Hans van Driel on Fri, 11 Jan 2002 17:34:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-view 02-1


Beste ge-interesseerde,

Aankondiging:
http://comcom.kub.nl/e-view/
In het verleden heeft u aangegeven, dat u op de hoogte wil worden gehouden van E-view, het elektronische tijdschrift op het gebied van theater, film, televisie en digitale media. Vandaag hebben we het eerste nummer van 2002 on line gezet. Elke bijdrage kent ook een printversie.

Uw bijdrage
Indien u zelf een bijdrage wilt leveren aan e-view, neem dan contact op met de redactie via dit mailadres.

Verwijderen
Stuurt u een mail terug met als boodschap 'verwijderen', indien u van deze distributielijst verwijderd wilt worden.

Inhoud e-view 02-1
Peter Bosma redigeerde het boek Filmkunde uit 1991. Thans geeft hij een vervolg op de stand van zaken van filmstudies in de vorm van een selectief overzicht van literatuurverwijzingen vanaf de jaren negentig.

Geluid blijft een veronachtzaamd aspect bij filmanalyse. Arjan van Baest behandelt de elementen van de geluidsband en de wijze waarop zij betekenis zouden kunnen genereren.

Televisie en Internet gaan elkaar 'raken'. Op dat raakvlak ontwikkelen zich nieuwe apparaten en diensten. Harry van Vliet beschrijft in een Engelstalige bijdrage hoe sommige in de vergetelheid zullen geraken en andere zullen overleven.

Aan de hand van de BBC-documentaire Walking with Dinosaurs schetst Martijn Hendriks een beeld van de documentaire in een digitale cultuur.

Leo J.M. Dekker recenseert Digitaal Communiceren, het handboek op een nieuw vakgebied.

Groet
Namens de redactie van e-view,

Hans van Driel
______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).