Stijn Wuyts on Wed, 3 Oct 2001 12:30:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: De discussie zelve


Hallo,

> From: Leo Lake <lake@lake.nl>
> Date: Tue, 02 Oct 2001 19:07:29 GMT
> To: nettime-nl@nettime.org
> "------------=_4D4801418BFF026E8CE4"
> Subject: [Nettime-nl] De discussie zelve
>
> --------------=_4D4801418BFF026E8CE4
> Content-Description: filename="text1.txt"
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
>
> Dag,
>
> Ik sta al klaar om de tomaten in ontvangst te nemen, maar toch het=20
> volgende:
>
> De discussies hier kunnen een stuk beter.

Een hoogst merkwaardige post voor iemand die hardnekkig blijft weigeren te
mailen in het formaat zoals internationaal het meest aanvaard (want het
meest toegankelijk), zijnde ASCII, ondanks mijn herhaalde oproepen hiertoe
via de Nettime-nl lijst en een persoonlijke mail vorige week. "Wie zonder
zonde is,... enzovoort".

Stijn Wuyts,
die iedere post van LL twee keer moet doorworstelen, inclusief onnodige
formatteringstags, omdat LL het nodig vindt al zijn mails in HTML te
versturen, god knows why (aandelen bij backbone providers?).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).