Josephine Bosma on Thu, 9 May 2002 11:40:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fwd: [imc-nl] stukje in ravage over indymedia]


 
--- Begin Message ---


  De jacht op links

  In april waren er een aantal interessante Internet zaken, die een
  vraag gemeen hadden: wie bepaalt er wat er mag op Internet - en kan de
  rechter bepaalde informatie, of het linken ernaar, zomaar verbieden?
  Essentiele kwesties dus, als je bedenkt dat het wereldwijde web
  bestaan bij de gratie van verbindingen die mensen leggen met elkaars
  pagina's.

  Deutsche Bahn versus Xs4all.nl

  Eerst kreeg internet-provider Xs4all een sommatie van de Duitse
  spoorwegen, de Deutsche Bahn (DB) met het dringend verzoek twee met
  name genoemde pagina's te blokkeren.

  Het ging om pagina's met stukken waarin staat hoe je treinen kan laten
  ontsporen. Die artikelen waren verschenen in 1997 en 1998 in het blad
  Radikal, en ze stonden ook al sinds die tijd op de site van een
  abonnee van Xs4all genaamd `tank'. Hij zette sinds 1995 een aantal
  nummers van Radikal online omdat het blad in Duitsland verboden was en
  de makers ervan al jaren problemen hadden met de Duitse justitie (al
  in 1983 vluchtten twee redaktie-leden naar Nederland en vroegen hier,
  met succes, politiek asiel aan).

  Het is niet voor het eerst dat onze Oosterburen problemen maken over
  deze site.

  In 1997, twee jaar nadat het eerste nummer online was gezet, probeerde
  justitie daar grote Duitse providers te dwingen de bewuste site
  ontoegankelijk te maken voor hun abonnees. Voor Xs4all was dat een
  uitdaging om uit te proberen hoe je zo'n blokkade technisch kon
  omzeilen - een makkie bleek, dus dat duurde niet lang. In Duitsland
  kreeg de vice-voorzitter van de PDS in Berlijn Angela Marquardt, een
  huiszoeking en een rechtszaak die uiteindelijk leidde tot een
  veroordeling, omdat ze een link naar de Nederlandse tank/Radikal site
  op haar home-page had. De vervolging van mensen die in Duitsland met
  het blad te maken zouden hebben staat de laatste jaren op een laag
  pitje.

  Tot op maandag 8 april j.l. die sommatie op de mat viel. Xs4all
  nodigde de Deutsch Bahn uit om -volgens de vaste klachtenprocedure-
  aan te geven waarom ze dachten dat er op die pagina's `onrechtmatige
  informatie' stond. Er kwam geen antwoord, maar per omgaande een
  dagvaarding voor een kort geding op een wel heel korte termijn: de
  dagvaarding kwam op donderdag rond het middaguur, de rechtszaak was
  meteen maandagochtend om half tien.

  De rechter erkende het spoedeisend belang van de Duitse Spoorwegen, en
  nam voetstoots aan dat de DB het bestaan van de sites pas net hadden
  ontdekt. Dat is niet echt waarschijnlijk als je weet dat ze al jaren
  last hebben van sabotage aan het spoor, bijvoorbeeld als onderdeel van
  het verzet tegen de Castor-transporten van nucleair afval. De Duitse
  binnenlandse veiligheidsdienst, de Verfassungsschutz, noemt de
  artikelen en de tank/radikal site al sinds hun verschijning in haar
  jaaroverzichten. Het lijkt er meer op dat de stappen van de DB passen
  in de al jaren voordurende Duitse kruistocht tegen het blad Radikal en
  haar digitale erflaters.

  De Amsterdamse rechter oordeelde op 15 april j.l. dat de twee bewuste
  stukken inderdaad onrechtmatig waren, omdat ze de spoorwegen schade op
  kunnen leveren. Xs4all moest de pagina's blokkeren op straffe van een
  dwangsom van 10.000 euro per dag. Geen kattepis. En Xs4all moet ook de
  naam van de beheerder van de site uitleveren aan de DB. Dat kan dus
  nog een staartje krijgen.

