Roland on Thu, 4 May 2000 11:03:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] muziek/music @ Impakt 2000


Title: muziek/music @ Impakt 2000
MUZIEK PROGRAMMA IMPAKT FESTIVAL
(English version below)

Van 9 t/m14 mei vindt het 11e Impakt Festival plaats. Op verschillende Utrechtse podia, waaronder concertzalen, filmhuizen en expositieruimten wordt een uitgebreid en mulitdisciplinair programma getoond van audiovisuele kunsten.

Het muziekprogramma bestaat uit de volgende concerten.

Ryoji Ikeda
Dinsdag 9 mei, 21.00 uur
Stadhuisbrug
gratis
Ter gelegenheid van de opening van het Impakt Festival 2000 geeft de Japanse geluidskunstenaar Ryoji Ikeda een optreden op een ponton op de Oude Gracht bij de Stadhuisbrug. Ikeda's muziek kenmerkt zich door het gebruik van extreme frequenties. Met heel hoge en heel lage tonen weet hij geluid haast tot een fysieke ervaring te maken. Zijn muziek is doortrokken van een schoonheid die door het palet van zuiver elektronische klanken een ongrijpbaar karakter heeft.
Ikeda was op het afgelopen Sonar festival een van de meest interessante artiesten. Hij treedt veel op met de spectaculaire dansgroep Dumb Type en mag zich ook in de interesse van het Holland Festival en Juli Dans verheugen.


Glitch
Woensdag 10 mei, 22.00 uur
Ekko
fl. 15.-
Het gebruik van onbedoelde functies van elektronische instrumenten, computers en draaitafels is een nieuw fenomeen binnen de elektronische muziek. Falende elektronica en gekraakte software produceren de klik-, kraak- en piepgeluiden waaruit de muziek wordt opgebouwd. Het concertprogramma is samengesteld door het toonaangevende Engelse muziektijdschrift The Wire. Dat ook in de beeldkunst technische gebreken met artistieke bedoelingen worden ingezet, wordt getoond in een videoprogramma vol ruis, storingen en dropouts.
Een aantal van de meest vooruitstrevende musici uit het Glitch-bereik zullen optreden.
Komet (Frank Bretschneider) en Noto (Carsten Nicolai) zullen hun minimale electronische klanken ten gehore brengen. Daar waar Komet (Bretschneider) iets meer aansluit bij ritmische muziek, staat Noto (Nicolai) dichter bij geluidskunst, gezien ook een recente show in het Guggenheim museum in New York. Met CD's als 'Systemisch' en 'Diskont 94' is Oval een van de voorlopers in wat in The Wire 'Glitch' is gedoopt. Vladislav Delay heeft net 2 CD's uitgebracht op Chain Reaction en Mille Plateaux. Zijn atmosferische ritmische muziek staat op het moment erg in de belangstelling.
In het programma is (live)videowerk te zien videokunstenaars David Larcher, Herwig Weiser, Timothee Ingen-Hausz, Jan Arlt en Tobias Amman. Ook is er een Glitch film/video programma te zien in 't Hoogt.

Real / Not Real 1
Donderdag 11 mei, 22.00 uur
Ekko
fl. 15,-
Een muziekprogramma over het verschil tussen perceptie en werkelijkheid; wat je hoort, is niet wat het is. Door een speels en inventief gebruik van elektronica ontstaan geheel nieuwe interpretaties van bestaande - akoestische - genres. Zo blijkt elektronica de grenzen van de latin te verleggen. En is jazz uit de computer nog wel jazz? De Engelse musicus Robin Rimbaud, beter bekend als Scanner, stelde het programma samen.
Markus Schmickler (Keulen), aka Pluramon, en Thomas Lehn maken muziek waarin het digitale en het analoge domein van de elektronische muziek samenkomen. Schmickler heeft zojuist een nieuwe plaat op A-Musik uitgebracht.
Dat Politics (lille), met platen op labels als Fat Cat en A-Musik, vermengt experimentele techno met noise en kitsch invloeden. Met dank aan De Vloer. Na het concert vindt de wekelijkse Vloer-dansavond plaats.

Real / Not Real 2
Zaterdag 13 mei, 22.00 uur
Tivoli
fl. 17,50
Ticklish (Londen) is een groep die met geluidssamples muziek maakt die klinkt als een improviserende band.
Burnt Friedman (Keulen), ook bekend als Non Place en Nu Dub Players, maakt digitale muziek die hij omschrijft als cuban grooves.

Impakt Party
Zaterdag 13 mei, 24.00 uur
Tivoli
Fl. 15.-
Na afloop van Real/Not Real presenteert Impakt i.s.m. Los en Tivoli de Impakt Party
met DJ Free Form (Metal Headz / Applied Science), DJ Maurits & DJ Carlton
Visuals: The Glitchmasters (UK/Germany)

U-Ziq
Vrijdag 12 mei, 22.00 uur
Tivoli
fl. 15,-
Sinds 1993, toen zijn eerste plaat op het Rephlex label verscheen, vermengt U-Ziq veel verschillende stijlen met elkaar. Techno en drum & bass, experimentele geluidslagen en pakkende melodiën en ritmes komen samen in de muziek van de Engelsman Mike Paradinas. Met platen als 'Lunatic Harness' en 'Royal Astronomy' vestigde hij definitief zijn naam. Hij ging op tournee met Björk, nam platen op samen met o.a. Richard "Aphex Twin" James en Speedy J en startte zijn eigen platenlabel. U-Ziq zal een eenmalig optreden geven in Nederland.

