Han Speckens on Thu, 18 Oct 2001 08:46:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aanpak politieke dissidenten


Bijgaand een artikel uit de NRC over de aanscherping van de democratie in NL:
  DEN HAAG, 17 OKT. Koppeling van het lidmaatschap van een politieke partij aan verkiesbaarheid voor een vertegenwoordigend orgaan vergt een ingrijpende wijziging van de Kieswet met principiŽle consequenties.  
 

Dat stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in reactie op het pleidooi van VVD en CDA in de Tweede Kamer om het onmogelijk te maken dat volksvertegenwoordigers tussentijds uit de partij stappen en voor zichzelf of een andere partij verder gaan.

VVD en CDA willen dergelijk dissident gedrag onmogelijk maken, zo betoogden zij gisteren tijdens het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken. De meeste partijen hebben zowel landelijk als lokaal met dat fenomeen te maken.

Deze week stapte het Amsterdamse gemeenteraadslid Saar Boerlage uit GroenLinks, voor welke partij ze in de raad is gekozen. zegde haar partijlidmaatschap op uit onvrede over de houding van GroenLinks tegenover de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan. Boerlage gaat op persoonlijke titel verder. Ook GroenLinks `betreurt' het dat zij haar raadszetel niet opgeeft, maar schaart zich niet achter een pleidooi om de Kieswet te wijzigen.

Het CDA had te maken met de affaire-De Milliano, die opstapte uit onvrede over de politieke koers van de partij. Toen begin dit jaar een CDA-Kamerzetel vrij kwam, wilde hij alsnog op persoonlijke koers verder gaan. Het leidde intern tot een storm van protesten waarna De Miliano uiteindelijk van zijn voornemen afzag.

De VVD kampt vooral op lokaal niveau met dergelijk dissident gedrag. Woordvoerder Luchtenveld wilde gisteren weten of ,,er draagvlak is voor de opvatting dat een volksvertegenwoordiger de ene fractie niet straffeloos kan inruilen voor een andere fractie of als individueel lid verder kan gaan''.

Technisch is het mogelijk om de Kieswet te wijzigen, zo laat een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. ,,Maar de consequenties zullen ingrijpend en principieel zijn. Partijlidmaatschap wordt dan gekoppeld aan verkiesbaarheid. Dan gaat het over een heel ander kiessysteem.''

Een en ander zou bijvoorbeeld het einde betekenen voor politici die op persoonlijke titel (vrije lijsten) gekozen willen worden. Een andere consequentie is dat politieke partijen onwelgevallige fractiegenoten kunnen wippen door ze uit de partij te zetten.