kees/ventana on Wed, 3 Oct 2001 23:23:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Amerika is blind


"Eveline Lubbers" <evel@xs4all.nl> writes:

> 
> 
> "Amerika is blind voor wat globalisering betekent voor arme
> landen, zegt Jeffrey Sachs in Die Zeit. En dat terwijl "onze welvaart
> afhangt van de manier waarop globalisering functioneert." 
> Hoog tijd dat daar wat aan verandert zegt de bekende Harvard-econoom. 
> "Als het al de bedoeling van de terroristen is geweest om met hun 
> wandaad Amerika de ogen te openen voor het onrecht in de wereld, 
> dan heeft hun boodschap bij Sachs in ieder geval doel getroffen."
> 
> uit NRC overzicht buitenlandse bladen,
> dinsdag 2 oktober 2001
> 

hee Eveline

Je komt steeds meer van dit soort geluiden tegen. Alsof het een paar
weken duurt voordat je zoiets mag zeggen. Opvallend genoeg bevinden zich
ook verstokte neo-liberalen onder hen, ik heb een kleine verzameling
aangelegd:
Wereldbank-president James Wolfensohn werd op zondag 14 september
ondervraagd door BBC-veteraan David Frost en kwam met een apocalyptisch
verhaal over hoeveel miljard mensen er wel in extreme armoede moeten
leven (toen hem gevraagd werd of hij een verklaring had voor de
aanslagen). Verder werd in de Volkskrant (van zaterdag 22 september)
Frans Engering geinterviewd. Dat is 'onze' ambassadeur bij de OESO. Maar
we kenden hem vooral als de architect van het beruchte MAI-verdrag (van
de OESO), dat de anti-globaliseringsbeweging misschien wel z'n
belangrijkste impuls gaf. Engering legt uit de 'het Westen de
voedingsbodem voor terrorisme deels zelf heeft aangelegd' door de Derde
Wereld in de steek te laten.
In de Groene die net uit is (Leest den Groenen Amsterdammer! 7 piek in
de kiosk, maar wie even bij me aanbelt kan ook mijn exemplaar
doorneuzen |>?*) staat een interessant stuk van Aart Brouwer onder de
titel "Terreur is vraag en aanbod". Daarin wordt onder meer de
EU-adviseur voor terrorisme Michel Koutouzis aangehaald. Hij vertelde in
het tv-programma Netwerk (waar hij naast Robert Fisk verscheen) hoe (ik
citeer de groene:
"Het neoliberale beleid van "structurele aanpassing" (een combinatie van
bezuiniging en terugtreding van de overheid) dat het Westen de laatste
twee decennia via het IMF en de Wereldbank aan veel islamitische landen
heeft opgelegd, heeft geresulteerd in een totale kaalslag in de sectoren
onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. Islamitische organisaties nemen
daar nu het heft in handen en brengen via koranscholen, godsdienstige
ziekenhuizen en charitatieve instellingen op islamitische grondslag hun
dogmatische, soms militante versie van de Islam onder het volk (...)"
(einde citaat Groene).
                  
Grappig trouwens dat sommigen menen dat journalisten heldhaftige
verslagen vanaf het front maken, wat het argument zou moeten zijn waarom
we steeds weer voor hun producten zouden moeten betalen. Terwijl
iedereen weet dat Kuifje dood is en 99 procent van de journalisten op
kantoor zit te googelen. Degenen die het vuile werk doen, en
voortdurend als bron gebruikt worden, mensen als
Robert Fisk of John Pilger, zijn uitzonderingen, idealisten bovendien
die het vooral belangrijk vinden dat de feiten zoveel mogelijk bekend
worden. In de huidige tijden lijkt er trouwens minsten zoveel heldenmoed
nodig om kritisch te schrijven over de VS en haar bondgenoten.

kees

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).