Anne Nigten on 24 Nov 2000 10:54:17 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Datawolk winnaar nationale millenium prijsvraag


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Datawolk 2.0 Winnaar Nationale Millennium Prijsvraag
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Datawolk versie 2.0 heeft in de Cluster 'Wetenschap' van de Nationale
Millennium Prijsvraag de Themaprijs Architectuur & IndustriŽle Vormgeving
gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van fl 100.000,= verbonden die zal worden
ingezet voor de verdere ontwikkeling van de 'knowledge map/browser' Datawolk.
Datawolk versie 2.0 is een vervolgproject op de versie 1.0: Datawolk Hoeksche
Waard, die door ArchiNed in samenwerking met V2_Lab in het kader van AIR
Zuidwaarts/Southbound in de periode 1998/99 is ontwikkeld.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Piet Vollaard (ArchiNed) ontving de prijs op 23 november 2000 in aanwezigheid
van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en minister A. Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken in de Ridderzaal in Den
Haag.
Nationale Millennium Prijsvraag
Opdracht van de Nationale Millennium Prijsvraag was: "Stuur een innovatief
project in, waaruit de samenhang tussen cultuur, ondernemerschap en wetenschap
blijkt en waarmee inhoud wordt gegeven aan de gedachtevorming over Nederland
in het nieuwe millennium",
De Prijzen zijn gekoppeld aan twaalf (12) thema's. Voor ieder Thema is ťťn
Prijs beschikbaar. De Thema's zijn, onderverdeeld in de drie categorieŽn
cultuur, ondernemerschap en wetenschap: Literatuur, Informatie- en
communicatietechnologie, Bioprocessen- en producten, Muziek, Export en handel,
Lucht- en ruimtevaart,
Podiumkunst, Toerisme, Architectuur en industriŽle vormgeving, Beeldende
kunst, Sport, Milieu- en watermanagement.
De prijs dient binnen twaalf maanden na de landelijke prijsuitreiking te
worden besteed aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Project.
Datawolk 2.0 was een van de acht winnaars van de Nationale Millennium
Prijsvraag.
Een tweede architectuur gerelateerde prijs ging naar de internet site Planet
Inc., een project van Marc Maurer, Ronald van der Voet en Boris Tellegen.
Overige winnaars en algemene informatie: www.2000-nederland.nl
Datawolk Versie 2.0
Datawolk is een internetomgeving waarin de karakteristieken van een
knowledgemap, een fuzzy zoekmachine en een platform voor dialoog zijn
gecombineerd. De basis van de datawolk wordt gevormd door afzonderlijke
dataobjecten rond een specifiek thema, die door de gebruikers zelf zijn
geplaatst of bewerkt. De datawolk biedt gebruikers daarmee een instrument om
inzicht te krijgen in de complexe en in veel opzichten ongrijpbare structuur
van gegevens en hun onderlinge verbanden.
De dataobjecten kunnen tekst- beeld- of geluidsbestanden zijn. Aan elk object
worden door de gebruiker/plaatster specifieke kenmerken toegevoegd (titel,
trefwoorden datum etc). Op basis van deze kenmerken kunnen de afzonderlijke
data-objecten intuÔtief worden geordend en toegankelijk gemaakt. De gebruiker
kan op elk object afzonderlijk reageren door (sommige) karakteristieken uit te
breiden, door tekstreacties op het afzonderlijke object toe te voegen of
relaties aan te brengen tussen specifieke objecten en deze set apart op te
slaan.
Datawolk Hoeksche Waard (DWHW) is gedurende de periode najaar 1998 - zomer
1999 in de volledige versie vanaf een snelle server online geweest. Het
pilotproject DWHW is nog steeds te bezoeken op http://www.dwhw.nl
Ontwikkelingsteam Datawolk 1.0: Datawolk Hoeksche Waard:
Piet Vollaard (concept, inhoudelijke realisatie), ArchiNed
Marc Neelen (inhoudelijke realisatie), ArchiNed
Anne Nigten (concept, technische realisatie), V2_Lab
Jan-Wijbrand Kolman (interaction design), V2_Lab
Rob Bank (programmeur)
Fred Inklaar (grafische vormgeving)
Begeleiding Datawolk Hoeksche Waard in het kader van AIR
Zuidwaarts/Southbound:
Lara van Druten, Stichting AIR en provincie Zuid-Holland
Mark van de Velde, Stichting AIR
Voor meer informatie en overige winnaars nationale Millennium Prijsvraag:
Stichting Nederland Cultuur & Innovatie 2000
www.2000-nederland.nl
vdl@vdl.org