couch.club Real / Not Real
zaterdag 13 mei, 16.00 uur
Brandweerkazerne
gratis
In deze couch.club zullen de gasten uit het Real/Not Real programma over hun muziekpraten met Jan Hiddink en zullen zij korte optredens verzorgen of muziek draaien.
met o.a. Burnt Friedman, Ticklish en Dat Politics
couchmaster: Jan Hiddink (VPRO)

couch.club Eboman
zondag 14 mei, 16.00 uur
Hoogt 1
gratis
Volgens couch.master Ebo scoort Nederland matig als inter-net-werk land.
Een discussie met vertegenwoordigers van diverse Nederlandse nieuwe
media-organisaties.
met o.a. Alex Adriaansens (V2), Amsterdam New Media Association & Niels Bogaards (Keystroke, De Waag)
couchmaster: Eboman
 
MUSIC PROGRAM IMPAKT FESTIVAL

The 11th Impakt Festival will be taking place between May 9 - 14. At various locations in Utrecht, including concert halls, cinemas, and exhibition spaces, a comprehensive and multidisciplinary program of audiovisual arts will be presented.

The music program consists of the following concerts.

Ryoji Ikeda
Tuesday May 9, 21.00 hours
Stadhuisbrug
free
For the opening of the Impakt Festival 2000, Japanese sound artist Ryoji Ikeda will perform on a pontoon in the Oude Gracht canal by the Stadhuisbrug. Ikeda's music is characterized by the use of extreme frequencies. With very high and very low tones, he manages to turn sound into an almost physical experience. A pallet of pure electronic sounds enriches his music with an elusive beauty.
Ikeda was one of the most interesting artists of last year's Sonar festival. He performs frequently with the dance group Dumb Type and
Ikeda was one of the most interesting artists at the most recent Sonar festival. He often performs with the spectacular dance troupe Dumb Type, and can also count himself amongst those chosen to perform at both the Holland Festival as well as Juli Dans.


Glitch
Wednesday May 10, 22.00 hours
Ekko
fl. 15.-
The use of the unintentional functions of computers, turntables, and stereo equipment is a new phenomena within electronic music. Malfunctioning electronic devices and cracked software produce the clicks, scratches and beeps that the music is based on. The concert program has been arranged in collaboration with leading English music magazine The Wire. In addition, also the trend within the visual arts to employ technical defects with artistic intentions will be demonstrated in a video program full of noise, disturbances, and dropouts.
A number of the most progressive musicians from the Glitch scene will also be performing. Komet (Frank Bretschneider) and Noto (Carsten Nicolai) will perform their minimalist electronic sounds. While Komet (Bretschneider) has a bit more to do with rhythmic music, Noto (Nicolai) is more closely aligned with sonic art, especially considering his recent show at New York's Guggenheim Museum. With CDs such as "Systemisch" and "Diskont 94", Oval is one of the forerunners of what The Wire magazine has dubbed "Glitch". Vladislav Delay has just released two CDs on Chain Reaction and Mille Plateaux. His rhythmic, atmospheric music is currently enjoying a great deal of interest.
The program will also feature (live) video work by video artists David Larcher, Herwig Weiser, Timothee Ingen-Hausz, Jan Arlt, and Tobias Amman. A Glitch film/video program will also be screened in 't Hoogt.

Real / Not Real 1
Thursday May 11, 22.00 hours
Ekko
fl. 15,-
A music program about the difference between perception and reality; A playful and inventive use of electronics gives rise to entirely new interpretations of existing (acoustic) genres, thereby allowing electronica, for example, to push back the boundaries of Latin music. And is jazz made by the computer still jazz? English musician Robin Rimbaud, better know as Scanner, has compiled the program.
Markus Schmickler (Cologne), aka Pluramon, and Thomas Lehn make music in which electronic music's digital and analogue domains come together. Marcus Schmickler just has a new CD out on A-Musik.
Dat Politics (Lille), with records on labels including Fat Cat and A-Musik, mixes experimental techno with noise and kitsch influences. With thanks to de Vloer, After the concert, de Vloer's weekly dance night will take place.

Real / Not Real 2
Saturday May 13, 22.00 hours
Tivoli
fl. 17,50
Ticklish (London) is a group that, by using samples, sounds like an improvisational band.
Burnt Friedman (Cologne), also known as Non Place and Nu Dub Players, makes digital music that he calls "cuban grooves".

Impakt Party
Saturday May 13, 24.00 hours
Tivoli
Fl. 15.-
After  Real/Not Real Impakt presents together with Los and Tivoli the Impakt Party
with DJ Free Form (Metal Headz / Applied Science), DJ Maurits & DJ Carlton
Visuals: The Glitchmasters (UK/Germany)

U-Ziq
Friday May 12, 22.00 hours
Tivoli
fl. 15,-
Since his first record was released on the Rephlex label in 1993, U-Ziq has been a musician who mixes together many different styles. Techno, drum & bass, experimental layers of sound, and gripping melodies and rhythms come together in the music of Englishman Mike Paradinas. With records like "Lunatic Harness" and "Royal Astronomy" he definitively established his name. He has gone on tour with Björk, recorded with people such as Richard "Aphex Twin" James and Speedy J, and started his own record label. U-Ziq will make a one-off appearance in the Netherlands.

couch.club Real / Not Real
Saturday May 13, 16.00 hours
Brandweerkazerne
free
In this couch.club artists from the Real/Not Real programme will talk about their music with Jan Hiddink and will perform or play pieces.
with o.a. Burnt Friedman, Ticklish and Dat Politics
couchmaster: Jan Hiddink (VPRO)

couch.club Eboman
Sunday May 14, 16.00 hours
Hoogt 1
free
According to couch.master Ebo, the Netherlands scores low as an inter-net-working country. A discussion with representatives from various new-media organizations in the Netherlands.
with a.o. Alex Adriaansens (V2), Amsterdam New Media Association & Niels Bogaards (Keystroke, De Waag)
couchmaster: Eboman