Mylčne van Noort on Tue, 19 Jun 2001 19:34:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Zomer 2001


19.06.01

MAATSCHAPPIJ VOOR OUDE EN NIEUWE MEDIA
NIEUWSBERICHTEN ZOMER 2001

(For the English version see further below)


1) KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB
2) METATAG
3) RADICAL LAB
4) ARTIST IN RESIDENCE HARWOOD
5) DEMI DUBBEL
6) SENSORLAB
7) ENJOY YOURSELF!
8) LOST & FOUND
9) PILOOT
10) TEYLERS MUSEUM
11) DOMEINNAAM VOOR NIEUWMARKTBUURT
12) SARAI  WAAG MONM EXCHANGE TIJDENS HAL
13) ONLINE VERSLAG MEDIADEBAT
14) EUROPEAN CULTURAL BACKBONE / MEDIALOUNGE
15) REDESIGN WAAG WEBSITE


1) KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB : WORLD-INFORMATION.ORG
In de Killerclub gaan researchers, ontwikkelaars en designers met elkaar in gesprek over actuele ontwikkelingen uit de technologische cultuur.
Konrad Becker vertelt op 20 juni over World-Information.Org. Dit project bestaat uit een tentoonstelling, een conferentie en een online researchproject en wordt georganiseerd door Public Netbase (Oostenrijk) waarvan Becker directeur is. Hoofdthema's van Worldinformation.org zijn de veiligheid- en controletechnologieën en de cultuur van elektronische netwerken. In zowel Brussel  waar de tentoonstelling in 2000 in premičre ging  als in Wenen, heeft Worldinformation.org veel mensen op de been gebracht en is het thema op de maatschappelijke en politieke agenda gezet. De Waag MONM, De Balie en Montevideo hebben het initiatief genomen om deze omvangrijke tentoonstelling en conferentie in 2002 naar Amsterdam te halen.

www.worldinformation.org

Datum: 20 juni
Locatie: De Waag, Theatrum Anatomicum
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
Contactpersoon: Floor van Spaendonck floor@waag.org

2) METATAG: 26 HITS OVER TECHNOLOGIE EN CULTUUR
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Waag MONM is zesentwintig auteurs uit binnen- en buitenland gevraagd een bijdrage te leveren aan de publicatie Metatag. Deze uitgave doet verslag van het gedachtegoed van waaruit de Waag MONM opereert. In vijf hoofdstukken  Context, Initiatives, Design, Performance en Users as Designers, wordt een breed scala aan onderwerpen en projecten besproken. Metatag is tweetalig, Nederlands en Engels. De vormgeving is van Mevis & Van Deursen.
Op 21 juni is Metatag verkrijgbaar met een lustrumkorting van tien gulden op de boekhandelprijs, voor dfl. 35,-
In de nazomer is Metatag in de boekhandel verkrijgbaar.

Metatag kwam tot stand dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

www.waag.org/metatag

3) RADICAL LAB: SAMENWERKING EN CREATIVITEIT
Radical is een samenwerkingsproject van de Waag MONM, Audiorom (GB), Institute for New Media Performance Research (University of Surrey, GB), DMR Consulting Group (IR) en ESI (Ecole Superieure de l'Image Angouleme FR). Doel van Radical is het vergroten van de input van de cultuur en kunstpraktijk in de technologie. Daartoe brengt Radical partijen uit industrie, media en telecom bij elkaar. De kern van het Radical programma bestaat uit drie internationale labs. Het eerste daarvan vindt plaats in de Waag van 9-14 juli. Dit eerste event bevat hands-on workshops en een seminar over gemeenschappelijke digitale omgevingen voor werken en leren, gaming en content ontwikkeling. Thema van het eerste Radical lab is samenwerking en creativiteit. Van het lab wordt live verslag gedaan op de Radical website.

