Francisco van Jole on 23 Aug 2000 10:40:39 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Algemene Oproep


At 11:58 23-08-2000 +0200, Maurice Wessling wrote:

>Het niet zo productief om discussies op het net te voeren middels
>mail-bommen, hacks of DOS attacks. Wat dat betreft is het wijzen op hun
>stuk 'onze eenden eerst' veel effectiever :)

Dat verhaal is minder raar dan men denkt. De gehanteerde argumentatie is 
zelfs officieel beleid:

"Een aantal dieren mag het gehele jaar door worden gevangen en gedood. Dit 
is echter geen jagen in de zin van de Jachtwet. Het gaat om de verwilderde 
nerts, beverrat, wasbeer, nijlgans, muskusrat, marterhond, rosse 
stekelstaart, Siberische grondeekhoorn, bruine rat, woelrat en de mol.
Er wordt bij deze soorten in de Jachtwet niet over wild gesproken maar over 
,,niet tot de inheemse flora behorende dieren (-) welke ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en 
wateren, dan wel ter bescherming van flora en fauna dan wel in het belang 
van de volksgezondheid kunnen worden beperkt''.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Jacht/wildsoorten.html

Wellicht handig om te weten als je ooit in een - openbare - discussie met 
dit soort lieden verzeild raakt.
groet, groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com
wekelijkse nieuwsgids - webcam - e-zine - etc.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).