Marianne van den Boomen on 28 Nov 2000 22:14:46 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Internet geschiedenis


Op 11:16 28-11-2000 +0100 schreef Lake:

>"Het net is ooit ontworpen door Amerikaanse
>defensiespecialisten om lokale uitschakeling -bijvoorbeeld
>door nucleaire aanvallen- te omzeilen. Mocht er een machine
>plat gaan, dan zocht de (militaire) informatiestroom een
>omweg elders over het net."
>
>Boomen's opmerking is niet zozeer fout. Het is op zijn best
>maar een heel klein deel van de waarheid en daardoor toch
>misleidend. Geen woord over de visies van mensen als
>Licklider, Taylor en Davies, die stuk voor stuk een veel
>minder militaire connotatie hadden dan Boomen suggereert. 

Daar heb je op zich gelijk in, de oorsprong van het net was iets
ingewikkelder. En het Internet kon/kan zeker geen grote nucleaire aanval
doorstaan, zoals veelal wordt gesuggereerd (dan hadden er direct minimaal 4
verbindingen naar andere systemen per host moeten zijn b.v.) Maar waarom
een 'klein deel van de waarheid' misleidend zou zijn, ontgaat me.
Misleidend in welke richting? 
De oorsprong was hoe dan ook militair (financieel, institutioneel). Dat er
in elk 'militair-industrieel complex' gaten en kieren zitten, oftewel
mensen die daarbinnen andere motieven hebben en de ruimte om ernaar te
handelen, hoort daarbij.

Als
>ze daarna vervolgt met: "De pure overleving van
>informatie-op-zich, zonder aanziens des inhouds, dat was het
>oorspronkelijk doel", dan moge duidelijk zijn dat dit wel een
>heel tendentieuze samenvatting is, gebaseerd op een extreem
>selectieve weergave van de feiten. Nog afgezien van het feit
>dat deze kenschets ook opgaat voor de post, de telefoon,
>compact discs en ga zo maar door.

Dat snap ik niet. Mijn 'weergave van de feiten' is f selectief en
toegepraat naar een net-mythologie f juist niet selectief en zo algemeen
dat het ook opgaat voor post, telefoon e.d.  Allebei kan niet, het is van
tween n, lijkt me.
Met je eerste punt ('selectief' en 'mythologiserend') kan ik meegaan; het
tweede zie ik uberhaupt niet. Bij post, telefoon en CD's gaat het
ongetwijfeld ook om informatiedoorgifte, maar de netwerkgedachte in
combinatie met packet switching, waardoor alternatieve routes mogelijk zijn
om de zaak weer bijelkaar te harken als er ergens een blokkade opduikt, is
daar in het geheel niet aan de orde.
En dat is mijn punt over het net: dat het routeren om blokkades heen van
meet af aan een ingebouwd principe was van het net - technisch, maar ook
sociaal. En dat werkt nog altijd (zelfs voor Fransen die nazispul willen
bezichtigen bij Yahoo).

>Ze had haar punt ook kunnen maken zonder de Internet
>geschiedenis te mythologiseren.

Wellicht. Door uitgebreid in te gaan op hoe packet switching en
client-servermodellen werken bijvoorbeeld, en een meer technisch en minder
mythologisch verhaal te houden. Maar dan nog is het noodzakelijk om aan te
geven waarom er in die richting werd gezocht - technologie komt niet zomaar
uit de lucht vallen, die komt op binnen een specifieke context. Een
militaire Koude Oorlogscontext in dit geval.
Schrijven over Internet komt per definitie neer op manoeuvreren tussen
techniek en mythologie/metaforen.  

Marianne van den Boomen

--------------------------------------------
Marianne van den Boomen boom@xs4all.nl
Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).