Radical komt tot stand dankzij steun van het IST programma van de Europese Commissie.                                                   

www.get-radical.net

4) ARTIST IN RESIDENCE HARWOOD
De multimediakunstenaarsgroep Mongrel ontwierp toegankelijke software waarmee mensen uit zogenaamds 'achterstandswijken' in London, Amsterdam, Parijs of Delhi in kaart kunnen brengen hoe ze hun leefomgeving ervaren: Linker.
Gedurende 2001 verblijft Graham Harwood op uitnodiging van de Waag MONM in Amsterdam om te werken aan een on line versie van Linker. Dit is een drastisch uitgeklede versie van programma's zoals Photoshop en Director, bestaande uit een frame met negen plaatjes. Dit is het basisstramien waarbinnen gebruikers op zeer eenvoudige wijze hun foto's, teksten, geluiden en videobeelden kunnen 'uploaden'.
Naast het werken aan de storytelling software, neemt Harwood op verzoek van het Stedelijk Bureau Amsterdam en de Artoteek Zuidoost in de zomer van 2001 deel aan het Artist in Residence programma BijlmAir. Ook werkt Harwood aan het project Text FM, waarbij sms-berichten met behulp van software in spraak worden omgezet. Radio Zuidoost (RAZO) zet Text FM in bij het Kwakoefestival.

www.mongrelx.org

5) DEMI DUBBEL
Dit schooljaar is Demi Dubbel, een internetavontuur voor groep 7 en 8 waarin leerlingen spelenderwijs een reis door de kunstgeschiedenis maken, opnieuw met veel succes uitgevoerd. Veertien scholen uit de Amsterdamse regio namen deel aan het project, dat de Waag uitvoert in samenwerking met stichting Kunstweb.
Ook in de komende twee schooljaren zal Demi Dubbel gespeeld worden op Amsterdamse basisscholen.

www.waag.org/demidubbel

6) SENSORLAB
In een research uitwisseling tussen STEIM en de Waag MONM zijn van 25 mei tot 10 juni proeven gedaan met sensorische ervaringen. Op het thema 'Airwaves' en met inzet van o.a. het Keystroke platform  afkomstig uit Waag Labs, is geëxperimenteerd met verschillende mogelijkheden om media te gebruiken, zoals 'non-screen' interfaces en architecturale omgevingen. Twee van de deelnemende kunstenaars waren Michelle Teran en Jeff Mann. Zij gebruikten ondermeer midi-controllers in Max en Keystroke om een dierproef te doen met Billy the Singing Fish.

www.keyworx.org

7) ENJOY YOURSELF!
Eind juni leren veertig scholieren in een viertal workshops hoe ze kunnen DJ en VJen met Keystroke. Ze maken daarbij gebruik van muziek van Beethoven en de rap van A+. Aansluitend vindt in juli een serie concerten plaats van het Promenadeorkest waarin de scholieren optreden in een programma waarin rap, streetdance, R&B en Wereldmuziek jammen met klassieke muziek. Naast besloten schoolconcerten vindt op 4 juli een Familieconcert plaats dat voor het publiek toegankelijk is. Enjoy Yourself is een project van het Promenadeorkest in samenwerking met STAP Kunstprojecten.

Datum: 4 juli
Locatie: VU, Aula  Boelelaan 1105 Amsterdam
Toegang: van dfl 10 tot 17,50
Reserveren: AUB /Uitlijn tel. 0900-0191 (75cpm/ 5,50 toeslag per kaartje)
Voorverkoop: AUB Ticketshop Leidseplein, Kassa's Kaartverkoop Netwerk en VVV (toeslag dfl. 3,-)

Enjoy Yourself komt tot stand dankzij steun van het VSB fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

8) LOST & FOUND
Een programma voor verdwaalde beelden samengesteld door Jan Rothuizen en Julia van Mourik. Sedert 1997.

Datum: 6 juli
Locatie: De Waag, Theatrum Anatomicum
Aanvang: 21.00 uur (zaal open 20.30 uur, reserveren niet mogelijk)
Toegang: dfl.10,- 

www.lost.nl

9) PILOOT
Op 3 juli vindt de oplevering plaats van de Javaversie van PILOOT, ontwikkeld door studenten van de TU Eindhoven. PILOOT is een communicatieomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. De Waag ontwikkelde een prototype van PILOOT. De oplevering van de Javaversie is een belangrijke stap in de productontwikkeling. Geďnteresseerden kunnen van de ontwikkelingen van PILOOT op de hoogte blijven middels een elektronische nieuwsbrief.

