Fierman on Mon, 20 Aug 2001 12:08:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fwd: Ooggetuigeverslag Genua 21 juli 2001]


hj wrote:
> 
> Ooggetuigeverslag 21 juli 2001
> 
> Als Nederlandse demonstranden tegen de G8 in Genua willen wij middels deze
> verklaring ons verhaal over de gebeurtenissen van de 21 juli naar buiten
> brengen. Wij zijn bij bijna alle akties en demonstraties van de afgelopen
> dagen geweest.
> 
> Traangas bij de demonstratie van 21 juli
> Als kleine groep stonden we opeengepakt op de boulevard, tussen de 200.000
> andere demonstranten. Het ANP bericht over 60.000 demonstranten. Dit getal
> wordt echter door alle italiaanse kranten en buitenlandse media weersproken.
> Bij een poging de demonstratie terug te drijven zette de politie overdadig
> traangas in, terwijl er geen enkele uitweg meer was.. Er werd niet alleen
> vanuit de linies met traangasgrannaten in de demonstratie geschoten, er werd
> ook vanuit een helicopter die boven ons hing lukraak geschoten. Hierop brak
> er grote paniek in de demonstratie uit, waardoor demonstranten, waaronder
> ook ouderen, onder de voet werden gelopen en in de verdrukking kwamen.
> Hoewel er daarna tientallen ambulances af en aan reden mag het een wonder
> heten dat hierbij voor zover bekend geen doden zijn gevallen. Dit patroon
> heeft zich de verdere dag herhaald. Groepen en individuele mensen die zich
> elders probeerden te hergroeperen werden door speciale eenheden van de
> politie achtervolgd en tot kilometers ver de stad ingejaagd.
> Het is de 200.000 mensen die speciaal zijn afgereisd om tegen de G8 te
> demonstreren op deze manier volstrekt onmogelijk gemaakt hun stem te laten
> horen en te demonstreren.
> 
> De inval
> Op 21 juli wordt laat in de avond zonder aanleiding een verassingsinval
> gedaan door de ME  bij het Independen Media Centre en de tegenover gelegen
> school. De school deed dienst als slaapplek voor mensen die niet van te
> voren iets geregeld hadden en veelal op individuele basis naar de
> demonstratie waren gekomen, zoals ook wij.
> Het IMC is een centrum voor journalisten en informatie uitwisseling. Er werd
> van de faciliteiten ook veelvuldig gebruikt gemaakt door landelijk media uit
> diverse landen.
> In de school waren op het moment van de inval een  vijftig tal mensen
> aanwezig, ze lagen  te slapen of zaten op de grond te praten.  De ME ers
> begonnen volgens de enige ooggetuige die via een brandtrap wist te
> ontsnappen meteen iedereen in elkaar te slaan. Twee uur lang reden de
> ambulances af en aan. Er werden, volgens ambulancepersoneel  57 gewonden
> naar het ziekenhuis afgevoerd Iedereen die in de school aanwezig was is
> zonder opgaaf van redenen gearresteerd. Wij zaten net om de hoek iets te
> drinken en zagen diverse zwaar gewonde mensen op brancard afgevoerd worden.
> Toen wij direct na het gebeuren naar binnen gingen (het was ook onze
> slaapplek) werd ons pas goed duidelijk wat voor drama zich hier afgespeeld
> moest hebben. Vooral op de eerste verdieping waar mensen naar toe vluchten
> lagen grote plassen bloed.  Naar de huidige toestand van de mensen kunnen we
> slechts gissen, aangezien allen zonder opgaaf van reden gearresteerd zijn.
> Wel is inmiddels bekend dat twee mensen in kritieke toestand verkeren,
> waaronder een duitse journalist die tijdens het filmen zijn ribben door zijn
> longen geslagen werden.
> 
> Op de beganegrond bleek alle aanwezige bagage doorzocht te zijn en over de
> grond uitgespreid. Gaandeweg werd duidelijk dat vooral spullen in beslag
> zijn genomen die aangemerkt zouden kunnen worden als "wapens": van een van
> ons zijn de stalen frames uit de rugzak gehaald, twee missen hun zwitserse
> zakmessen.
> 
> Op het tegenover de school gelegen IMC was het optreden van de politie
> volstrekt willekeurig. Bij sommige ruimten keken ze slechts naar binnen,
> elders moest iedereen geknield op de gang zitten en met de handpalmen
> omhoog.  Mensen die protesteerden kregen meteen klappen of werden afgevoerd
> en hoorbaar voor de anderen  verderop in elkaar geslagen. Over deze mensen
> is verder niets meer vernomen. De computers van de arrestantengroep werden
> inelkaar geslagen. Aanwezige advocaten belden direct andere advocaten om zo
> snel mogelijk naar het IMC te komen. Waarschijnlijk heeft dit erger
> voorkomen.
> 
> Het is duidelijk dat het er bij de invallen niet om ging verdachten aan te
> houden en ook niet om een actie te voorkomen. Welke analyses en verklaringen
> de politie hier verder nog over zullen geven, bovenstaande feiten spreken
> voor zich.
> 
> noot voor de pers: namen en telefoonnummers van ooggetuigen staan wel onder het persbericht dat wordt verspreid.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).