Mylčne van Noort on Tue, 19 Jun 2001 18:33:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 21.06.01 Waag Lustrum


DE WAAG, MAATSCHAPPIJ VOOR OUDE EN NIEUWE MEDIA
LUSTRUM 21.06.01

BIJ HET VIJFJARIG BESTAAN

Een onafhankelijk Medialab dat zich specialiseert in maatschappelijk en culturele toepassingen van technologie, dat stond de initiatiefnemers van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Mediavoor ogen toen ze in 1994 de krachten bundelden. Een plek waar kennis over de effecten van technologie op de samenleving wordt opgebouwd en waar deze kennis omgezet kan worden in projecten. Vijf jaar geleden vestigde de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media zich in de Waag waarmee een begin gemaakt werd om haar doelen te realiseren. Het zijn niet alleen de aansprekende projecten waarmee de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media zich in de afgelopen vijf jaar heeft gemanifesteerd, het zijn vooral de bijzondere mensen die hebben bijgedragen aan de betekenis van deze unieke plek.

WAAG SOCIETY EN WAAG LABS

Voor de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media is het jaar 2001 een bijzonder jaar. Voor het eerst in haar geschiedenis is de stichting opgenomen in de cultuurplannen van het Ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam waardoor er een structurele basis financiering is gekomen voor de culturele en maatschappelijke activiteiten. De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media is ook recent aangewezen als expertisecentrum voor Cultuur & ICT door het Ministerie van Onderwijs.

Een van de ambities van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media is om technologie die is ontwikkeld in het Medialab ook daadwerkelijk als product te kunnen aanbieden. Met medewerking van het bedrijfsleven wordt gewerkt aan de marktintroductie van onder andere PILOOT, de communicatie omgeving voor verstandelijke gehandicapten, KEYWORX, het multimediale multi-user platform en de PORTFOLIO, een elektronische leeromgeving.

Om de investeringen en risico’s die gepaard gaan met productontwikkeling niet bij de publiek gefinancierde stichting te leggen is een bv opgericht. Om een helder onderscheid te maken tussen de stichting en de bv worden de publieke activiteiten onder de stichtingsnaam WAAG SOCIETY, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media gepresenteerd en de productontwikkeling onder de naam WAAG LABS BV. In de loop van dit jaar zal dit zichtbaar worden in de diverse communicatie kanalen.

THEATRUM DIGITALIS

Er is een project dat de mensen in de Waag speciaal aan het hart gaat: het ontsluiten van het beroemde Theatrum Anatomicum dat in de Waag is gevestigd. Deze zaal wordt regelmatig gebruikt voor publieke evenementen. Met het project Theatrum Digitalis is het initiatief genomen om de zaal uit te rusten met geavanceerde technologie zodat de activiteiten in de zaal te volgen zijn via op afstand bestuurbare camera’s en interactieve software. Het vroegere anatomische theater wordt visueel in ere hersteld door de speciale architectonische installatie. Onderdeel van de plannen is het aansluiten van de zaal op de breedband Gigaport infrastructuur zodat het inzetbaar wordt voor onderzoek en ontwikkeling naar breedband toepassingen. Bij dit vijfjarige bestaan is het startsein gegeven voor het benaderen van partners voor de realisatie van het Theatrum Digitalis.


METATAG: 26 HITS OVER TECHNOLOGIE EN CULTUUR

Ter gelegenheid van het vijf jarig bestaan van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media is aan zesentwintig auteurs uit binnen- en buitenland gevraagd om een bijdrage te leveren aan de publicatie Metatag. Deze uitgave doet verslag van het gedachtegoed van waaruit de Waag Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media opereert. In vijf hoofdstukken  Context, Initiatives, Design, Performance en Users as Designers, wordt een breed scala aan onderwerpen en projecten besproken. Metatag is tweetalig, Nederlands en Engels. De vormgeving is van Mevis & Van Deursen.
Op 21 juni is Metatag verkrijgbaar met een lustrumkorting van tien gulden op de boekhandelprijs, voor fl.35,-  In de nazomer is Metatag in de boekhandel verkrijgbaar.

Metatag kwam tot stand dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

www.waag.org/metatag

DE NIEUWMARKTBUURT
De vestiging van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media in de Waag heeft zij onder andere te danken aan de bewonersraad Nieuwmarkt. In de afgelopen jaren heeft de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media een aantal projecten gerealiseerd met partners in de buurt. Om de betrokkenheid met de buurt verder in te vullen heeft ze de domeinnaam www.nieuwmarktbuurt.nl gereserveerd.

In de afgelopen maanden zijn medewerkers van de Waag op bezoek geweest bij bewoners in de buurt en bij instanties als het Gemeentearchief om beeldmateriaal over de buurt te verzamelen en te digitaliseren. Deze collectie wordt op het 5 jarig Waag jubileum gepresenteerd. Samen met o.a. de buurtkrant OpNieuw wordt gewerkt aan de invulling van de redactie van de website.


NIEUW DESIGN WAAGSITE
Op 21 juni vindt een preview plaats van een nieuwe versie van de Waag website. Het design is van Janine Huizenga, Art Director van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media . Als content-managementsysteem is gekozen voor het open source systeem MMbase. MMbase is geďnitieerd door de digitale afdeling van de VPRO en wordt door een groot aantal culturele instellingen ondersteund.

www.waag.org