Aanmeldingen: www.piloot.org

10) TEYLERS MUSEUM
In een nieuwe ruimte op de Haarlemse locatie, realiseert Teylers Museum een 'Kenniseiland' met o.a. 10 werkstations. Aan de Waag MONM is opdracht gegeven om voor het 'Kenniseiland' de website en een aantal applicaties te verzorgen.

11) DOMEINNAAM VOOR NIEUWMARKTBUURT
De Waag MONM heeft de domeinnaam www.nieuwmarktbuurt.nl gereserveerd voor initiatieven in de Nieuwmarkt buurt.

In de afgelopen maanden zijn medewerkers van de Waag op bezoek geweest bij bewoners in de buurt en bij instanties als het Gemeentearchief om beeldmateriaal over de buurt te verzamelen en te digitaliseren. Deze collectie wordt op het 5 jarig Waag jubileum gepresenteerd. Samen met o.a. de buurtkrant OpNieuw wordt gewerkt aan de invulling van de redactie van de website.

12) SARAI  WAAG MONM EXCHANGE TIJDENS HAL
Een vertegenwoordiging van de SARAI (India)  Waag MONM exchange zal een presentatie verzorgen tijden de Hackers At Large conferentie, die van 10 tot en met 12 augustus plaatsvindt op de campus van de Universiteit van Twente, Enschede.

www.sarai.net

13) ONLINE VERSLAG MEDIADEBAT
Een gedeelte van de capaciteit van het UPC kabelnetwerken is op basis van een contract met de gemeente Amsterdam beschikbaar voor gemeenschapsdiensten. De Waag MONM organiseerde 30 maart 2001 een debat over dit onderwerp waarin een beeld ontstond van het soort diensten dat een plaats zou kunnen krijgen in de publieke mediaruimte. In een verslag van het mediadebat deed de Waag MONM concrete aanbevelingen aan de gemeente voor de ontwikkelingsrichting van dit beleid.

Publiek en pers konden het debat integraal volgen via live streaming video op een eigen website. Daar zijn ondermeer het programma, een videocompilatie en genoemd verslag te vinden.

www.waag.org/mediadebat

14) NIEUWE WEBSITE EUROPEAN CULTURAL BACKBONE INCL. MEDIALOUNGE
De European Cultural Backbone (ECB) is een netwerk van diverse nieuwe media en culturele instituten en individuen in Europa. De ECB is opgericht in 1999 met de Waag MONM als een van de 'founding partners'. Public Netbase (Oostenrijk) ontwierp een nieuwe website voor de ECB, waarop de Medialounge wordt gefaciliteerd. Deze 'low end' versie van de in 1999 opgezette Hybrid Media Lounge is gerealiseerd door de Waag MONM. De Medialounge geeft culturele nieuwe media organisaties in Europa de gelegenheid om hun on line aanwezigheid te versterken. De redactie van de website en de Medialounge zal worden verzorgd door het Virtueel Platform.
De ECB website en de Medialounge kwamen tot stand met steun van het Ministerie van OCW en de European Cultural Foundation.                              

www.e-c-b.net
www.medialounge.net

15) NIEUW DESIGN WAAGSITE
Op 21 juni vindt een preview plaats van een nieuwe versie van de Waag website. Het design is van Janine Huizenga, Art Director van de Waag MONM. Als content-managementsysteem is gekozen voor het open source systeem MMbase. MMbase vond zijn oorsprong op de digitale afdelingen van de publieke omroep van waaruit het zich nu verspreidt over met name de culturele sector.

www.waag.org

_________________________________________________________________

NEWS SUMMER 2001

1) KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB
2) METATAG
3) RADICAL LAB
4) ARTIST IN RESIDENCE HARWOOD
5) DEMI DUBBEL
6) SENSORLAB
7) ENJOY YOURSELF!
8) LOST & FOUND
9) PILOOT
10) TEYLERS MUSEUM
11) DOMAIN NAME FOR NIEUWMARKT NEIGHBOURHOOD
12) SARAI  WAAG SOCIETY EXCHANGE AT HAL
13) ONLINE REPORT MEDIA DEBATE
14) EUROPEAN CULTURAL BACKBONE / MEDIALOUNGE
150 REDESIGN WAAG WEBSITE


1) KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB
Researchers, developers and designers meet in the Killerclub to discuss current developments of the technological culture.
On 20th June Konrad Becker talks about World-Information.org. An exhibition, a conference and an online research project are involved in the project. Becker is director of Public Netbase, the organisation running the project.
World-Information.org's main subjects are the surveillance and controlmechanisms and the culture of electronic networks. In both Brussels  where the projects premiered in 2000  and Vienna, World-Information.org attracted much attention and became a topical issue of the social and political agenda. Waag Society, De Balie and Montevideo took the initiative to bring this monumental exhibition and conference to Amsterdam in 2002.

www.worldinformation.org

Date: 20th June
Location: De Waag, Theatrum Anatomicum
Starting time: 8pm
Admission: Free
Contact: Floor van Spaendonck  floor@waag.org

2) METATAG: 26 HITS ON TECHNOLOGY AND CULTURE
On the occasion of the first Waag Society lustrum twenty-six writers from the Netherlands and abroad have been asked to contribute to the Metatag publication. This special edition reports on the intellectual framework in which Waag Society operates. A wide range of subjects and projects is being discussed in five chapters: Context, Initiatives, Design, Performance and Users as Designers. Metatag is bilingual, English and Dutch. The book's design is by Mevis & Van Deursen.
At 21th June Metatag will be sold at an introductory price of 35 dfl.
From late summer Metatag will be available from bookshops at 45 dfl.

Metatag is supported by the Prins Bernhard Cultural Foundation

www.waag.org/metatag


3) RADICAL LABS: COLLABORATION AND CREATIVITY
Radical is a project of Waag Society, Audiorom (UK), Institute for New Media Performance Research (University of Surrey, UK), DMR Consulting Group (IR) and Ecole Superieure de l'Image (ESI, Angouleme, FR). Radical's aim is to enhance the input of culture and the arts practice into technology. Several players from industry, media and telecom are brought together by Radical to that end. The core of the project consists of three international labs. The first lab will take place at the Waag Society's Amsterdam location from 9  14th July. This first event comprises hands-on workshops and a seminar on collaborative digital environments for working, learning, gaming and content development. Theme of the first Radical lab is collaboration and creativity. A live report will be available at the Radical website.

Radical is supported by the IST programme of the European Commission.

www.get-radical.net

4) ARTIST IN RESIDENCE HARWOOD
Multimedia artistsgroup Mongrel developed an accessible tool for people of housing estates in London, Amsterdam Paris and Delhi to map how they feel about their neighbourhood: Linker.
On the invitation of Waag Society, Harwood lives in Amsterdam in the year 2001 to develop the online version of Linker. Linker consists of a map of nine graphs. Within the map's framework, users can easily upload images, sound, text and video. Next to the Linker storytelling project, Harwood has been asked to participate in the Artist in Residence programme BijlmAir by Stedelijk Bureau Amsterdam and the Artotheek Zuidoost. A third project of Harwood is Text FM, in which sms messages are translated into speech using text-to-speech software. Radio Zuidoost (RAZO) will use Text FM for its Kwakoe festival this summer.

www.mongrelx.org


5) DEMI DUBBEL
During this scholastic year Demi Dubbel, an internet adventure for upper group primary school pupils has been played to huge acclaim. With Demi Dubbel the pupils travel through art history. Organised by Waag Society together with the Kunstweb foundation, fourteen primary schools of the Amsterdam region took part in the adventure. Over the next two scholastic years more Amsterdam schools will play Demi Dubbel.

www.waag.org/demidubbel

6) SENSORLAB
Between 25th May  10th June tests with sensorial experiences have been done in a research exchange of STEIM and Waag Society. On the theme 'Airwaves' and using the Keystroke platform  developed by Waag Labs  experiments have been done with various possibilities to use media like non-screen based interfaces and architectural environments. Michelle Teran and Jeff Mann were two of the participating artists. They used a.o. midi-controllers in Max and Keystroke to do animal tests on Billy the Singing Fish.

