Patrice Riemens on Sun, 22 Jul 2001 10:29:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Communique van ATTAC-Frankrijk nav Genua


Uit de ATTAC electronische nieuwsbrief (#256)
Zzaterdag 21 juli 2001
______________________________

G8 discrediteert zichzelf na de gebeurteneissen in Genua

____________________________________________________________

AFGEZIEN VAN DE VRAAG NAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ITALIAANSE 
POLITIE HEEFT DE G8 ZICHZELF NA DE GEBEURTENISSEN IN GENUA BUITEN SPEL 
GEZET.

Officieel communique van Attac-Frankrijk


Goteborg is helaas geen uitzondering, maar een precedent gebleken: voor de 
tweede keer in minder dan zoveel maanden heeft de politie van een lidstaat 
van de Europese Unie met scherp geschoten op een betoger. En zij heeft hem 
gedood. Twee andere personen, waarvan een carabiniero 
(italiaanse marechaussee) zijn in levensgevaarlijke toestand opgenomen, en 
tientallen andere zijn gewond geraakt. 

Deze uitbarsting van geweld is precies hetgeen de Genova Social Forum, de 
koepel die honderden organisaties co-ordineert, waaronder Attac-Italie, 
met mens en macht heeft geprobeerd te verijdelen. Maar dit geweld is de 
rechtstreekse uitkomst van drie factoren die elkaar wederzijds hebben 
versterkt, en waarvoor de G8, en de Italiaanse regering, een vergaande 
verantwoordelijkheid voor dragen.

1.- Ten eerste, het complete autisme van deze regeringen ten opzichte van
van de verwerping, door een grote meerderheid binnen hun eigen landen
gedragen, van de neo-liberale beleidsmaatregelen die uitgedocterd en/of
uitgevoerd worden door multilaterale organen zoals het IMF, de
Wereldbank, de WTO, De OESO, en in Europa zelf, door de Europese Commissie
en de Europese Raad, en tenslotte door de G8 zelf.

Zonder ooit een duidelijk mandaat van hun kiezers te hebben gevraagd 
of gekregen aangaande dit beleid, willen deze regeringen doorgaan met het 
privatiseren, 'flexibiliseren', en 'liberaliseren' tot het uiterste, en 
dit alleen maar ten dienste van multinationale ondernemingen en financiele 
markten. Zij leggen zodoende een ondragelijke en geweldadige last op grote 
delen van de menselijke samenlevingen, in het zuiden zowel als in het 
Noorden.

In dit context gezien, was de bijeenkomst van de leden van de G8 aan boord 
van een schip in de haven van een stad waar veel bewoners waren 
weggetrokken, en die onder de staat van beleg was gezet, al sowieso een 
symbolische en politieke provocatie aan het adres van de publieke opinies.


2.- Komt daarbij het gedrag van de Italiaanse politie. Deze verdient niet
eens meer het kwalifikaat dubbelzinnig. Zij heeft met opzet de andere kant
opgekeken toen enige honderden provocateurs van het zogenaamde 'Black
Block' zich bewapenden en voorbereiden, en ook toen ze in actie kwamen, 
soms onder de vlaggen en met de badges van de vredelievende betogers waar 
ze zich geinfiltreerd hadden.

Deze elementen, waarvan het volstrekt onaannemelijk is dat de 
politiediensten van Europa er niets van af weten, hebben ongestraft zich 
te buiten kunnen laten gaan aan agressie en vernielingen. Zij hebben ook 
niet geaarzeld zich te vergrijpen aan lid-organisaties van de GSF.


Attac Frankrijk veroordeeld met de GSF het optreden van deze opruiende 
elementen alsook de suspecte tolerantie van de politie jegens hen. Onze 
vereniging veroordeelt ook de poging om de tegenstanders van de liberale 
mondialisering te criminaliseren die duidelijk uit deze houding spreekt.


3.- En tenslotte moeten het onophoudelijk lastig vallen, de talloze
gevallen van administratieve pesterijen en uiteindelijk het zinloos geweld
van de politie jegens daadwerkelijk geweldloze demonstranten genoemd 
worden.  De Italiaanse autoriteiten hadden de GSF beloofd af te zullen 
zien van het gebruik van vuurwappens. Zij hebben deze belofte geschonden. 
In het algemeen hebben zij disproportionele middellen aangewend, ook tegen 
op zich geweldadige elementen, die niet deel uitmaakten van de GSF.


De tragische gebeurtenissen die de eerste dag van de bijeenkomst van de G8 
hebben gekenmerkt, alsmede de morele verantwoordelijkheid waaraan geen 
enkel van de deelnemende regeringen zich kan onttrekken, hebben dit 
instituut gediskwalificeerd voor de rol van wereldregering naar dewelke 
het pretendeert. Het meest elementaire fatsoen zou vereisen dat het 
onmiddelijk zijn werkzaamheden zou opschorten. Maar belangrijker nog, de 
G8 leiders zouden zich ernstig moeten gaan afvragen over de consequenties 
van een rampzalig beleid van wereldwijde monomane liberalisering, die 
alleen maar kan leiden tot nog meer confrontaties.


Attac France vraagt met grote nadruk aan de president van de Republiek en 
aan de eerste minister om zonder verder dralen initiatieven in deze 
richting te nemen. De Vereniging zal doorgaan, en met grote inzet, om, 
door middel van voorlichting, educatie, en geweldloze actie, de ravages 
van de liberale mondialisering aan de kaak te stellen en 
beleidsalternatieven voor te stellen. Wij blijven geloven dat een andere, 
betere wereld, dan degene waarvan deze G8 top een schokkende karikatuur 
was, mogelijk is.

Attac France, Parijs, Genua, 20 juli 2001Q&D vertaling door yrs truly.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).