Eveline Lubbers on Thu, 28 Jun 2001 21:14:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ik ben niet Henriette Boas maar...


Aan de redactie van NRC Handelsblad,

Ik ben niet Henriette Boas, maar ik wil wel wat feitjes
rechtzetten. 
In het tijdschriftenoverzicht van deze week krijgen de journalisten 
van de Groene Amsterdammer een pluim die 'een tot nu toe onbekende 
Nederlandse inlichtingendienst'  die al anderhalf jaar lang Betuwelijn 
activisten bespioneert op het spoor zijn gekomen.

Ik heb over deze inlichtingendienst al bijna anderhalf jaar geleden
(4 februari 2000) samen met Louis Seveke een stuk geschreven in 
Vrij Nederland, andere medewerkers van buro Jansen & Janssen
schreven hierover uitgebreider en ook onlangs nog in het aktieblad Ravage.

De speurtocht van de journalisten van de Groene liep ongetwijfeld
(maar zonder vermelding) via Internet waar op de website van 
buro Jansen & Janssen -ook al sinds die tijd - een uitgebreid dossier 
te vinden is over deze dienst -inclusief de geheime documenten die wij 
met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur boven tafel kregen 
en waaruit de Groene gretig citeert.

Ere wie ere toekomt: de Groene wist te melden dat de dienst nu 
wordt opgeheven.

Eveline Lubbers

buro Jansen & Janssen

http://www.burojansen.nl
http://www.xs4all.nl/~evel/cici/
http://www.antenna.nl/ravage

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).