R.J.Reekers on Fri, 8 Jun 2001 17:10:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] call for ideas -- spacecouncil.nl/org/com


Dames en Heren van de Mars-NL-list en anderen,

Bij deze laat ik weten dat de stichting Mars Society
Nederland en het ETLD // NewDay.nl-initiatief de eigenaars
zijn van de volgende drie internetdomeinen:

www.spacecouncil.nl

www.spacecouncil.org
www.spacecouncil.com

Er is al het nodige over gesproken, zeker ook op het
succesvolle congres van zaterdag 2 juni jl., maar laten we
het nu eens in de groep gooien: wie moeten er allemaal tot
het council behoren?
Eerste voorstel -- gezien de namen en de schaarse tijd --
laten we ons vooralsnog beperken tot een Nederlandse
afdeling.

Vraag 2: Vinden jullie dat er kwaliteitseisen aan moeten
worden gesteld?

Een schot voor de boeg:  Ik zeg ja. Er moet een stevig
inhoudelijk verhaal achter schuilen, dat in elk geval op het
internet komt/staat. De huidige introverte organisaties
(peildatum 1 juli 2001) die geen andere aan de ruimte
gerelateerde organisaties dulden binnen hun e-domeinen
worden uitgesloten van deelname. Zij kunnen tzt wel een
adviserende rol innemen.

Activiteiten: 1 maal in de maand bijelkaar komen in ergens
in Utrecht.
Eerste bijeenkomst: doelstellingen vastleggen, waar onder: 
Spacecouncil een brug wil zijn tussen het grote publiek, en
alle wetenschappelijk verantwoorde thema's die met de kosmos
te maken hebben of zouden kunnen krijgen.

Geen paranormaal gebeuren, geen religie, geen marsmannetjes,
maar wel weer SETI bijvoorbeeld, en we worden geen ESA-NASA
adepten. Spacecouncil is voor het publiek door het publiek.

Organisatie: wanneer overeenstemming zo snel mogelijk een
rechtspersoon (een stichting stel ik voor), met als
bestuursleden de aangesloten organisaties, opdat het
eigendom van de naam en van het concept aan de stichting kan
worden overgedragen. Geen winstbejag, wel advertenties en
verkoop van redactionele pagina's. Tot zover mijn schot voor
de boeg. Zegt het overigens voort.

1 Organisatie die wat mij betreft er meteen in zou kunnen,
maar waar ik nog een goede trekker voor zoek,  is 
Spaceguard.nl.

Meer informatie: http://spaceguard.ias.rm.cnr.it/index.html 
om je vervolgens weer bij mij met je voorstel  te vervoegen
voor de naam.

Groet,

Richard Reekers

NB
Personen buiten de Mars-list moeten zich voor de Mars-list
aanmelden willen zij actief meedoen aan deze discussie.
Afmelden gaat uiteindelijk net zo gemakkelijk als afmelden.
 
 

_________________________________
* http://www.marssociety.nl/symp2001.html
*
http://www.etld.nl/MyNews-1.0/htdocs/index.php3?id=16&item=16

 ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).