Leo Lake on Tue, 9 Oct 2001 11:01:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan


Dag,

Van Jole:

<<
Een van de eerste reacties op de aanslagen van 11 september kwam van
Felipe Rodriquez die stelde dat het Westen en Israel zich nu moesten
afvragen waarom ze zo gehaat worden. Ik vond dat een verkeerde logica.
>>


Rodriquez heeft aandacht gevraagd voor de wordingsgeschiedenis van het
terrorisme in het Midden-Oosten,  de organisatorische en ideologische
vormgeving incluis. Hij probeert het actuele terrorisme een beetje te
snappen. Als het een beetje gesnapt wordt, zo is de onderliggende en
alleszins begrijpelijke gedachte, dan kan met meer overleg over
maatregelen nagedacht worden.

En wat de heer Kanan Makiya betreft.

Natuurlijk is de Ku Klux Klan niet het Christendom, natuurlijk is Al
Qaida niet de Islam. Maar beide zijn wel onderdeel van een maatschappij.
De Ku Klux Klan is niet uit de hemel op ons neergedaald en heeft wel
degelijk een voedingsbodem in de Amerikaanse samenleving. Idem voor Al
Qaida en het Midden-Oosten en Oosten. Er zijn daarbij gigantische
verschillen tussen Al Qaida en de Ku Klux Klan: een ervan is bijvoorbeeld
dat de eerst zich richt op een buitenlandse mogelijkheid, de tweede niet.
Mag ik vragen waarom? De een heeft veel meer aanhang dan de ander. Mag ik
vragen waarom?

Door beide organisaties te zien als louter gekkenwerk en niet als
verweven met de wereld om hen heen, geef je aan deze gekken teveel eer.
Je gaat dan gekken bestrijden waar complexe systemen van oorzaak en
gevolg in het centrum van de aandacht zouden moeten staan.

Hoewel ik grote bezwaren heb tegen Rodriquez's analyse (ik kom daar later
nog op terug), moet je toch zeggen dat hij althans een poging doet om in
termen van oorzaak en gevolg over de zaak na te denken. Dat is iets wat
ik van de bezweringen van Kanan Makiya niet kan zeggen.

De vooral bij voorstanders van de harde aanpak te vinden neiging tot het
psychologisering van het terrorisme, dus het vaststellen van een schuld
waarvan de oorzaak irrelevant of non-existent wordt verklaard (Bin Laden
is gewoon een gek, haat is het motief, het is de schuld van een paar
mensen) is gewoon niet wat Rodriquez doet.

Rodriquez vraagt niet om begrip voor haat, maar om begrip van haat.
Rodriquez kiest niet de verkeerde logica, hij zoekt de logica. En dat
zouden meer mensen moeten doen.


Alsof haat een onbevlekte ontvangenis is.....


L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).