felipe rodriquez on Thu, 11 Oct 2001 04:25:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan


Francisco,

> Mag de Noordelijke Alliantie gesteund worden in haar streven de Taliban
> omver te werpen?
>
> Ik vind dat geen moeilijke vraag.

De Verenigde Staten vinden dat blijkbaar wel een moeilijke vraag. Vandaag
werd door journalist Richard Sale, de UPI terrorist correspondent,
gerapporteerd dat de Verenigde Staten zich bewust hebben onthouden van het
bombarderen en vernietigen van tanks en artillerie van de Taliban. De reden
dat de VS terughoudend zouden zijn, is dat men niet wil dat de noordelijke
alliantie de macht in Afghanistan overneemt.

Toen Osama Bin Laden in 1996 terugkeerde naar Afghanistan, werd hij
aanvankelijk beschermd door de Ahmad Shah Massoud, van de Noordelijke
Alliantie. Massoud was commandant van het Algerijnse legioen, dat nauw
samenwerkte met Osama Bin Laden. Volgens een woordvoerder van het
Amerikaanse State Department, Ken Pollack, heeft de Noordelijke Alliantie
een bijzonder slechte reputatie op het gebied van mensenrechten, en houdt de
organisatie zich op grote schaal bezig met het produceren, transporteren en
verkopen van opium en heroine in Rusland en Tjetsjenie.

Uit andere berichten blijkt verder dat de uiteindelijke doelstelling van de
Noordelijke Alliantie hetzelfde is als die van de Taliban, namelijk het
oprichten van een Islamitische regering, die volgens de Sharia zal regeren.Groet

	Felipe Rodriquez


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).