marleen on Mon, 7 Jan 2002 17:19:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] VP, V2, P2P, RMA, N5M, ECB... dah


Beste Richard, Erik e.a.,

Ik vind de vraag naar de achtergronden van de media instituten en koepels
zeker relevant. Daarom een korte reactie.
In omringende landen bestaan grote media-instituten: ZKM in Duitsland, Ars
Electronica in Oostenrijk. In Nederland hebben we niet een dergelijke groots
instituut, maar een aantal kleinschalige media labs die waar mogelijk nauw
samenwerken. Wat subsidie betreft is de optelsom van wat er in Nederland
wordt gefinancierd een fractie van wat er in andere landen wordt uitgegeven
aan grote prestigieuze instituten.
De medialabs en organisaties hebben ieder een eigen expertise. De Waag
Society is vooral gericht op nieuwe media in relatie tot onderwijs en
cultuur, V2 richt zich op kunstenaars met een ‘instabiele media’
achtergrond, Steim heeft specifieke kennis over elektronische muziek en
instrumenten, Montevideo heeft door de video achtergrond met name kennis
over kunstenaarsinstallaties en collectievorming (analoog en digitaal).
Submarine is gespecialiseerd in interactieve tv/web toepassingen. Doors of
Perception heeft zijn expertise op het gebied van vormgeving, De Balie op
het gebied van de maatschappelijke consequenties van ICT, Paradiso op het
gebied van populaire cultuur en nieuwe media. Al deze organisaties werken
weer samen met diverse andere media initiatieven, opleidingen, bedrijven en
culturele instellingen in het land.

Evenementen die samen worden gerealiseerd zijn bijv. E-culture fair, een
showcase van organisaties en bedrijven met nieuwe toepassingen, de Next 5
Minutes (N5M), een conferentie rond tactische media, Information.org, een
expositie en conferentie over bewakingstechnologie en privacy. In het
project Centraal Station wordt samengewerkt rond streaming media, on demand
diensten en nieuwe interactieve concepten.

Het Virtueel Platform is een aantal jaren geleden opgericht om tussen deze
organisaties de samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
verder op elkaar af te stemmen Het VP adviseert de overheid gevraagd en
ongevraagd. Zowel nationaal als internationaal. Daarnaast organiseert het VP
ronde tafel gesprekken met mensen en organisaties in Nederland rond diverse
kwesties: kunstvak onderwijs en nieuwe media, copyright, Open Source etc.

Om het nog overzichtelijker te maken: binnen Amsterdam heet het
samenwerkverband VIRMA. Hierin participeren Waag Society, De Balie,
Montevideo, Steim en Paradiso. Binnen Europa wordt er samengewerkt onder de
titel ECB (European Cultural Backbone). Dit is niet een echte organisatie,
maar eerder een titel waaronder Europese medialabs elkaar regelmatig
ontmoeten en waarmee uitwisselingsprogramma's worden opgezet.

Ik ben niet alle afkortingen langsgelopen, maar de meeste heb ik hiermee wel
toegelicht. Het lijkt misschien een kerstboom aan organisaties en instanties
(een van de redenen waarom VP en VIRMA niet zelf op de voorgrond treden)
maar het model dat we in Nederland uitproberen – maximale samenwerking
tussen autonome organisaties – heeft absoluut mijn voorkeur boven een
centraal geleid instituut.

Dat neemt niet weg dat websites actuele informatie horen te geven en dat er
wel meer duidelijkheid mag komen over wie wat doet. Ik hoop hiermee vast een
aanzet te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Marleen Stikker___________________________

----- Original Message -----
From: "Richard Reekers" <etld@globalxs.nl>
To: <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Saturday, January 05, 2002 4:12 PM
Subject: Re: [Nettime-nl] VP, V2, P2P, RMA, N5M, ECB... dah


