Henk on Wed, 15 Mar 2000 17:17:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Attac: actie-oproep voor vrijdag 17 maart Beursgebouw-A'dam


Actie-oproep: ?Freedom of Movement? niet alleen voor speculantenAttac-Nederland roept haar leden en sympathisanten op voor een
demonstratief protest voor de Amsterdamse Effectenbeurs
(Beursplein 5 tussen de Beurs van Berlage en de Bijenkorf)
op vrijdag 17 maart van 12.00 tot 14.00 uur.  Aanleiding is de
beursgang van World Online, een bedrijf dat  symbool staat voor
alles wat er mis is met het internationaal financieel stelsel.


World Online is het jongste troetelkind van de ?snel-geld snel-rijk?
gekte die steeds meer Nederlanders in haar greep heeft. Een
digitale luchtbel die het in de toekomst misschien gaat maken,
maar misschien ook niet. Een bedrijf dat virtueel meer dan 20
milljard gulden waard is.


Het onheil dat speculatieve kapitaalstromen kunnen aanrichten
mag niet onderschat worden. De afgelopen jaren hebben miljoenen
mensen in landen als Indonesie, Zuid-Korea, Rusland, Mexico en
Brazilie  hun werk en inkomen verloren door toedoen van
speculanten. De hoogste tijd om vormen van maatschappelijke en
politieke zeggenschap over kapitaalstromen  te ontwikkelen.
Invoering van de Tobin-tax en het belasten van koerswinsten zijn
daartoe een eerste stap.


Neem deel aan het protest van vrijdag en laat uw creativiteit de vrije
loop. Demonstranten in driedelig pak, verkopers van gebakken
lucht  en windhandelaren hebben inmiddels hun medewerking
toegezegd. Tot vrijdag!
---------------------------------


tekst van het pamflet dat op vrijdag 17  maart verspreid wordt:


<bold>Stop de windhandel</bold>


<bigger>De introductie van World Online op de Amsterdamse
effectenbeurs heeft de afgelopen weken laten zien tot welke
gekte het huidige ?snel geld-snel rijk-klimaat? leidt. Zelfs
president Wellink van de Nederlandsche Bank vergeleek
potentiŽle beleggers in World Online onlangs met ?op hol
geslagen paarden? die ?achter elkaar aan rennen op zoek
naar een goudmijn?. <bold>Attac-Nederland </bold>maakt zich ernstig
zorgen over de gevolgen die dit type financiŽle transacties
op de wereldsamenleving heeft. De windhandel, die op de
beurzen overal in de wereld een hoge vlucht neemt, heeft
steeds minder te maken met de werkelijke economie waarin
de produktie, handel en consumptie van goederen centraal
staat. Maar liefst 95 procent van de financiŽle transacties
die momenteel wereldwijd plaatsvinden, is speculatief van
aard. Dat maakt de kans dat de wereldeconomie instort er
alleen maar groter op. <bold>Attac-Nederland </bold>maakt zich grote
zorgen over de onverantwoorde sociale en ecologische
gevolgen van speculatie en over de amorele zelfverrijking
die in deze kringen plaats vindt.

Oprichter Nina Brink, die naar eigen zeggen al genoeg geld
heeft, en andere grote beleggers verdienen kapitalen aan de
beursnotering van World Online. De ABN Amro, Rabobank,
Goldman Sachs en Morgan Stanley strijken voor het
uitzetten van de aandelen en het verrichten van
geldtransacties ook de nodige provisie op. De kleine
beleggers, die mochten intekenen via een abonnement op
World Online, moeten nog maar afwachten of de paar
aandelen die zij bemachtigen, iets gaan opleveren. Het is in
elk geval zeker dat zij niets te vertellen krijgen over de
bedrijfsvoering van World Online. Nina Brink blijft met enkele
andere grote aandeelhouders de dienst uitmaken. En wat is
zij van plan met de geschatte maximaal 12 miljard gulden
aan binnengehaald kapitaal? World Online moet in Europa
de grootste internetprovider worden. Dus moeten er nieuwe
klanten geworven worden. Daarvoor moeten andere
internetbedrijven worden opgekocht, joint ventures worden
opgericht met bedrijven die consumentenproducten
aanbieden en vette contracten worden afgesloten met
telecombedrijven. En dat allemaal om de miljoenen klanten
beter te kunnen sturen in hun koopgedrag.


