door telkens hem tot extreemrechts te betitelen en op een soort gesundes
> Volksempfinden in te spelen te waarmee gezegd wordt dat een normaal
> denkend mens niet op Pim Fortuyn stem voelen mensen zich alleen
> maar nog meer in de steek gelaten wat hun onvrede betreft.
> Het versterkt juist het gevoel dat naast de gevestigde politiek vooral
> alles wat links is voor hen het leven verpest. Het gevolg is een
> demonisering van links.
>
> De polarisering heeft zich in gang gezet en het einde daarvan is nog niet
> in zicht.
>
> De polarisering betekent een verharding van standpunten en meer kans op
> extremere acties die vooral vanuit extreem rechts te verwachten zijn.
> Extreem rechts is dankbaar op de kar van Pim Fortuyn gesprongen en zal
> snel proberen haar invloed te vergroten. De kans op politiek geweld
> neemt toe. Zeker nu Pim Fortuyn gewelddadig om het leven is gekomen,
> door sommigen gezien wordt als slachtoffer van links en nu een
> martelaarsstatus krijgt.
>
> Ook de gevestigde politiek is bang over wat komen gaat. Het is een teken
> aan de wand hoe Kok in zijn eerste toespraak na de moord op Fortuyn er
> vooral op hamerde de kalmte te bewaren. De afgelopen dagen hebben we
> gezien dat de LPF overal in de besluitvorming betrokken wordt. Dat kan
> deels goed bedoeld zijn, maar is zeker ook bedoeld om de LPF in te
> kapselen. Het vreemde doet zich voor dat terwijl de LPF tot nu toe
> tegenover de gevestigde politiek stond, er nu al bijna deel van
> uitmaakt. Er zijn lovende woorden heen en weer. Er wordt geprobeerd de
> LPF snel te neutraliseren. Opdat de regerend sociaal- democraten en
> rechts over kunnen gaan tot de orde van de dag en de verrechtsing die
> was ingezet versneld doorgang kan vinden zodat ook het Nederlandse
> volksgevoel aan haar trekken kan komen en de LPF haar langste tijd heeft
> gehad.
>
> Wat moeten wij daar als (radicaal) links nu allemaal mee. Ten eerste denk
> ik dat er een serieuze discussie moet komen. Het gevaarlijkste is om
> cynisch toe te kijken en de schouders op te halen. Lacherig doen over al
> die mensen die vol van emotie op straat lopen. Ook lijkt me dat we de
> ontstane massa beweging met de opkomst van Fortuyn
> serieus moeten nemen.
>
> Hoe kunnen we die onvrede die bij veel mensen leeft een progressieve
> richting geven?
>
> Politiek machtsvorming, openheid, propaganda (het actief verspreiden van
> ons verhaal) het zijn onderwerpen waar we ons nauwelijks mee
> bezig houden maar broodnodig zijn. Radicaal links is totaal
> versplinterd en uiteengevallen in one-issue organisaties en losse
> individuen. Het individualisme heeft ook binnen ons sterk
> toegeslagen. We zitten allemaal op onze eigen eilandjes waar we
> kunnen genieten van de vrijheid. Is het niet leuk meer dan verhuis je
> gewoon naar een ander eilandje. Een eilandenrijk vormen en iets van de
> vrijheid inleveren voor het vormen van een collectief(idee en strategie)
> zit er nauwelijks in.
>
> Naast activisten heeft intellectueel links zich teruggetrokken achter de
> borreltafel. In zalen als de Balie en in media wordt fatsoenlijk
> gediscussieerd. Alsof er veranderen uitsluitend door discussiŽren zijn
> te bewerkstelligen. Van een werkelijke geŽngageerdheid met of daadkracht
> tot radicale verandering is nauwelijks sprake. Er zijn ook steeds meer
> mensen die zich opstellen alsof ze toeschouwer zijn. Veel gehoorde
> opmerkingen zijn "wat hebben jullie dan fout gedaan". Alsof de strijd
> tussen linkse progressieve politiek en rechtse politiek hen niet
> aangaat. Alsof de vraag in wat voor wereld we willen leven hen niet
> aangaat. Er valt in ieder geval nu zeker iets te kiezen.
>
> Misschien zie ik het allemaal te pessimistisch maar ik denk dat de in de
> jaren zestig en zeventig veroverde ruimte steeds meer en sneller
> ingeperkt gaat worden. Natuurlijk zijn we als buitenparlementair
> links er nog en hebben we ook tal van goede ideeŽn. Pasklare
> oplossingen heb ik echter niet maar een begin zou zijn als we constateren
> dat er toch iets fundamenteels ontbreekt aan ons. Er zal weer hard
> gevochten moeten worden om ruimte te veroveren.
> Het speelkwartier is over.
>
> Ed Hollants
> Autonoom Centrum
>
>
>
>
> --__--__--
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
>
> End of Nettime-nl Digest


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).