Steven Lenos on 1 Nov 2000 16:33:26 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Boekpresentatie Leven op het Net (uitnodiging)


Marianne van den Boomen heeft een boek geschreven: Leven op het Net.
Interessant voor een ieder die nadenkt over de netwerksamenleving,
sociale cohesie, publiek domein en aanverwante onderwerpen.

groet
Steven Lenos (s.lenos@publiek-politiek.nl)

* * *

Uitnodiging
voor de feestelijke presentatie van het boek

LEVEN OP HET NET
De sociale betekenis van virtuele gemeenschappen
auteur: Marianne van den Boomen

17 november van 15.00 tot 17.30 uur
Synagoge Nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam
(zie ook www.publiek-politiek.nl/leven/)


Is er leven op het Net? Er wordt veel gesproken over virtuele
of Internetgemeenschappen -zowel door idealisten en activisten
als door e-commerce marketeers- maar wat verstaan zij daar
eigenlijk onder? Wanneer verandert een groep in een gemeenschap;
waarin verschillen Internet-gemeenschappen van 'gewone'
gemeenschappen; welke rol spelen media bij de totstandkoming
van sociale cohesie; wat doen mensen nu precies op het Internet
en hoe verhoudt zich dat tot ‘de rest van hun leven’?

Marianne van den Boomen, webredacteurt Groene-Amsterdammer en
'Internet-antropoloog’, gaat in Leven op het Net in op deze en
andere vragen. Het boek bestaat uit een essayistische speurtocht
naar de sociale betekenis van virtuele gemeenschappen, in een
mix van antropologisch-sociologische beschouwingen en
aansprekende voorbeelden van leven op het Net.
De auteur rekent daarbij af met vele mythen, zoals de mythe van
de sektarische opsluiting binnen een club van gelijkgestemden en
de mythe van de norm- en bandeloosheid op het Net. Maar ook de
vrijheids- en gelijkheidsmythes van de virtuele fantasie-
identiteit en de digitale democratie blijven niet overeind.
Als er iets duidelijk wordt uit dit boek, dan is het dat
Internet-gemeenschappen diep zijn geworteld in real life en daar
onlosmakelijk deel van uitmaken. Juist omdat ze het mogelijk maken om
de vele losse eindjes waaruit hedendaags postmodern leven bestaat aan
elkaar te knopen of juist te ontrafelen.


Leven op het Net. De sociale betekenis van virtuele gemeenschappen.
(Marianne van den Boomen).
168 pag.; ISBN 90 6473 389 9. Prijs f 34,90
Uitgever: Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)
Prinsengracht 911-915, 1017 KD  Amsterdam. 020 52 17 600
www.publiek-politiek.nl; info@publiek-politiek.nl


Voor informatie over het boek en het aanvragen van een
recensie-exemplaar (uitsluitend voor de pers) kunt u contact
opnemen met:
Nico Bloot (020) 5217638; n.bloot@publiek-politiek.nl


* * * * *  Programma 17 november 2000 * * * * *


15.00
Welkom door Steven Lenos (Instituut voor Publiek en Politiek)
15.15
Gesproken column door Jos van der Lans (Eerste-Kamerlid, publicist
over publieke moraal)
15.20
Lezing 11 Mythes over virtuele gemeenschappen -
door Marianne van den Boomen
15:30
Aanbieding van het boek aan Adri Verhoef, (spam-opruimer
Nederlandse nieuwsgroepen), Karen Drost en Miriam Jorna
(duovoorzitters Webgrrls.nl/WOW)
15.35
Talkshow onder leiding van publiciste en Internet-activiste Karin
Spaink over het leven op het Net met een aantal mensen uit
Internet-gemeenschappen: Wendel Jacobs (webforum De Groene Kantine),
Liesbet Zikkenheimer (Webgrrls, Vrouwen.pagina.nl), Kees Schalken
(MUD's, nl.motorfiets-onderzoeker), Adri Verhoef (net.abuse.nl, nl.*),
Mieg van Eeden (De Metro van DDS, Nettime-NL) en Marianne van den
Boomen

Aansluitend is er een borrel


______________________________________________________________________
BESTELBON


Hierbij bestel ik (terug te sturen naar
mailto:info@publiek-politiek.nl)

... ex. van Leven op het Net. De sociale betekenis van virtuele
gemeenschappen.
Marianne van den Boomen; prijs f 34,90

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:

Verzendkosten f 3,50.
Ik betaal na ontvangst van uw factuur.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).