Rens Meykamp on Tue, 26 Jun 2001 15:20:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] debat over de kwetsbaarheid van de ICT-infrastructuur


Beste mensen,

mag ik jullie attent maken op een debat over de kwetsbaarheid van de ICT-infrastructuur op 28 juni as., georganiseerd door Infodrome (www.infodrome.nl)  Het debat wordt gehouden in de Balie in Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen 10 en begint om 20.00 uur. De kwetsbaarheid van de ICT-infrastructuur is inmiddels zo goot geworden dat de titel van het debat, Het Digitale Kaartenhuis geenszins overdreven is. Haast ongemerkt is ieder individu en elke organisatie voor zijn of haar functioneren volledig afhankelijk geworden van informatie- en communicatienetwerken. Infodrome heeft dit debat georganiseerd omdat deze afhankelijkheid niet in een redelijke verhouding staat tot de maatschappelijke zorg en aandacht die aan de betrouwbaarheid van de ICT-infrastructuur wordt geschonken. De belangrijkste vraag voor Infodrome is welke beleidsstrategie op dit terrein door de overheid gevolgd zou moeten worden. 

Om antwoord op deze vraag te krijgen heeft Infodrome een 24 uur-ministerie voor Kwetsbaarheid georganiseerd op 13 en 14 juni. Een negental gezaghebbende personen uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hebben binnen 24 uur gezamenlijk een advies of manifest geschreven voor het Kabinet over de gewenste response van de overheid. De negen gezaghebbende deskundigen zijn: Paul De Graaf (secretaris ICT bij VNO-NCW), Ruud Goudriaan (information security officer ING Corporate IT), Job de Haas (directeur ITSX BV), Peter Hagedoorn (directeur Hagemeyer BV), Paul 't Hoen (president Strategy Lucent Technologies), Klaas de Jong (hoofd KPN Security), Hans Leemans (directeur NLIP), Rob de Wijk (hoogleraar internationale betrekkingen) en Claudia Zuiderwijk (algemeen directeur bij Pink Roccade IT management). 

Op de 28e juni zal allereerst een beknopte presentatie van het advies worden gegeven. Vervolgens zal aan een aantal betrokken parlementariėrs Joop Wijn (CDA), Kees Vendrik (Groen Links), Marja Wagenaars (PvdA), Elly Plooij (VVD) en Bert Bakker (D66) een politieke reactie op dit advies worden gevraagd. Daarnaast zal Henk Broeders (FENIT) zijn licht laten schijnen op de bruikbaarheid van het advies.

U kunt zich opgeven via info@infodrome.nl De toegangskaarten kunt u op de avond zelf afhalen aan de kassa van de Balie. Voor meer informatie verwijs ik u naar http://www.infodrome.nl/lopende_zaken/kwetsbaarheid.html

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 28 juni,

Rens Meijkamp
(Infodrome)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).