  Xs4all gaat overigens wel in hoger beroep tegen deze voor Nederlandse
  begrippen uitzonderlijke uitspraak. Woordvoerder van Xs4all Sjoera
  Nas: "Op de eerste plaats willen we duidelijkheid krijgen hoe
  providers moeten omgaan met klachten over (vermeend) illegaal
  materiaal. Dit vonnis biedt daartoe geen aanknopingspunten.
  Integendeel. De tweede reden is ook principieel. In Nederland is de
  wetgever er altijd van uitgegaan dat online zaken op gelijke wijze
  moeten worden behandeld als offline zaken. Deze uitspraak wijst op een
  tendens om online zaken veel strenger aan te pakken, en dat kan hele
  kwalijke gevolgen hebben voor de vrijheid van meningsuiting. Zeker als
  je denkt aan journalistiek die zich louter nog online afspeelt, die
  geen papieren equivalent meer heeft. Het papieren tijdschrift Radikal
  is in Nederland nooit verboden geweest, de online variant is nu ineens
  onrechtmatig verklaard, omdat het via internet toegankelijk is.
  Tenslotte verzetten wij ons tegen het feit dat we de adresgegevens van
  de klant (tank) moeten verstrekken, nadat het gewraakte materiaal al
  is geblokkeerd. Het verstrekken van de persoonsgegevens vinden wij
  disproportioneel en in strijd met de geheimhoudingsbelangen die wij
  als provider te eerbiedigen hebben."

  Uiteindelijk zijn de bewuste pagina's op de Radikal site vervangen
  door het vonnis van de rechter. Maar daarmee waren de pagina's nog
  niet verdwenen van Internet.

  Op jacht naar links

  Zoekmachines hebben tegenwoordig als extra mogelijkheid dat je in hun
  archieven kunt zoeken naar pagina's die een tijdje geleden nog op het
  net stonden, maar nu om wat voor reden dan ook verdwenen zijn. Je
  voelt `m al. Een dag na de gewonnen zaak tegen Xs4all kregen de
  populaire zoekmachines als Google, Yahoo en AltaVista ook een brief
  van Deutsche Bahn, met het dringende verzoek links naar de
  Radikal-pagina's te verwijderen - ook uit hun `cache' zoals dat heet.
  Dat hebben ze gedaan zonder het op een rechtszaak aan te laten komen.

  Maar dan ben je nog niet klaar... Pogingen om iets te verbieden op
  internet hebben vaak het tegenovergestelde effect. Destijds, met de
  pogingen tot blokkade van de tank/radikal site via de Duitse
  providers, zijn er overal ter wereld allerlei zogenaamde `mirrors',
  exacte kopien van de site op het Net gezet. En nu, met alle
  publiciteit rond de Xs4all-zaak, gebeurt dat weer. En dat zit de
  Deutsche Bahn niet lekker.

  Als eerste (en tot nu toe als enige) is Indymedia.nl, de Nederlandse
  versie van het wereldwijde netwerk van alternatieve nieuwssites,
  gesommeerd om een lijst met links naar die mirrors te verwijderen.

  Een bijzonder aspect aan deze zaak is, dat het gaat om een toevoeging
  van een lezer aan berichtgeving van de nieuwssite over de rechtszaak
  tegen Xs4all.

  Indymedia is niet overstag gegaan, en heeft de links laten staan omdat
  het zo'n principiele zaak is. "Toegeven aan het verzoek zou betekenen
  dat de basis voor het Internet, het linken van pagina's, in gevaar
  komt", zegt Jaap van Indymedia. Daarnaast is het concept van `open
  publishing' - waarbij iedereen commentaar en aanvullingen op het
  nieuws kan leveren - essentieel voor Indymedia. "En bovendien", zegt
  Jaap, "als je gaat censureren op links naar bronnen buiten Indymedia
  die een aanvulling zijn op het nieuws, dan is de persvrijheid in zijn
  algemeenheid in het geding".Als reaktie op de weigering stuurde de
  advocaat van de Duitse Spoorwegen een concept dagvaarding - de zaak
  dient nu naar alle waarschijnlijkheid op 4 juni a.s.

