Case Roole on Tue, 9 Oct 2001 10:41:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan


On Tuesday 09 October 2001 09:22, Francisco van Jole wrote:
> Een van de eerste reacties op de aanslagen van 11 september kwam van Felipe
> Rodriquez die stelde dat het Westen en Israel zich nu moesten afvragen
> waarom ze zo gehaat worden. Ik vond dat een verkeerde logica. Afgelopen
> zondag schreef de Iraakse dissident Kanan Makiya een helder betoog in de
> Briste Observer waarin hij onder meer uitlegt waarom de vraag van Felipe
> niet aan de orde is. Hij verwoordt het vele malen beter dan ik ooit zou
> kunnen:
>
> "This is not Islam any more than the Ku Klux Klan is Christianity. No
> concessions can be made to either mindset which have more in common with
> one another than they do with the religions they claim to represent.  To
> argue, as many Arabs and Muslims are doing today (and not a few liberal
> Western voices), that 'Americans should ask themselves why they are so
> hated in the world' is to make such a concession; it is to provide a
> justification, however unwittingly, for this kind of warped mindset. The
> thinking is the same as the 'linkage' dreamed up by Saddam Hussein when he
> tried to get the Arab world to believe that he had occupied Kuwait in 1990
> in order to liberate Palestine. The difference being that if the argument
> was intellectually vacuous then, it is a thousand times more so now."

Er is een verschil tussen "rechtvaardiging" en "oorzaak". Ook al is iets geen 
aanvaardbare rechtvaardiging, dan kan het nog uitstekend een oorzaak zijn.  
Zwaartekracht is geen rechtvaardiging voor het vanuit de boom op Newton's 
hoofd vallen van de appel, maar is daar wel de oorzaak van.

Op dit moment hoor ik veel - ook in het aangehaalde artikel - dat oorzaken 
van gebeurtenissen weggewuifd worden omdat deze oorzaken niet als 
rechtvaardigingen worden aanvaard.

Wanneer voorbijgegaan wordt aan oorzaken, wordt het puur toeval als de 
ongewenste gevolgen daarvan met goed resultaat bestreden worden. Daarmee 
ondergraaft het voorbijgaan aan oorzaken ook iedere rechtvaardiging van het 
bestrijden van het gevolg.

Wat er nu gebeurt is overigens veel erger dan bovenstaande doet vermoeden. We 
zien een "lynching mob" aan het werk die is aangezet door de regering van de 
VS als "ringleader". Veel van de deelnemende landen hebben al reden genoeg om 
mee te doen omdat ze anders zelf de volgende zijn. Een massief en geolied 
propaganda apparaat maakt het ons vrijwel onmogelijk om anders te denken dan 
in termen van de rechtvaardiging van de lynching party. Hoe anders zou het 
nieuws zijn wanneer we 24 uur per dag nieuws zouden zien vanuit de visie van 
de Afghanen: het verlaten van huis en haard, het nachtelijkse schrikken van 
de explosies, de angst voor een nieuwe bijltjesdag omdat de VS nu weer een 
ander clubje warlords steunt om aan de macht te komen, de honger, de 
epidemieen. Onze westerse boodschap aan de mensen die dit allemaal ondergaan 
is "Luitjes, jullie moeten de amerikanen die je dit aandoen niet haten, het 
zijn je vrienden en dit is allemaal voor je eigen bestwil." 

Wel, de laatste alinea was een rant buiten het topic over oorzaak een 
rechtvaardiging. Interesant in de context van het artikel uit The Observer is 
dat Bush Jr. inmiddels beweert voorstander te zijn van een Palestijnse staat. 
Tijdens de hele fatwa met de vele honderden doden was hij daar niet op 
gekomen. Worden er nou stiekempjes toch niet alleen symptomen bestreden, maar 
ook oorzaken?

-cjr
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).