knock on Wed, 12 Dec 2001 10:55:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] STEIM Concert Announcement


[ english version below ]

STEIM presenteert op
donderdag 20 december om 20.30 uur

Live visual + music spectacle // post-workshop event

Op 19 en 20 december zal STEIM een live image processing workshop 
presenteren. Diverse methoden en technieken om beeld en video vast te 
leggen en te synthetizeren zullen worden onderzocht, gebruikmakend 
van de nato.0+55 software, een revolutionaire verzameling van 
modulaire objecten voor de MAX programmeeromgeving. De workshop 
brengt de meest ervaren programmeurs van deze omgeving bijeen, om 
gedurende twee dagen sensor- en netwerkinterfaces te onderzoeken. 
Soortgelijke workshops zijn eerder georganiseerd, zowel door STEIM in 
mei 2001 als door V2 (DEAF 2000), BEK, IAMAS, Salon/Japan, IRCAM, 
ZKM, Hangar en Betaville.

In plaats van het live image processing te gebruiken als doel op 
zichzelf, zal dit event zich richten op methoden van projectie en 
interactieve relaties die afzien van de gebruikelijke 'vierkant op 
het scherm' traditie. Tijdens de workshop zal de projectie op 
specifieke structuren en ruimtes anders dan 'de witte muur' 
onderzocht worden,  zoekende naar betekenisvolle interactieve 
relaties tussen het beeld, de ruimte en de toeschouwer.

Te gast zijn onder andere: Martin Robinson (UK), Hans Christian Gilje 
(Noorwegen), Fiftyfifty (Barcelona) en Marko Kosnik (Slovenie).

Donderdagavond 20 december zal bestaan uit live optredens van STEIM 
en gasten, onder andere Jordan Wynnychuk (Nieuw Zeeland, Barcelona), 
Anne La Berge (NL), Daniel Schorno (STEIM), Michel Waisvisz (STEIM), 
Robert van Heumen (STEIM), Rozemarie Heggen (The EX, Nieuw Ensemble) 
en Netochka Nezvanova (STEIM).

Reserveer tijdig; STEIM houdt het klein

Reserveringen: knock@steim.nl of bel 020 622 8690
uitsluitend van maandag t/m donderdag tussen
11.00 en 17.00 uur. Toegang:  10,-.
Gereserveerde kaarten die niet voor 20.15 uur aan
de kassa zijn opgehaald, kunnen worden doorverkocht.
Concertingang : Utrechtsedwarsstraat 134

Deze concertserie komt tot stand met steun
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.


-
-


STEIM presents on thursday 20 december at 8.30 pm


Live visual + music spectacle / post-workshop event


Over the two days of the 19th and 20th December, STEIM hosts a live
image processing workshop, exploring methods and techniques of
capturing and synthesising video and images in realtime focusing on
the nato.0+55 software, a revolutionary collection of modular objects
for the MAX programming environment. The workshop brings together a
group of the most experienced operators and programmers of this
environment, to spend two days researching and investigating sensor
and network interfaces. In addition to the previous workshop hosted by
STEIM in May 2001, workshops have also been hosted by V2 (DEAF 2000),
BEK, IAMAS, Salon/Japan, IRCAM, ZKM, Hangar and Betaville.

To turn the practice of live image processing away from an end in
itself, the event shall focus the use of projection and interactive
relationships away from the 'square box on a screen' paradigm. The
event will explore projection upon specific structures and spaces
other than blank wall space, encouraging the research of meaningful
and interactive relationships between the image, the space and the
viewer.

Guests include Martin Robinson (UK), Hans Christian Gilje (Norway),
Fiftyfifty (Barcelona) and Marko Kosnik (Slovenia).

The evening of the 20th shall also profile live music courtesy of
STEIM and guests, including Jordan Wynnychuk (New Zealand, Barcelona),
Anne La Berge (NL), Daniel Schorno (STEIM), Michel Waisvisz (STEIM),
Robert van Heumen (STEIM), Rozemarie Heggen (The EX, Nieuw Ensemble)
 and Netochka Nezvanova (STEIM).

Reservations: knock@steim.nl or telephone 020 622 8690 
until thursday between 11.00 and 17.00. Entry:  10,-.
Reservations held until 20.15 to allow doorsales.
Concert entry : Utrechtsedwarsstraat 134

This concert is supported by the Amsterdam Funds for the Art.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).