Gerbrand Oudenaarden on Sun, 28 Oct 2001 00:49:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] GeŽngageerde journalistiek over klimaatconferentie Marrakech


(english version below)

Persbericht - Marrakech - 27 oktober 2001

GeŽngageerde journalistiek over klimaatconferentie Marrakech.
http://climate.indymedia.org 

Een team van Engage! Tactical Media zal de komende twee weken via internet
verslag doen van de klimaatconferentie in Marrakech. Op de website
http://climate.indymedia.org publiceren de journalisten kritische analyses
van de onderhandelingen, interviews met betrokkenen en critici, verslagen
van acties en persoonlijke dagboeken. Tegelijk werken ze aan een
documentaire over het fenomeen 'carbon trading'.  

De mediamakers van Engage! worden gedreven door ongenoegen over de onwil
van de internationale politiek om het klimaatprobleem effectief aan te
pakken. De gestelde reductiedoelen zijn veruit onvoldoende en de te nemen
maatregelen ineffectief. 

Engage! zal zich in haar verslaggeving richten op de meningen van groepen
die onvoldoende gehoord worden, zoals mensen uit zuidelijke landen en
grass-roots milieuactivisten.

De focus van de berichtgeving zal zich primair richten op de handel in
"lucht". De technische realisatie omtrent verhandelbare emissierechten
moet worden vastgesteld in Marrakech. De grootste vervuilers van de
atmosfeer zullen onevenredig profiteren van de reductiemechanismen die
vastgelegd zijn in de verdragen. Door de lage reductiedoelstellingen en
het vrij verhandelbaar maken van emissierechten ontlopen zij de noodzaak
tot verregaande maatregelen in eigen land.

De toepassing van marktconforme maatregelen past goed binnen de
neoliberale tendens van economische globalisering. Of de markt ook
werkelijk in staat zal zijn om de vervuiling die ze veroorzaakt met haar
eigen middelen op te lossen, blijft zeer de vraag. Grote bedrijven en
adviesbureaus hebben zich inmiddels verenigd in lobbyorganisaties omdat ze
mogelijkheden zien om geld te verdienen aan de miljardenhandel in
emissierechten. Het klimaatprobleem lijkt geen milieu probleem meer, maar
een nieuwe manier om geld te verdienen.

Eerder werkte Engage! Tactical Media vanaf de klimaatconferenties in Den
Haag (november 2000) en Bonn (juli 2001). Het team van Engage! reisde met
de trein naar Marrakech om zelf een bijdrage te leveren aan de beperking
van de CO2 uitstoot. 

+++++einde persbericht+++++

+++++Niet voor publicatie+++++

Gerbrand Oudenaarden 	+31 6 53151920	gerbrand@oudenaarden.nl
Bart Brugmans		+31 6 24798780	bart@engage.nu
Nanette Danckaarts	+31 6 15220929	nanette@engage.nu

Of neem contact op met het hele team: cimteam@engage.nuPress release - Marrakech - 27 October 2001

Engaged journalism about climate conference in Marrakech
http://climate.indymedia.org 

During the next two weeks a team form Engage! Tactical Media will be
covering the climate conference in Marrakech through the internet. The
journalists will publish their critical analyses, the interviews with the
stakeholders, the action reports and their diaries on
http://climate.indymedia.org. In the mean time they will be working on a
documentary film about 'carbon trading'.

The Engage! crew is driven by their dislike of the unwillingness of the
International Community to address the Climate Crisis. The reduction
targets are too low and the proposed measurements ineffective.

The aim of Engage! will be to give voice to the least heard groups: people
from the south and grass-roots environmentalists.

The trading in 'air' will be the primary target. All the technical details
about the emissions trading still have to be filled in. The biggest
polluters of the atmosphere will profit the most from the proposed
reduction mechanisms. The need to take firm domestic action ebbs away due
to the possibility of emission trading and to the fact that the reduction
percentages are very low.

The implementation of market-based mechanisms is a trend witch fits
perfectly in the neo liberal global economy. Whether the pollution caused
by market based economy can be solved by the same measurements that
created it, remains an unanswered question. Big companies and accountancy
firms have already set up different lobby groups because they see ways to
make money in this multi-billion-dollar emission-trading-game. The climate
crisis looks like it has stopped being an environmental problem, it is a
new way to make money.

Engage! Tactical Media has worked at the previous climate conferences in
The Hague (November 2000) and Bonn (July 2001). Engage! travelled to
Marrakech by train as a possible way to help reduce CO2 emissions.

+++++end of press release+++++

+++++not for publication+++++

Gerbrand Oudenaarden 	+31 6 53151920	gerbrand@oudenaarden.nl
Bart Brugmans		+31 6 24798780	bart@engage.nu
Nanette Danckaarts	+31 6 15220929	nanette@engage.nu

Or contact the whole team: cimteam@engage.nu


-- 

| Gerbrand Oudenaarden / Engage! Tactical Media
| http://www.engage.nu/tm/  / gerbrand@oudenaarden.nl
--
| http://www.wereldcrisis.nl - tegen de 'nieuwe oorlog' 
--
| http://climate.indymedia.org (Marrakech, Oct 29 - Nov 9)
| -- the voices of resistance against the selling-out of the climate 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).