  (Voor de fijnproevers nog een juridisch detail: de links op het
  betreffende lijstje leiden niet rechtsstreeks naar de nu betwiste
  spoorweg-artikelen. Je komt eerst op de beginpagina van de
  tank/radikal site, vervolgens moet je klikken op het nummer van het
  blad dat je wilt zien, dan kom je op een pagina waar met enige moeite
  een inhoudsopgave van dat nummer te vinden is, en als je dan weet hoe
  het betreffende betwiste stuk heet, dan kun je het eindelijk gaan
  lezen.

  Het feit dat het geen direkte link -oftewel `dieplink'- is, kan van
  belang zijn voor een eventuele rechtszaak. Direct linken naar
  onrechtmatig materiaal is namelijk verboden volgens de jurisprudentie
  in een zaak tussen Karin Spaink en de Scientology kerk. Over twee of
  drie linken verderop is nog geen uitspraak. Het zou tamelijk
  verstrekkend zijn, als dat verboden zou worden.)

  Voor zover bekend hebben geen van de andere online magazines die over
  de Xs4all zaak geschreven hebben (zoals Webwereld, PlanetMultimedia en
  de webversie van NRC Handelsblad), een brief gekregen van de
  spoorwegen. Ook elders, bij Slashdot, Tweakers en bij Politechbot,
  staan links naar de lijst met mirrors - zonder problemen.

  Iets heel anders

  De aktiegroep A SEED Europe kreeg ongeveer tegelijkertijd een
  dreigbrief van een bedrijf. Het ging hier om EyeforEnergy, het bedrijf
  dat onlangs de conferentie organiseerde waar bedrijven konden
  kwartetten met hun toegestane hoeveelheden klimaatsbedreigende
  uitstootgassen, of "onderhandelen over emissie-rechten" in
  klimaatconferentie-taal. Die conferentie vond in februari van dit jaar
  plaats in het Okura-hotel in Amsterdam en werd verstoord door een
  losvaste gelegenheidscoalitie van groene aktievoerders, onder de naam
  Amsterdamse Radicale Klimaatactivisten (ARK). Aseed deed op haar
  website ([1]www.aseed.net) een verslag van die bezetting en
  illustreerde dat met het logo van de organisator van het congres,
  EyeforEnergy. Als je daar met je muis overheen ging veranderde de
  tekst van het logo in EyeforMoney - en dat vonden ze bij die club niet
  leuk.

  Aseed en ook hun provider Antenna werden overspoeld met mailtjes en
  telefoontjes met het dringende verzoek dit logo te verwijderen. Eerst
  ging het om hun eigen logo, en even later om het logo met de
  veranderde tekst, want daarmee werd volgens hun het merkenrecht
  geschonden. Aseed ging bij andere clubs te rade en kreeg nogal
  tegenstrijdige adviezen. Anton van Aseed: "Greenpeace krijgt veel
  vaker van dit soort dreigbrieven, omdat er regelmatig pamfletten of
  andere teksten op de sites staan waarin grapjes worden uitgehaald met
  logo's. Greenpeace reageert nooit op dat soort brieven, en bijna
  altijd blijft het bij dreigementen." Andersom kijkt Greenpeace wel uit
  om te happen als iemand iets met hun logo uithaalt. Andere organisatie
  adviseerden om wel voorzichtig te zijn, en Antenna, de provider van
  Aseed had geen zin in en geen geld voor een rechtszaak.

  Als juridische tussenoplossing heeft Aseed op hun eigen site even de
  kopie van het logo vervangen door een link naar een plaatje op de site
  van EyeforEnergy zelf. Om de copyright/merkenrecht kwestie te omzeilen
  was dat wel een grappige oplossing, maar het werkte slechts totdat
  EyeforEnergy het door had en het plaatje weer weghaalde.

  Nu staat alleen het veranderde logo er nog, en is het stil vanaf het
  EyeforEnergy-front.

  Aseed heeft de hele email-uitwisseling met het bedrijf op de site
  gezet, en dat is interessant materiaal om te lezen. Aseed concludeert
  terecht dat het eigenlijk nergens over gaat. Het was erg
  onwaarschijnlijk dat bezoekers van de Aseed site zich misleidt zouden
  voelen door het logo waar een grapje mee uitgehaald was. Door de ophef
  die er nu ontstaat, genereert EyeforEnergy meer negatieve publiciteit
  over zichzelf dan wanneer ze het gewoon hadden laten zitten. Bovendien
  is het voor Aseed aanleiding eens goed te gaan bekijken met wat voor
  soort club ze eigenlijk van doen hebben.

