Maurice Wessling on 23 Aug 2000 14:03:46 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Algemene OproepOn Wed, 23 Aug 2000, Francisco van Jole wrote:

> At 11:58 23-08-2000 +0200, Maurice Wessling wrote:
> 
> >Het niet zo productief om discussies op het net te voeren middels
> >mail-bommen, hacks of DOS attacks. Wat dat betreft is het wijzen op hun
> >stuk 'onze eenden eerst' veel effectiever :)
> 
> Dat verhaal is minder raar dan men denkt. De gehanteerde argumentatie is 
> zelfs officieel beleid:
> 
> "Een aantal dieren mag het gehele jaar door worden gevangen en gedood. Dit 
> is echter geen jagen in de zin van de Jachtwet. Het gaat om de verwilderde 
> nerts, beverrat, wasbeer, nijlgans, muskusrat, marterhond, rosse 
> stekelstaart, Siberische grondeekhoorn, bruine rat, woelrat en de mol.
> Er wordt bij deze soorten in de Jachtwet niet over wild gesproken maar over 
> ,,niet tot de inheemse flora behorende dieren (-) welke ter voorkoming van 
> belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en 
> wateren, dan wel ter bescherming van flora en fauna dan wel in het belang 
> van de volksgezondheid kunnen worden beperkt''.
> 
> http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Jacht/wildsoorten.html
> 
> Wellicht handig om te weten als je ooit in een - openbare - discussie met 
> dit soort lieden verzeild raakt.

Dat doet mij denken aan een vriendin die ooit als medewerkster van
vluchtelingenwerk een aantal pas gearriveerde Ghanesen moest begeleiden.
Bij een wandeling over de gracht merkten ze de vele eenden op en vroegen
wie daar de eigenaar van was. Zonder er bij na te denken zei ze dat
niemand de eigenaar was waarop de Ghanesen besloten die avond eend te
eten. Doodsbang voor een Telegraaf  kop 'Vluchtelingen beestachtig tekeer
op grachten' wrong ze zich in allerlei bochten om het hun uit het hoofd te
praten.

'Volksnationalisten slachten onze Nijlgansen af' is misschien wel de
moeite waard :)

Maurice ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).