Paul Boots on Thu, 9 May 2002 13:00:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] [Fwd: [imc-nl] stukje in ravage over indymedia]


Over DB

Zag dat er in het uitreksel op http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/mirror.html
alleen over "pagina's" gesproken wordt in de vorm van een absolute URL.
("...http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/155/73.html...";) Over inhoud wordt
niet gesproken.

Xs4All zou de toegang tot die pagina's onmogelijk moeten maken.
Mijn eerste wellicht naieve reaktie was om de naam van de pagina's te 
wijzigen ... en daarna weer en weer en ...

Het anders toch tijd om een vast een stukje maan te kopen en daar wat servers
neer te zetten.

-----------------------------------------------------------------------
Paul Boots	                                 mailto:bootsch@acm.org
--                                                        --
PGP Public Key:
http://wwwkeys.nl.pgp.net:11371/pks/lookup?op=get&search=0x53184F80
-----------------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).