Sjoera Nas on Wed, 30 Jan 2002 12:46:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht XS4ALL: kort geding tegen spammer Abfab


Persbericht XS4ALL
30 januari 2002

Kort geding XS4ALL tegen spammer Abfab

XS4ALL heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen Abfab.
Deze Amstelveense firma legt zich toe op het verzenden van
grote hoeveelheden commerciŽle e-mail, ook wel spam
genoemd. De voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam behandelt de zaak op vrijdagochtend 22 februari.

XS4ALL beschouwt spam als een ontoelaatbaar
randverschijnsel van internet. Het verzenden van spam en het
aanleggen daarvoor van grote bestanden met e-mail adressen
vormt een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van haar klanten.
Meerdere ontvangers hebben zich bij XS4ALL beklaagd dat zij
ongevraagd zijn benaderd. Deze klanten achten zich geschaad in
hun privacy en benadeeld in tijd en kosten om de ongevraagde
mail op te halen en te verwijderen. Vier klanten hebben zich bij
XS4ALL gevoegd als eisende partij in het kort geding.

Spam is niet alleen een bron van hinder voor de individuele
ontvangers, maar zadelt internetproviders ook op met hoge
kosten. Het onverwacht aanleveren door een spammer van een
grote hoeveelheid bulkmail kan leiden tot instabiliteit van de
mailservers. Hierdoor zien providers zich gedwongen om te
investeren in extra servers en loadbalancing om schadelijke
effecten te voorkomen op de reguliere dienstverlening.
Daarnaast leiden providers imago-schade door spam, omdat
veel klanten ten onrechte hun eigen provider aanspreken als
oorzaak van spam. Uit recent Amerikaans marktonderzoek (oa
Gartner Group en Cyber Dialogue) blijkt dat 80 tot 90% van de
ontvangers de junkmail ongewenst achten. Meer dan de helft
legt de verantwoordelijkheid direct bij de ISP. De Gartner
Group constateert een rechtstreeks verband tussen ergenis over
spam en opzeggingen bij providers.

Bekende opdrachtgevers van Abfab waren recentelijk
ondermeer NRC Handelsblad en AMEV. Zowel de
hoofdredactie van NRC als de directie van AMEV zagen zich
genoodzaakt publieke excuses aan te bieden voor het laten
verzenden van ongevraagde commerciŽle e-mail en hebben
beloofd nooit meer van dergelijke diensten gebruik te maken.
Vorige week nog heeft de firma Abfab naar eigen zeggen een
mailrun van 15.000 reclame e-mails verstuurd voor een eigen
website (donatiegedrag.nl) die expliciet gericht is op het
verzamelen van e-mail adressen. Ook hierover hebben klanten
van XS4ALL zich beklaagd.

De firma Abfab houdt echter vast aan een opt-out benadering,
waarbij klanten zich kunnen afmelden nadat zij ongewenst zijn
benaderd. Dit is volgens XS4ALL een onaanvaardbaar
standpunt, omdat internetters dan bij elke ongewenste e-mail
dubbel werk moeten verrichten, namelijk verwijderen en
reageren. Omdat het grootschalig verzenden van commerciŽle
bulkmail vrijwel geen kosten met zich meebrengt, is de drempel
heel laag. De enige aanvaardbare oplossing is dan ook een opt-
in systeem, waarbij bedrijven alleen commerciŽle mail mogen
sturen aan internetters die expliciet en aantoonbaar toestemming
hebben gegeven.

XS4ALL heeft de advocaten Egbert Dommering en Remy
Chavannes van het gerenommeerde advocatenkantoor Stibbe
ingeschakeld om deze principiŽle zaak tot op de bodem uit te
vechten. In het kort geding eisen XS4ALL en haar abonnees
een verbod op het verzenden van spam aan klanten die
daarvoor geen expliciete toestemming hebben gegeven.

Het spam-probleem staat ook in Europees verband op de
agenda. In december nam de Europese Telecomraad een
voorstel aan dat spam expliciet verbiedt, net als bijvoorbeeld
ongevraagde automatische oproepen via telefoon en fax.
XS4ALL verwacht dat het Europees Parlement dit voorstel in
haar zitting begin februari zal overnemen. Hoewel XS4ALL
meent dat spam ook al onder de huidige Nederlandse wetgeving
is verboden, kan het overnemen van deze duidelijkere
formulering bijdragen aan de bescherming van ISPís en hun
klanten tegen dit steeds groter wordende probleem.

De complete dagvaarding vindt u online op
http://www.xs4all.nl/nieuws/overzicht/dagv_abfab.html

Zie voor meer informatie over het anti-spam beleid van XS4ALL
ook http://www.xs4all.nl/nieuws/overzicht/spam.html
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).