Han Speckens on 27 Nov 2000 20:22:04 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "Bloei "Bloei> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 190
> Datum: 22-11-2000
>
>
> JORRITSMA LANCEERT DISCUSSIE ECONOMIE 21 STE EEUW
>
> Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de discussienota "Bloei
> door kennis en keuze - De Economie van de 21ste eeuw" naar de Tweede Kamer
> gestuurd. Deze nota vormt het beginpunt van een discussie waarin het
> ministerie van Economische Zaken wil komen tot de invulling een
> strategische beleidsagenda ten behoeve van de economie aan het begin van
> de 21ste eeuw. In haar voorwoord bij de discussienota beklemtoont de
> minister dat ook de overheid zich zal moeten aanpassen om de nieuwe
> mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten. Een commissie onder
> voorzitterschap van dr. P.Winsemius zal, met de discussienota als input,
> de beleidsagenda verder uitwerken. Door middel van bijeenkomsten met
> deskundigen en betrokkenen in de samenleving en het lanceren van een
> website (www.e21e.ez.nl, vanaf 31 januari 'in de lucht') wil EZ ook breder
> de discussie over de invulling van deze beleidsagenda aangaan. De
> resultaten zullen medio volgend jaar op een grote slotmanifestatie worden
> gepresenteerd.
> In de discussienota staan drie vragen centraal:
> - Hoe ziet ons toekomstig economisch landschap eruit in het licht van de
> fundamentele invloed van ICT, maar ook in het licht van andere trends die
> onze toekomstige economie en samenleving bepalen?
> - Is het werkelijk zo dat de overgang naar een kennis- en netwerkeconomie
> een economische groeibelofte in zich heeft?
> - Welke nieuwe eisen worden aan de overheid gesteld om randvoorwaarden te
> scheppen waarbinnen die groeibelofte verzilverd kan worden?
> Het gaat in de nota ook over de vraag of werknemers, consumenten en
> bedrijven in staat zullen zijn om adequaat met veranderingen om te
> springen. Of werknemers, consumenten en bedrijven hierin slagen hangt mede
> af van de institutionele omgeving waarin ze opereren. In het zoeken naar
> op individuele wensen van werknemer en bedrijf afgestemde
> arbeidsvoorwaarden stuiten werknemers op belemmeringen in bijvoorbeeld het
> sociaal zekerheidsstelsel. Ook ondernemers ondervinden hoe regelgeving ten
> aanzien van sociale zekerheid en het fiscaal stelsel niet afdoende is
> afgestemd op hun pogingen op innovatieve wijze concurrerend te worden en
> te blijven. In het onderwijs is behoefte aan betere afstemming van het
> onderwijsaanbod op de wensen van scholieren, studenten en werknemers en op
> de vraag uit het bedrijfsleven naar bepaalde groepen opgeleiden. Op al
> deze terreinen is ruimte voor een verminderde rol van de overheid die
> werknemers, consumenten en bedrijven in staat stelt effectief te opereren
> in de nieuwe kenniseconomie, aldus de discussienota.
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).