Arthur Elsenaar on Sat, 11 May 2002 01:33:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] German Elections Go Open Source


Hi,

in Duitsland weet men blijkbaar dat inzicht in de systemen 
gebruikt door de overheid wenselijk is (openbaarheid bestuur). 
Ik heb mij bij verschillende verkiezingen in NL weleens 
afgevraagd wat de stemmachines nu precies opslaan en hoe. Is dit 
een simpele teller per naam/ lijst of is er ook een volgorde 
vastgelegd?

Vooral dit laatste is interessant, omdat de mensen achter de 
tafel altijd keurig de stembriefjes op stapel leggen en er een 
volgnummer aan toekennen. De twee gescheiden systemen kun je 
gecombineren en zien wat een bepaald persoon gestemd heeft. Maar 
of dat interessant is in een land met vrijheid van 
meningsuiting? Privacy wellicht?

Weet iemand of er wel eens navraag/ onderzoek gedaan is naar de 
software van de stemmachines in NL en of deze openbaar is?

Arthur Elsenaar

Voor het volledige artikel bij Slashdot:
http://slashdot.org/articles/02/05/10/123206.shtml?tid=99

"The Heise news ticker is reporting that the software used by 
the German government to handle the results of the Bundestag 
election (that's the national parliament) on September 22nd will 
be based on open source platforms. The system will be written in 
Java and deploy Tomcat, JBoss and MySQL, and is being developed 
by the Berlin software firm IVU (here's their press release), 
working with the Statisches Bundesamt (the federal statistics 
office). It's not clear from the announcements whether the 
source code of the application itself, and not just the servers 
it runs on, will be publically available. Nevertheless, one is 
reminded of the argument of Peruvian congressman Dr. Edgar David 
Villanueva Nuņez (seen recently in Slashdot) that open source 
software enables citizens of a democracy to see for themselves 
whether the work of government, such as elections, is conducted 
as it should be. All of the announcements are in German, so go 
fish. The software, as described in the announcements, will 
compute preliminary results (which are announced as soon as 
possible after the polls close), run plausibility checks, and 
determine the Bundestag membership as well as distribution of 
seats to the political parties. It will use web clients for 
entry of voting data, data import, presentation of results, and 
preparation of printed results. It will be based on a 
three-level architecture (apparently standard J2EE) and deploy 
Enterprise Java Beans."

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).