Richard Reekers on Wed, 2 Jan 2002 22:19:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] voor VP, V2, P2P, RMA, N5M, ECB enz...


Ha Erik e.a.,

Ik moet zeggen dat je mailtje erg gedurfd is; je schrijft het zelf al tussen
je voor- en achternaam helemaal onderaan: "Erik† 'ik vraag me af of ik dat
wel mag vragen' van Heeswijk ". ;-)

[samenvatting] Er† zit er een hoop kennis bij de "gerenommeerde instanties"
die jij bedoelt en bij de selecte doelgroepen die zij bedienen. Kennis die
schreeuwt om te worden gedeeld met internetondernemers en aanverwanten. Maar
ook andersom, want zij zijn platforms die door "de overheid" zijn aangewezen
/ worden gesteund om er kennis en ervaringen uit te wisselen. En vanuit die
rol zullen ze geinteresseerd (moeten) zijn in wat jullie, de betrokken
onafhankelijke internetondernemers, hebben te vertellen. Verenig je en draai
erin mee, is mijn reactie op je mailtje. [einde samenvatting]

Erik, ik kan je frustratie, als dat het is, enigszins begrijpen. De
'gerenommeerde instituten' bedienen over het algemeen een selecte doelgroep.
Geen geringe doelgroepen, maar wel select want: professioneel
vakgerelateerd, activerend vanuit de overheid voor de branche, en/of vorsend
in de nog immer enorme onontgonnen overlap tussen e-samenleving en
-kunst/-design, whatever.

Stuk voor stuk zijn het organisaties die informatie: verzamelen,
verspreiden, er consensus in trachten te vinden, kortom, de polderieke
informatiemaatschappij ten top. En da's niet cynisch bedoeld. De
digitalisering van overheids- en semi-overheidsinstellingen gebeurt
decentraal. Allemaal locale webmastertjes, hoofden Informatie Systemen,
ambtenaren Informatiebeleid en datamanagers. M/V. Goddank trouwens, dat dat
decentraal gebeurt, maar dat terzijde.

Publiceren doen ze niet veel, relatief gezien dan. Meestal zijn het
overzichtsdocumenten, congresverslagen of andere weerslagen van hun
netwerkactiviteiten. Want dat zijn het eigenlijk, deze gerenommeerde
instituten; netwerkeilanden die de synergie zoeken door dat wat er al is aan
elkaar te knopen. Relatief weinig publicaties, wel veel over en weer
gemail,† -bel en -workshopped.

Ze bestaan, en ze vinden hun recht daartoe in de potjes die ze wederom in
2002 hebben weten aan te spreken. Tot zover mijn generaliserende kenschets
van de intermediairen tussen "de overheid" als richtinggevend en stimulerend
instituut en de werkers die er decentraal inhoud aan moeten geven. Dan mijn
ervaring, en die geldt vooral voor/bij de gemeente Rotterdam.

De ambtenaren en trendvolgers daar aan de Maas waar die netwerkorganisaties
het voor doen, zitten natuurlijk niet alleen maar te wachten op de input van
de meeste van deze kennis/netwerk/workshopinstituten. Die hebben hun eigen
projecten, en [dus] eigen koninkrijkjes. Hoedanook, druk-druk-druk hebben
ze/we het zeker. Komt daar nog bij dat op managementniveaus vaak de status
en de werkwijze van deze intermediaire clubs (nog) niet worden (h)erkend.
Dit gaat wel beter, maar mondjesmaat en lang niet zo snel als ook de
netwerkorganisaties het zouden willen. Maar daar heb je het weer; er is geen
1 weg,† er is bijvoorbeeld geen 1 (role)model. Zo heb ik mij verbaasd over
de hoeveelheid professoren, hoogleraren, sprekers/speakers en andere bobo's
(m/v) in de informatica en sociologie die al jaren hun verhaal, en telkens
hetzelfde mogen vertellen. Maar, nogmaals, gelukkig maar. Het is een kwestie
van de lange adem, maar uiteindelijk zullen de betere reŽle visies vanzelf
boven komen drijven. Het is de taak van de organisaties waar jij op doelt om
dit proces te versnellen door iedereen zijn/haar kennis en ervaringen met
iedereen te laten delen. En daar maat en orde in weten te vinden.

Grote afwezige in dit grote Entre Nous-Synergiespel is het bedrijfsleven.
Uiteraard zijn er uitzonderingen. Jij bijvoorbeeld wil wel eens je
onbetaalde mening ventileren in e-lijsten en -fora buiten die van de
businessmedia, alsook Martijn Bevelander die de dds wilde sponsoren en
vanuit mijn beleving te snel een dichte deur voor de neus kreeg. Luna.nl,
als sponsor. Toch zijn het eenlingen. Tuurlijk, KPN bijvoorbeeld, zit er ook
bij, maar zij zetten er meteen een accountmanager (m./v) op, om toch wel
snel de inspanningen in harde pegels terug te zien. Lekker belangrijk,
helemaal nu KPN wel wat anders aan d'n kop heeft. En ook dit is allemaal
begrijpelijk, want zij die niet onder subsidies gaan, hebben graag boter bij
vis en banaan.

Op jouw vraag of ze nu eens inzichtelijk kunnen maken of die
overheidsubsidies werkelijk nut hebben of niet, kan ik daarom maar 1 ding
bedenken: verenig jezelf als betrokken internet- en/of ASP-ondernemers, en
draai met deze mallemolen mee. Wijs een paar vleesgeworden netwerkers aan
met kennis van branche en overheid, die je kunt vertrouwen (!), en laat ze
erin los. Grote kans dat de overheid de helft van hun salaris bijpast.
Organiseer zelf wat je van hen verlangt in termen van terugkoppeling van
zinvolle informatie, en laat ze zeker ook VERTALEN (!) die beleidsnota's die
nu ook al over en weer gaan. Je zal zien dat al die gerenommeerde instituten
heel wat zinvollers te melden hebben dan jij zo in een middagje van hun
respectievelijke sites weet te halen. Verenig je, laat je vertegenwoordigen
door je eigen kennisinstituut en draai mee. De e-samenleving is geen
zijlijn-verhaal, we zitten er allemaal in.

Groet,

Richard -- de grote toekomstoptimist -- Reekers
;-)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).