Maurice Wessling on 23 Feb 2001 12:36:36 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Journaliste weigert bij onderzoeksrechter te verklarenJournaliste weigert bij onderzoeksrechter te verklaren

AMSTERDAM (ANP) - Journaliste Stella Braam weigert bij de onderzoeksrechter een
verklaring af te leggen. Ze riskeert zo te worden gegijzeld. De advocaten 
van de in
november aangehouden Cervet Y. willen Braam en haar collega Ulger ondervragen
over hun boek over de Grijze Wolven.

Braam en Ulger publiceerden in 1997 een boek over de invloed van de
Turks-nationalistische beweging Grijze Wolven op met name Turkse jongeren in
Nederland. De journalisten deden voor het boek undercover onderzoek. Ze
concludeerden dat de Turkse Federatie Nederland (TFN) de Nederlandse tak van de
Grijze Wolven is. TFN is een koepel van tientallen Turkse verenigingen en 
stichtingen.

Beschuldigingen Y.

In het boek brachten de journalisten Cervet Y. als voorbeeld van criminele 
activiteiten
van Grijze Wolven. Y. was voorzitter van een aan TFN gelieerde stichting. 
In het boek
citeerden Braam en Ulger uit een politiedossier waaruit bleek dat de 
politie Y. in 1993
verdacht van drugshandel en enkele liquidaties.

Y. werd uiteindelijk hiervoor niet vervolgd. Wel waarschuwde de toenmalig
hoofdcommissaris Nordholt de Amsterdamse PvdA-afdeling dat Y. probeerde te
infiltreren. Y. zou hebben geprobeerd raadslid te worden.

Na het verschijnen van het boek over de Grijze Wolven moesten Braam en 
Ulger korte
tijd onderduiken omdat zij met de dood werden bedreigd. Volgens Ulger was 
Y. een
van de degenen die dreigementen uitten.

Vorig jaar november werd Y. opnieuw opgepakt bij een inval in de 
kantoorruimte van
een moskee aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam. In het pand is ook de TFN
gevestigd. Bij invallen in verschillende steden werden 23 mensen 
gearresteerd en
vijftien vuurwapens en drugs en geld in beslag genomen.

De advocaten van Y. willen Braam en Ulger onder ede als getuige horen bij de
rechter-commissaris. Braam weigert echter bij de onderzoeksrechter te 
verschijnen.
Ze beroept zich op haar verschoningsrecht als journalist.

Advies NVJ

Ulger gaat op advies van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 
wel naar
de rechter-commissaris. ,,Maar ik ga daar absoluut niets vertellen. ik ben 
journalist en
wat ik weet heb ik in het boek geschreven'', zegt Ulger.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).