World Online en personen als Nina Brink zijn samen met de
banken verantwoordelijk voor het in stand houden van een
wereldwijd klimaat waarin alles moet wijken voor de grote
financiŽle belangen. Nog maar kort geleden hebben de
financiŽle crises in AziŽ, Rusland en BraziliŽ laten zien waar
snelle kapitaalstromen en financiŽle speculatie wereldwijd
toe leiden. De bevolking van de betrokken landen zucht nog
dagelijks onder de gevolgen van deze crises en de door het
IMF en de Wereldbank opgelegde oplossingen. De
opgelegde bezuinigingen op de gezondheidszorg, het
onderwijs, de landhervorming en het milieubeleid zullen in
de getroffen landen nog generaties lang negatief
doorwerken. De veroorzakers van deze crises: de banken,
grote beleggers en speculanten, gaan hierbij niet alleen
vrijuit, maar verdienen er zelfs aan!


<bold>Attac-Nederland</bold> vindt dat er paal en perk gesteld moet
worden aan dit soort financiŽle transacties, die ertoe leiden
dat de kleine groep rijken op de wereld steeds rijker wordt.
De belangen van de wereldbevolking moeten niet
ondergeschikt blijven aan de financiŽle belangen van deze
rijken. In een ?eerlijke? wereldeconomie kan iedereen
voorzien in zijn of haar basisbehoeften als voedsel, kleding,
huisvesting en werk. Om wereldwijd te kunnen overleven
zal er een eind gemaakt moeten worden aan de
ecologische uitputting van de aarde. De <italic>Freedom of
Movement</italic>  van World Online dreigt ertoe te leiden dat een
groot deel van de wereldbevolking het nakijken heeft. Het
roer moet om, dat mag wel duidelijk zijn. De invoering van
de <italic>Tobin-tax</italic>, een wereldwijde kleine belastingheffing op
financiele transacties, en het belasten van aandelenwinsten
vormen de eerste stappen van een proces dat ertoe moet
leiden dat kapitaalstromen onder democratische controle
komen. <bold><italic><bigger><bigger><bigger><bigger>


<smaller><smaller><smaller><smaller>Freedom of movement</italic> alleen voor
+speculanten?


</bold><bigger>De vereniging <bold>Attac-Nederland</bold>, aangesloten bij de
internationale Attac-beweging, heeft tot doel de wereldwijde
kapitaalstromen, zowel nationaal als internationaal, aan
banden te leggen. Daarmee streeft zij naar een
democratisch gecontroleerde economie, die rechtvaardig
en ecologisch duurzaam is.

Actiepunten:


1. Invoering van een Tobin-tax, ofwel belastingheffing op
internationale valutatransacties, met als doel de
speculatieve kapitaalstromen in te dammen die uit sociaal
en/of ecologisch oogpunt ongewenste, soms desastreuze
effecten hebben.


2. Democratische zeggenschap over het nationale
kapitaalverkeer: elk land moet zelf kunnen bepalen in welke
mate het zich open stelt voor internationale kapitaalstromen,
ongeacht zijn schuldenlast. Organisaties als het IMF en de
Wereldbank dienen dit nationale zelfbeschikkingsrecht te
respecteren.


3. Afschaffing van belastingprivileges voor bedrijven. De
(Nederlandse) belastingwetgeving kent thans
uitzonderingsconstructies op grond waarvan de inspecteur
aan bedrijven vrijstellingen kan verlenen. Dit maakt de
feitelijke belastingheffing ondoorzichtig. Noodzakelijk
geachte bijstand aan bedrijven moet de vorm van openbare
subsidies hebben.


4. Effectief hogere belasting op kapitaalwinsten. Sinds begin
jaren ?80 zijn de winsten wereldwijd gegroeid, maar de
winstbelasting is wereldwijd juist gedaald. Hogere winsten
zouden tot navenant hogere investeringen leiden, en
daarmee tot navenante werkgelegenheidsgroei. Dat, echter,
blijkt niet het geval te zijn (?baanloze groei?).


5. Hoofdelijke aansprakelijkheid van
aandeelhouders/financiers en bedrijfsbestuurders.
Aanpassing van de bedrijfswetgeving moet bestuurders en
financiers hoofdelijk aansprakelijk maken voor de effecten
van het bedrijfsbeleid: effecten van het werk op de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers;
effecten van de productiewijze en het product op
consumenten en milieu.


Attac-Nederland

Keizersgracht 132

1015 CW Amsterdam


tel. 020 - 627 9661, fax: 020 - 622 8229.


email: attac@xminy.nl ; website Attac-Nederland: zie
http://www.xminy.nl 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).