Stan van Engelen on 15 Feb 2001 14:57:09 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 17


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

In 1997 kreeg Jody Williams de Nobelprijs voor de Vrede voor de
belangrijke rol die zij had gespeeld bij acties die erop gericht waren de
verschillende landen zover te krijgen dat ze alle landmijnen in de ban
zouden doen. Gevraagd naar haar geheime wapen was het antwoord: "E-mail".

Het tekent de nieuwe tijd. Actievoerders zijn net zo goed als bedrijven,
banken of veiligheidsdiensten in staat gebruik te maken van de nieuwe
wereldomspannende technologieen. Niet alleen worden er iedere dag
triljoenen dollars rondgepompt, ook de tegenstanders van het flitskapitaal
kunnen al lang niet meer zonder internet. 

In een eerdere DNW wees de Engelsman John Gray er al op dat "..just as
globalization links up the world for transnational corporations and
transnational institutions it also enables protest movements and NGO's to
go global. So it's no longer really feasible actually for transnational
corporations to do what they used to do, to violate human rights in far
off places. There are no more far off places, nowhere is very far in the
age of the internet." *

In diezelfde uitzending werd duidelijk dat "Seattle" een keerpunt is
geweest. Tijdens de demonstraties tegen de WTO daar, in december 1999,
ontdekten de actievoerders dat ze ondanks de grote onderlinge verschillen
iets wezenlijks gemeen hadden: hun afkeer van iedereen die denkt dat de
wereld te koop is. Groenen, arbeiders, studenten, homoseksuelen, boeren,
NGO's, politieke radicalen, kortom activisten aller landen verenigden
zich, 50.000 man sterk, in die normaal zo vredige stad aan de Amerikaanse
Westkust en hieven eensgezind de vuist tegen bedrijven en regeringen.

Sindsdien is iedereen, ook in de politiek en in het bedrijfsleven, er zich
van bewust dat het protest een ander karakter en een andere dynamiek heeft
gekregen. De eerste contouren van een 'global civil society' worden
zichtbaar en de spelregels veranderen. 

Steeds meer mensen realiseren zich dat globalisering in de enge zin van
het woord (de neoliberale verovering van de wereld met name sinds 1989)
geen natuurverschijnsel is. Dankzij moderne communicatietechnieken weten
ze nu niet alleen van elkaars bestaan en elkaars problemen, maar zijn ze
ook in staat hun acties over nationale grenzen heen te coordineren. De
gevolgen van dat nieuwe inzicht werden zichtbaar in Praag toen Wereldbank
en IMF daar afgelopen september vergaderden, en in Nice toen daar in
december de EU-top plaatsvond. In het hooggelegen Davos, waar de
economische elite ieder jaar samenkomt in januari, was het voor de
demonstranten moeilijker binnendringen, maar de beweging organiseerde
prompt zijn eigen tegentop in het Braziliaanse Porto Allegre. 

De global civil society heeft inmiddels zijn eigen mediakanaal,
"indymedia", voornamelijk actief op het internet en waar mogelijk ter
plekke aanwezig om met kleine handzame digitale technologie verslag te
doen van de strijd en tegengas te geven tegen het beeld dat de
traditionele media neerzetten. Er zijn ook trainingskampen, vooral aan de
Amerikaanse Westkust, waar de commando's van de tegenbeweging de fijnere
kneepjes van het actievoeren wordt bijgebracht. En in het 'International
Forum on Globalization' zitten de kopstukken van de beweging, zoals de
Indiase Vandana Shiva, de Amerikaanse Lori Wallach en de Franse boer Jose
Bove. Zij proberen nieuwe spelregels te formuleren zodat er een ander,
alternatief beleid kan worden ontwikkeld, een beleid dat nationale
overheden vroeger of later, zo is de hoop, zullen moeten integreren in de
manier waarop transnationale regelgeving tot stand komt.

DNW was erbij toen afgelopen december in Seattle de eerste herdenking van
de 'overwinning van 1999' plaatsvond. We filmden in Praag en Nice, gingen
het Franse platteland op om te kijken waar Jose Bove zijn kaas maakt en
filmden bij een trainingskamp in de heuvels achter Malibu Beach .We
spraken met Staatssecretaris van Economische Zaken Ybema die de
Nederlandse delegatie in Seattle leidde, en we gingen op bezoek in het hol
van de leeuw: bij Mike Moore, directeur van de WTO te Geneve.

Het resultaat is een tweeluik, "Hamburgers en Wereldburgers": een portret
van een nieuwe beweging. Zondag het eerste deel daarvan: "De wereld is
niet te koop!" - 21.40u,  Nederland 3.

Tot dan, in de nieuwe wereld.


George Brugmans
eindredacteur


* de complete tekst van die uitzending, "De verovering van de wereld", is
overigens nog altijd, zowel in het Nederlands als in het Engels te
downloaden vanaf onze website http://dnw.vpro.nl . Tevens is daar
uitgebreide achtergrondinformatie te vinden bij het onderwerp
globalisering.

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl 
Reacties zijn altijd welkom! U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als subject, de rest van de
mail moet leeg blijven)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).