Eric Kluitenberg on Fri, 11 Jan 2002 01:01:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Balie-debat: Net.kunst en kunstkritiek


(English version below)

A A N K O N D I G I N G

Debat

Vrijdag 25 Januari
De Balie - Grote Zaal
Aanvang: 20.00 uur


Net.kunst en kunstkritiek

Sinds documenta X 1997 in Kassel staat internetkunst op de kaart van de
hedendaagse kunstwereld. Kunstenaars als het duo jodi.org en Marko Peljhan
leken plotsklaps gelanceerd in de internationale kunstwereld. Intussen zijn
kunstenaars die primair met het internet werken echter toch vooral een
soort exotische buitenbeentjes gebleven in het kunstcircuit.
Waardoor komt dat? Worden deze kunstenaars niet begrepen? Vraagt de nieuwe
net.kunst om haar eigen criteria? Wat is de relevante context waarin deze
werken besproken moeten worden; die van de hedendaagse kunst, of juist die
van het internet zelf en de turbulente ontwikkelingen rond de nieuwe
communicatie- en mediatechnologieŽn?

Dat roept natuurlijk ook de vraag op hoe de kunstkritiek hiermee om moet
gaan. Is internetkunst of 'net.kunst' gewoon een kunstvorm als vele nadere
en kan zij dus ook gewoon een onderdeel zijn van de reguliere kunstkritiek?
Of behoeft het werk van kunstenaars in de toch wel erg bijzondere context
van het internet juist haar eigen criteria en haar eigen discours om het op
haar juiste waarde te kunnen schatten?

Aan het debat nemen deel, Frederic Madre (F); Tilman Baumgaertel (D),
schrijver, criticus, auteur van net.art Materialien zur Netzkunst; Sarah
Cook (UK), Curator, schrijver en onderzoeker, University of Sunderland;
Graham Harwood (UK), mediakunstenaar (ex-Mongrel) en momenteel artist in
residence bij De Waag - Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media; jodi (B&NL)
kunstenaarsduo makers van de beroemde jodi.org net.kunst site, SOD een
radikale bewerking van het 3D spel Wolfenstein en het Wrong Browser project.

Het debat wordt geleid door Josephine Bosma, journalist en schrijver over
kunst, nieuwe media en mediatheorie.

Het debat is ook live te volgen via het internet, zie: http://www.balie.nl/live

URLs:

* Jodi.org Site en Wrong Browsers
http://www.jodi.org
http://www.wrongbrowser.com

* Kunstenaars Collectief Mongrel:
http://www.mongrelx.org

* Web Site van Frederic Madre
http://pleine-peau.com

* Web Site van Tilman Baumgaertel:
http://www.thing.de/tilman/

* Web Site van Sarah Cook
http://www.newmedia.sunderland.ac.uk/sc/sarahc.htm

*Web Site van Josephine Bosma:
http://www.laudanum.net/bosma

* Cream - Discussieforum over netkunst:
http://www.laudanum.net/cream

____________

kaartverkoop en reserveren
toegangsprijs: § 7,50 (ü 16,50) met korting: § 5,00 ( ü 11,00)
openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang
programma.
In het weekend 1 1/2 uur voor aanvang.
telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie
kwartier voor aanvang.


De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

http://www.balie.nl


-------------------------------------------------------

A N N O U N C E M E N T


Debate:

net.art and art criticism

Friday January 25, 2002

De Balie, Centre for Culture and Politics, Amsterdam

Grote Zaal

Start: 20.00 hrs.


Ever since documenta X 1997 in Kassel, internet art has been placed on the
map of the contemporary art world. Artists such as the duo jodi.org or
Marko Peljhan were suddenly launched into the international art world.
Meanwhile, however, artists working primarily with the internet have
remained rather exotic creatures in the art zoo.
Why? Are these artists misunderstood? Does net.art also demand a new set of
criteria? What is the relevant context in which these works should be
discussed and analysed; that of contemporary visual arts, or rather the
context of the internet itself and the turbulent developments of the new
communication and information technologies?

It begs the question how art criticism should deal with these phenomena. Is
internet art or "net.art" simply another art form as there are many others,
a genre, which then can be a normal part of regular art criticism? Or do
these works in the admittedly special context of the internet require their
own criteria and their own discourse, in order that they can be
appropriately understood and valued?

Participants in the debate are; Frederic Madre (F); Tilman Baumgaertel (D),
writer, critic, author of "net.art Materialien zur Netzkunst"; Sarah Cook
(UK), Curator, writer and researcher, University of Sunderland; Graham
Harwood (UK), media-artist (ex-Mongrel) and currently artist in residence
at De Waag Society for Old and New Media; jodi (B&NL) artist duo, creators
of the famous jodi.org net art web site, SOD a radical adaptation of the 3D
game Wolfenstein and the "Wrong Browser" project.


It is also possible to follow the debate via internet, at:
http://www.balie.nl/live


URLs:

* Jodi.org Home Site and Wrong Browsers
http://www.jodi.org
http://www.wrongbrowser.com

* Artist Collective Mongrel:
http://www.mongrelx.org

* Web Pages of Frederic Madre
http://pleine-peau.com

* Web Pages of Tilman Baumgaertel:
http://www.thing.de/tilman/

* Web Pages of Sarah Cook
http://www.newmedia.sunderland.ac.uk/sc/sarahc.htm

*Web Pages of Josephine Bosma:
http://www.laudanum.net/bosma

* Cream - Discussion Forum n net.art:
http://www.laudanum.net/cream

____________________

tickets & reservations:
price: Euro 7,50 (f 16,50) / E. 5,00 ( f 11,00)
opening hours box office: work days 13.00-18.00 hrs or until the start of
the program.
In the weekend 1 1/2 hour before the programs starts.
Reserve by phone: 31.20.55 35 100 during opening hours until 45 minutes
before the program starts.


De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

http://www.balie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).