  Groepen die problemen krijgen met hun site op Internet komen voor
  advies vroeg of laat bij Bits of Freedom (BOF) terecht, de Nederlandse
  belangenvereniging voor burgerrechten en privacy op Internet.

  "Er is veel onduidelijkheid over wat wel en niet kan op internet",
  zegt Maurice Wessling van BOF, "Dat komt vooral omdat de
  ontwikkelingen zo snel gaan en wetgeving nu eenmaal altijd
  achterloopt. En bestaande, vaak tegenstrijdige, jurispudentie is vaak
  niet eenvoudig te begrijpen en te duiden. Bovendien verschilt de
  wetgeving per land, terwijl het medium grensoverschrijdend is."

  Op een internetconferentie vorige maand in San Fransisco raakte
  Maurice Wessling geinspireerd door de on line net.activisme -
  handleiding die de Electronic Frontier Foundation (EFF) heeft gemaakt.
  Daarin staan adviezen over wat er wel en niet mag op het internet -
  alles aan de hand van real life case studies. Wat te doen als de
  politie op de stoep staat om gegevens op te vragen? Kun je een
  schadevergoedingsprocedure aan je broek krijgen als je oproept de site
  van een bedrijf te blokkeren (Denial of Service, DoS-attack in jargon)
  - en het lukt? Mag je zomaar de namen, adressen en foto's van
  werknemers van een dierenlaboratorium op het net zetten, of van
  stillen? Hoe kun je in de gaten gehouden worden op Internet?

  Maurice Wessling: "Ken de wet was eigenlijk het devies: voorkomen dat
  mensen in problemen raken doordat ze de gevolgen van wetsovertreding
  niet goed inschatten. En aan de andere kant voorkomen dat gebrek aan
  kennis ertoe leidt dat activisten zich onnodig laten intimideren door
  gedreig met rechtzaken die iedere grond missen."

  Zo'n handleiding is niet zomaar naar de Nederlandse situatie te
  vertalen. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld `parodie' als
  uitzondering op het copyright geregeld, bovendien zijn daar wel veel
  zaken voor de rechter geweest. Bits of Freedom heeft het plan opgevat
  om een handleiding voor eigen bodem samen te stellen - wie nog
  voorbeelden heeft is uitgenodigd ze in te sturen!

  Eveline Lubbers

  buro Jansen & Janssen

  De gekortwiekte Radikal-site

  [2]www.xs4all.nl/~tank/radikal

  Nieuwsberichten en nieuwsoverzicht per maand via:

  [3]http://www.xs4all.nl/nieuws/

  Indymedia:

  De laatste ontwikkelingen over deze zaak zullen te vinden zijn op
  [4]www.indymedia.nl
  De betwiste webpagina is in zijn volle glorie te bewonderen op
  [5]http://www.indymedia.nl/2002/04/3281.shtml
  FinanciŽle bijdragen t.b.v. de rechtszaak van Indymedia kunnen worden
  gestort op rekening 56.03.59.349 ten name van Stichting SBIP,
  Amsterdam. Daarnaast is elke vorm van juridische expertise bijzonder
  welkom.

  Aseed:

  [6]www.aseed.net

  Amerikaanse Online Activism Training

  [7]http://www.eff.org//Activism/activismtraining.html

  (let op: 2x een dubbele schuine streep!)

  Verzameling Amerikaanse zaken, vooral m.b.t. copyright

  http://www.chillingeffects.org

Referenties

  1. http://www.aseed.net/
  2. http://www.xs4all.nl/~tank/radikal
  3. http://www.xs4all.nl/nieuws/
  4. http://www.indymedia.nl/
  5. http://www.indymedia.nl/2002/04/3281.shtml
  6. http://www.aseed.net/
  7. http://www.eff.org//Activism/activismtraining.html
_______________________________________________
imc-nl mailing list
imc-nl@indymedia.nl
Voor subscriben en unsubscriben:
http://mail.indymedia.nl/mailman/listinfo/imc-nl
--- End Message ---