outline on Thu, 31 Jan 2002 16:49:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "Quattro Scenario" in OutlineQuattro Scenario

Outline onderzoekt de mogelijkheden om het conventionele, statische
tentoonstellingsmodel te ontvluchten. Ze stelt het 'scenario' ervoor in de
plaats. Met het 'scenario' beoogt Outline een aaneenschakeling van unieke
ervaringen met betrekking tot plaats, personen en
handelingen/gebeurtenissen. Outline toont kunst niet alleen als een object
of een tentoonstelling, maar als een activiteit en een conceptueel proces.

Van 20 januari tot en met 17 februari fungeert Outline als werkplaats. Er
zal een viertal presentaties worden gerealiseerd waarbij de uitgenodigde
kunstenaars reageren op 'scenario' als centraal thema.

De eerste presentatie onder het motto 'De scenes lijken uit een groter
verhaal te komen dat er niet is' zal door Poet Stunt en Richard Treffers
uitgevoerd worden en zal voor het publiek te bezichtigen zijn op 26 en 27
januari.

Richard Treffers en Poet Stunt zullen samen een scenario uitwerken waarin
de taal van de film wordt gebruikt. Ze willen tevens onderzoeken hoe de
narratief van de film door zijn constructie verwachtingspatronen opwekt.
Door de ontkenning van 'plot' en 'chronologie' wordt tevens de betekenis
van het verhaal bevraagd.

Richard Treffers zal zondag de 27e om 4 uur 's middags een lezing geven
waarin toegelicht zal worden wat de werkwijze is geweest gedurende de week
waarin de presentatie is gerealiseerd. Het gelegenheidsduo Stunt/Treffers
heeft gezamnelijk al eerder produkties uitgevoerd, waarbij ze telkens
doelbewust bij een 'tabul rasa', een open en onbeschreven ruimte beginnen.
Het plan ontbreekt expliciet. Pas tijdens het werk ontstaat een verhaal en
achteraf blijkt telkens een onbewust scenario gevolgd te zijn. Richard
Treffers gaat proberen tijdens de lezing inzicht te geven in dit
'sub-scenario'.

Lies Neve zal haar onderzoek presenteren waarin zij een serie van
gerelateerde scenario's zal doorlichten om het thema van het project op een
meer abstracte manier te kunnen benaderen. De scenario's oriŽnteren zich op
het gebied van de intimiteit en het persoonlijke: thema's die herhaaldelijk
terugkeren in haar huidige werk. Ze gebruikte verschillende media als
tekenen en collage en beweegt zich vaak binnen een literaire context. 'Het
intieme scenario zal een van de zich ontwikkelende ideeŽn voor haar
onderzoek in Outline zijn. De uiteindelijke presentatie zal in het
weekeinde van 2 en 3 februari voor het publiek toegankelijk zijn.

De lezing die in samenhang met haar presentatie zal plaatsvinden wordt
verzorgd door Marina Bodbijl op zondag 3 februari om 4 uur. Als filmeditor
zal ze het onderwerp 'scenario' vanuit het oogpunt van de filmmaker
attaqueren waarbij ze zal proberen een relatie met het werk van Lies Neve
te leggen. Marina Bodbijl is zo'n vijftien jaar editor van o.a.
documentaires, film- en televisie-programma's en films die als achtergrond
gebruikt zijn voor theatervoorstellingen.

Eric Steensma zal zijn project benaderen vanuit het begrip
'schaduw-scenario'. Het project zal in het weekeinde van 9 en 10 februari
te zien zijn. Eric wil zijn beelden zo realistisch mogelijk laten zijn.
Fotografie, het camerabeeld, zijn door hun aura van de
werkelijkheidsweergave dat hen omringt een logisch middel om mee te werken.
Hij zet het fotografisch beeld in beweging, maakt het los van de drager en
maakt er een integraal onderdeel van de omgeving van, waardoor het een
derde dimensie krijgt. De beelden in zijn hoofd worden letterlijk op de
bestaande wereld geprojecteerd waardoor de realiteit zelf een twijfelachtig
realiteitsgehalte krijgt. In deze schuivende realiteit gebruikt hij
scenario's voor de acteurs om hun houding en beweging zo natuurlijk
mogelijk te laten zijn. Dit scenario is geheim, een 'schaduw-scenario'. De
kunst is volgens Eric Steensma wellicht een scenario van zichzelf, als
hyperlink aan het leven gekoppeld in een lateraal universum.

Details voor de lezing zijn nog niet bekend.

Het laatste project 'What is American about Amsterdam' wordt door Renee
Ridgway ontwikkeld en zal 16 en 17 februari voor het publiek te bezichtigen
zijn. Renee Ridgway zal als vervolg op haar voorgaande werk 'Manhatten
Project' de recente invloeden van Amerika op Amsterdam onderzoeken. Haar
scenario is een experiment waarin het publiek middels de dialoog in een
proces van ontdekkingen en uitvindingen wordt betrokken. De set zal bepaald
worden door een installatie van props, tekst en video. Het resultaat zal
een video-documentaire zijn van de reacties van het publieke op de 'event'
die in de voorafgaande week heeft plaatsgevonden.

De lezing gedurende deze presentatie zal door David Garcia gegeven worden
op zondag 17 februari om 4 uur 's middags. David Garcia, Professor of
Design for Digital Cultures, Portsmouth University / Hogeschool voor de
Kunst, Utrecht. David Garcia is naast kunstenaar ook
conferentie-organisator, criticus en leraar. Hij combineert het maken van
persoonlijke installaties, videotapes en TV-programma's met het organiseren
van grootschalige publieke gebeurtenissen in de vorm van conferenties en
tentoonstellingen. Hij zal zijn lezing richten op het ontwikkelen van het
scenario als een vorm van kunstepresentatie vanuit het perspectief van zijn
ervaring als theoreticus en tentoonstellingsmaker en zijn kennis over het
ontwikkelen van nieuwe media. Deze lezing zal reflecteren op ontwerpen die
ontwikkeld zijn in een gelijk lopend onderzoek 'Virtual Case Books' dat de
reacties op de gebeurtenissen van 11 september van dissidente of tactische
mediamakers werkzaam buiten de informatie-industrie documenteert.

Attachment: scenariovoor.JPG
Description: JPEG image

Attachment: scenario2achter.JPG
Description: JPEG image