Michiel Schwarz on Tue, 5 Jun 2001 21:35:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'Voedselveiligheid en consumentenmacht in het informatietijdperk'- Debat in De Balie 6 juni 20.00 uur


TER INFORMATIE

Ik ontving deze aankondiging/uitnodiging over een debat in De Balie
georganiseerd door Infodrome in samenwerking met Berenschot, over publieke
informatievoorziening en voedselveiligheid.
Michiel Schwarz.

------------------------------
"16 miljoen controleurs?"
Voedselveiligheid en consumentenmacht in het informatietijdperk

Politiek cafť woensdag 6 juni in De Balie te Amsterdam met medewerking van
o.a. minister Brinkhorst, Simone Hertzberger (Albert Heijn), Joop
Kleibeuker (Campina Melkunie) Bert Mulder (De InformatieWerkPlaats), Paul
Frissen (KUB), Jaap van Ginneken (UvA), Yvonne van Sluys (Voedingscentrum),
Wibo Koole (Consumentenbond).

Organisatie: Infodrome in samenwerking met Berenschot.

De verschillende voedselcrises van de afgelopen jaren maken dat de
consument langzaam maar zeker minder vertrouwen in zijn eten heeft. Denk
aan dioxine, salmonella, hormonen, BSE, residuen van bestrijdingsmiddelen.
Toch beweren veel wetenschappers dat ons voedsel nog nooit zo veilig is
geweest. Uit een rapport van Berenschot blijkt dat dit vertrouwensprobleem
grotendeels ligt in de slechte kwaliteit of het ontbreken van informatie
over voedsel.

Infodrome (www.infodrome.nl) heeft aan negen gezaghebbende deskundigen,
gevraagd een beleidsontwerp te maken rond voedselveiligheid. Gedurende 24
uur werd een advies aan de regering uitgewerkt. Centrale vraag daarbij was:
hoe kan de individuele consument door optimale inzet van informatie en
communicatie in staat worden gesteld zelf keuzes te maken om bepaalde
producten wel of niet in de schappen te laten liggen?

Het 24-uur ministerie adviseert de minister van LNV om een wet te ontwerpen
die aan burgers -dit kan zowel de consument zijn, als de producent of zelfs
de overheid- het informatierecht over de productie, veiligheid en kwaliteit
van voedsel toekent: de Burgerwet InformatieRecht VOedsel (BIRVO):
Iedere burger kan met een beroep op de wet eisen dat een verkoper van
voedsel openbaar maakt op welke wijze dat voedsel is geproduceerd. De
verkoper van voedsel is verplicht om - als daar om gevraagd wordt - de
gevraagde informatie te verstrekken. Dit recht is via de rechter
afdwingbaar.

Op 6 juni wordt dit advies door het 24-uur ministerie Voedselveiligheid
tijdens een publiek debat aangeboden aan de heer Brinkhorst, minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De minister geeft een korte reactie op
het advies. Daarna gaan de '24-uurs ministeriŽlen' onder leiding van Paul
Frissen in debat met Tweede-Kamerleden, Marijke Vos (GroenLinks),
Harm-Evert Waalkens (PvdA) en Jan Geluk (VVD) en het publiek.

U bent bij deze van harte uitgenodigd om op 6 juni van 20.00 tot 22.00 uur
aanwezig te zijn in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam. Als
u morgen aanwezig wil zijn en/of het advies wil aanvragen dan kunt u zich
telefonisch (020-5510859) of per mail info@infodrome.nl melden. De
toegangskaarten kunt u op de avond zelf aan de kassa van De Balie ophalen.

Voor meer informatie:
www.infodrome.nl/lopende_zaken/voedselveiligheid.html of telefonisch bij
Ira van Keulen: 020-5510880.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).