> Ha b.o.b. en Nettime-nl,
>
> Erik van Heeswijk sprak in zijn startbericht over een hele trits van
"gerenommeerde instellingen", zie ook de onzinnige onderwerptitel.
>
> Grofweg zijn de instellingen die hij bedoelt in te delen in twee
categorien; de (e-)kunstzinnige platforms / ontwikkelingsorganisaties zoals
De Waagh en V2_Org, en de intermediairen tussen landelijke en lagere
overheden. De laatste tijd komen deze vooral met projecten op elkaars
terrein.
>
> Loop ze stuk voor stuk allemaal eens na, projecten én organisaties, en je
zal zien dat ze allemaal "recht van bestaan" hebben, in het
subsidielandschap van de landelijke en locale overheden. Ze hebben betekenis
voor (zelfbetaalde) initiatieven die er in navolging komen. (mediagebruik,
technologieen,
> voorbeeldfuncties whatever)
>
> Als Yoyo/b.o.b en Van Heeswijk er wat op aan te merken hebben, moeten ze
weten waar ze over praten. Of althans dat in deze e-discussie naar voren
laten komen. Schoppen kunnen we allemaal, maar VERANTWOORD geweldgebruik
blijft vaak achterwege. En niet alleen op Nettime :-( maar dat terzijde.
>
> Helemaal mooi zou een alternatief zijn; om daarmee te komen. Dat zie ik
hier ook veel en veel te weinig. Criticasters genoeg, maar bouwen ho maar.
Dames en heren, neem uzelve toch niet zo serieus. Het is toch altijd anders
dan u denkt. Maar allah, who cares nowadays.
>
> Groetz'n,
>
> Richard
>
> yoyo enzo schreef:
>
> > beste mensen van het virtueel platform en anderen,
> >
> > ik moet zeggen dat de (voorzichtige) kritiek van Erik van Heeswijk
> > naar mijn idee de spijker op zijn kop slaat:
> >
> > >Dan ontdek ik dat er weer eens een instituut voor de nieuwe media en
cultuur in Nederland rondzwerft. En elke keer ga ik eens even op de site
kijken, waar die mensen zoal mee bezig zijn. Meestal kom ik tot dezelfde
conclusie: ogenschijnlijk niet veel.
> >
> > wat ik echter schokkend vindt is de reactie van richard
> > die de kritiek lijkt af te doen als een vorm van
subsidiepotjes-jaloezie:
> >
> > >Op jouw vraag of ze nu eens inzichtelijk kunnen maken of die
> > overheidsubsidies werkelijk nut hebben of niet, kan ik daarom maar 1
> > ding bedenken: verenig jezelf als betrokken internet- en/of
ASP-ondernemers, en draai met deze mallemolen mee. Wijs een paar
vleesgeworden netwerkers aan met kennis van branche en overheid, die je kunt
vertrouwen (!), en laat ze erin los. Grote kans dat de overheid de helft van
hun salaris bijpast.
> >
> > als we richard mogen geloven komt het met de tijd allemaal wel goed.
> > dat mag hij dan nog eens uitleggen gezien de vage doelstellingen, de
vele kunstzinnige websites waarbij de (eventuele) bezoekers totaal zijn
vergeten en dikke subsidies die (decentraal) binnen kleine kringetjes worden
opgeslorkt.
> > het begrip bananenrepubliek is hier dan ook wellicht meer op zijn plaats
dan het o zo geprezen woord poldermodel
> > of zoals richard schrijft:
> >
> > >Publiceren doen ze niet veel, relatief gezien dan. Meestal zijn het
> > overzichtsdocumenten, congresverslagen of andere weerslagen van hun
> > netwerkactiviteiten. Want dat zijn het eigenlijk, deze gerenommeerde
> > instituten; netwerkeilanden die de synergie zoeken door dat wat er al is
> > aan elkaar te knopen. Relatief weinig publicaties, wel veel over en weer
> > gemail, -bel en -workshopped.
> >
> > graaft virtueel-cultureel nederland zijn eigen graf?
> > ik vraag me af hoeveel bezoekers de website van
> > het virtueel platform eigenlijk heeft en hoe vaak die terugkeren
> > naar deze plek. misschien is dat wel de juiste methode om het resultaat
van alle webcultuur-subsidie aan af te meten.
> >
> > groetjes
> > b.o.b.
>
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).