Sven on 21 Aug 2000 15:03:30 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] jubilee cd and video


Title: jubilee cd and video
JUBILEUMVIDEO EN-CD VAN 10 JAAR IMPAKT FESTIVAL - NU VERKRIJGBAAR
Na tien festivals voor eigenzinnige beeld- en geluidskunst heeft Impakt een jubileumvideo en -CD uitgebracht. De video 'Lasting Impakt' bevat zowel opmerkelijke titels uit vorige festivals als enkele highlights van het Impakt Festival 2000. De CD '10' bevat exclusieve tracks van musici die tijdens Impakt 2000 optraden in de programma's Glitch en Real / Not Real.

10 YEARS OF IMPAKT FESTIVAL ON VIDEO AND CD - NOW AVAILABLE
After organizing ten festivals of innovative audio-visual arts Impakt has released an anniversary video and CD. The "Lasting Impakt" video features remarkable works from past festivals as well as highlights from the Impakt Festival 2000. The CD "10" contains mostly exclusive tracks by musicians who performed in the Glitch and Real / Not Real programs in Impakt 2000.

BESTEL NU / ORDER NOW: http://www.impakt.nl/index2.html