www.keyworx.org

7) ENJOY YOURSELF!
Forty secondary school pupils learn to DJ / VJ with Keystroke in a series of four workshops at the end of June. They'll use Beethoven and rap of A+. The Promenade orchestra will then give a number of concerts in July in which the pupils perform in a programme of rap, streetdance, R&B and world music jamming with classical music. Next to private concerts, a family concert will take place that's open to the public. Enjoy Yourself! is a project of the Promenade Orchestra together with STAP Artsprojects.

Date: 4th July
Location: VU, Aula  Boelelaan 1105 Amsterdam
Admission: 10 to 17,50 dfl
Booking: AUB / Uitlijn tel. 0900-0191 (75cpm and 5,50 dfl extra per ticket)
Presales: AUB Ticketshop Leidseplein, Kassa's Kaartverkoop Netwerk and VVV ( 3 dfl extra)

Enjoy Yourself! is supported by the VSB foundation and the Prins Bernhard Cultural Foundation

8) LOST & FOUND
A programme of lost images composed by Jan Rothuizen and Julia van Mourik. Since 1997.

Date: 6th July
Location: De Waag, Theatrum Anatomicum
Starting time: 9pm (doors open 8.30pm / no advance booking)
Admission: 10 dfl

www.lost.nl

9) PILOOT
At 3th July the Java version of PILOOT developed by students of TU Eindhoven will be delivered. PILOOT is a communications environment for people with a mental disability. Waag Society developed the prototype of PILOOT. The delivery of the Javaversion is an important step towards the product PILOOT. An electronic newsletter gives updates on the project.

To subscribe go to: www.piloot.org

10) TEYLERS MUSEUM
In a new space at its Haarlem location, Teylers Museum will build a so-called 'Knowledge Island' with a.o. ten workstations. Waag Society has been commissioned to design a website  and a number of applications.

11) DOMAIN NAME FOR NIEUWMARKT NEIGHBOURHOOD
Waag Society has booked the domain name www.nieuwmarktbuurt.nl for local initiatives.

In the past few months people of Waag Society have visited local residents and institutions like the city archives to gather and digitalise image material about the neighbourhood. This special collection will be presented at the 5th anniversary celebration of Waag Society on 21th June. Together with the local magazine OpNieuw the editorial content of the website will be looked in to.

12) SARAI  WAAG SOCIETY EXCHANGE AT HAL
During the Hackers At Large meeting to be held at Twente University between 10-12th August representative of the SARAI (India)  Waag Society exchange will do a presentation.

www.sarai.net

13) ONLINE REPORT MEDIADEBATE
Due to contract with the Amsterdam city council, part of the UPC cable network is available for community services. In the debate organised by Waag Society on 30th March it became clear which sorts of community services might be suitable for the public media domain. In a report Waag Society did a number of suggestions to the city council for its policy development in this matter.

www.waag.org/mediadebat

14) NEW WEBSITE EUROPEAN CULTURAL BACKBONE INCL. MEDIALOUNGE
The European Cultural Backbone (ECB) is a network of various new media and cultural institutes and individuals throughout Europe. The ECB was founded in 1999 with Waag Society as one of its founding partners. The new ECB website was designed by Public Netbase (Austria) and facilitates the Medialounge. This low-end version of the 1999 Hybrid Media Lounge is realised by Waag Society. The Medialounge allows European cultural new media organisations to enhance their online presence. The editing of the lounge and the website will be done by the Virtual Platform.

The ECB site and the Medialounge were supported by the Ministry of Education, Culture and Science and the European Cultural Foundation.

www.e-c-b.net
www.medialounge.net

15) NEW DESIGN WAAGSITE
At 21th June a preview of the newly designed Waag website will be presented. The site's design is by Janine Huizenga, Art Director of Waag Society. The contentmanagement system is the open source system Mmbase. Mmbase was originally developed by the digital departments of Dutch public broadcasting organisations and is now increasingly being used by the cultural sector.

www.waag.org