Postgraduate Programme on Tue, 23 May 2000 08:26:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PUBLIC POSSESSIONS AND PRIVATE OBSESSIONS


De Geuzen + Postgraduate Programme in Fine Art presenteren:
P U B L I C  P O S S E S S I O N S
A N D  P R I V A T E  O B S E S S I O N S

S Y M P O S I U M  +  V I D E O P R O G R A M M A
ZATERDAG 27 MEI in Zaal de Unie, Rotterdam
PUBLIC POSSESSIONS AND PRIVATE OBSESSIONS is een interdisciplinair
symposium waarbinnen de subtiele relatie tussen het publieke en het private
domein nader bekeken wordt. Beide gebieden onderscheiden zich duidelijk van
elkaar, maar worden tegelijkertijd steeds door één en dezelfde gedeelde
grens gescheiden.
Er zal worden ingegaan op projecten en opvattingen van kunstenaars en
tentoonstellingsmakers die een stricte scheiding tussen publiek en prive
vermijden door intimiteit als strategie in te zetten. Tijdens het symposium
zal worden onderzocht hoe persoonlijke verhalen, visies en ervaringen in de
publieke ruimte kunnen worden ingebracht.

Het symposium vormt de afsluiting van een workshop die werd georganiseerd
door De Geuzen (a foundation for multi-visual research) in het kader van
het Postgraduate Programme in Fine Art. De dag is samen met deelnemers aan
de workshop georganiseerd.S Y M P O S I U M  11.00 - 17.30 uur

JULIE AULT (USA) kunstenaar; organiseert onafhankelijk of in samenwerking
met anderen tentoonstellingen en veelvormige projecten. In haar
kunstenaarspraktijk neemt zij vaak de rol van curator op zich. In 1979 was
Ault medeoprichtster van Group Material.
IRWIN (SLO) De groep bestaat uit de schilders Dusan Mandie, Miran Mohar,
Andrej Savski, Roman Uranjek en Borut Vogelnik, en opereert als onderdeel
van NSK (Neue Slowenische Kunst) sinds 1984.
http://lois.kud-fp.si/~lukap/embassy/
http://www.kud-fp.si/trans/
MALCOLM MILES (UK) is verbonden aan de School of Art & Design, University
of Plymouth, Engeland. Zijn publikaties omvatten: Art, Space & the City en
The Uses of Decoration: Essays in the Architectural Everyday.
BEATE ROESSLER (D/NL) is sinds 1997 hoogleraar filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam. Haar artikelen beslaan onderwerpen uit sociale
en feministische filosofie en taalfilosofie. Binnenkort verschijnt haar
nieuwe boek Der Wert des Privaten.V I D E O P R O G R A M M A  19.30 - 21.30 uur

HOME MOVIES
Vito Acconci (USA, 1973, 32")
WHY I NEVER BECAME A DANCER
Tracey Emin (UK, 1995, 6")
TRACEY EMIN'S CV CUNT VERNACULAR
Tracey Emin (UK, 1997, 9")
LINNENKAST
Ida Lohman (NL, 1994, 6")
LOVERFILM
Michael Brynntrup (D,1996, 22")
OCULARIS: EYE SURROGATES
Tran T. Kim-Trang (USA, 1997, 21")
HOME STORIES
Matthias Müller (D, 1990, 6")


ZAAL DE UNIE Mauritsweg 34, Rotterdam
De lezingen en de video's zijn Engelstalig * Toegang symposium +
videoprogramma: fl.17,50 (studenten: fl.10,-) / symposium: fl.12,50
(studenten: fl.7,50) / videoprogramma: fl.7,50 (studenten: fl.5,-) * In de
pauze tussen symposium en videoprogramma wordt in Café De Unie een menu
geserveerd voor fl.15,- * reserveren en/of meer informatie: Anke Bangma,
010 4045054 of a.bangma@hro.nl * Reserveren wordt aanbevolen


Postgraduate Programme in Fine Art
(Willem de Kooning Academie, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam)
http://pzwart.wdka.hro.nl

Voor volledig programma:
De Geuzen (a foundation for multi-visual research)
http://www.geuzen.org______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).