Eveline Lubbers on Sun, 28 Oct 2001 22:26:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] excuus NRC Handelsblad


nog even voor de volledigheid het tweede, nu
persoonlijk gerichte excuus dat ik van de NRC
kreeg. Ze hadden duidelijk *geen* idee wat ab.fab
aan het doen was, want ik zit om te beginnen al
niet in het segment ec & fin. Maar goed. Het is
duidelijk dat ze het nooooit meer zo zullen doen,
dat stond ook al in de krant en op de site.
gr
eveline
------- Forwarded Message Follows -------
From:      	Service.NRC@pcmuitgevers.nl
To:       	evel@xs4all.nl
Subject:    	NRC Handelsblad
Date sent:   	Wed, 24 Oct 2001 19:26:45 +0200

Geachte mevrouw Lubbers,

Bij deze reageer ik op uw klacht met betrekking tot onze wervingsactie via
e-mail.

Helaas hebben we moeten concluderen dat ons plan om met het gespecialiseerde
bureau ab.fab per
e-mail proefabonnee's te werven als een boemerang heeft gewerkt. Redactie en
uitgever hebben zeer veel klachten ontvangen. We gingen er ten onrechte van
uit dat de geselecteerde groep adressen (interesseprofiel 'Economie en
FinanciŽn') voldoende zou zijn gescreend op unsubscribe c.q.
opt/out-lijsten, waardoor onze mail tenminste neutraal of positief zou zijn
ervaren. Het tegenovergestelde bleek waar. Pijnlijk voor NRC Handelsblad,
omdat niet voldaan werd aan de verwachtingen die men van onze krant heeft.
Maar vooral voor u als ontvanger, daar u duidelijk niet op een dergelijke
benadering zit te wachten.

Als verantwoordelijke voor deze actie bied ik u bij deze mijn excuses aan.
Wij zullen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat u niet meer
door NRC Handelsblad met een actie in deze vorm zal worden lastiggevallen.
Ook in de krant en op de site hebben wij deze kwestie rechtgezet.

Met vriendelijke groet,
NRC Handelsblad

Jan Willem Bartels
Marketing Manager

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).