r.devree on Tue, 14 Mar 2000 14:11:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT bijeenkomst nvj sectie Internet


Title: PERSBERICHT bijeenkomst nvj sectie Internet

- PERSBERICHT -

Het voorlopige sectiebestuur Internet van de Nederlandse vereniging van journalisten NVJ organiseert een discussiemiddag internet en journalistiek zaterdag 18 maart 2000 in Holiday Inn te Utrecht vanaf 14.00 uur tot ca. 17.00 uur.

NVJ-leden uit diverse disciplines van het journalistieke bedrijf hebben de koppen bij elkaar gestoken voor de oprichting van de nieuwe NVJ-sectie Internet. Er wordt gedacht aan zaken als journalistieke onafhankelijkheid, bronbescherming, redactiestatuut en kwaliteitsbewaking, toegespitst op de eisen die het World Wide Web stelt. Het is de bedoeling de sectie in het voorjaar definitief op te richten.

Om te peilen met welke onderwerpen de sectie Internet zich allereerst dient bezig te houden heeft het voorlopig bestuur een eerste bijeenkomst belegd:

18 maart om 14.00 uur in de Catharijnezaal van Holiday Inn te Utrecht


Hiervoor worden zowel leden als niet-leden van de NVJ van harte uitgenodigd.
Het thema van de middag is:

HOE ONAFHANKELIJK IS DE JOURNALISTIEK OP INTERNET?

Drie vertegenwoordigers van internetsites houden een korte inleiding over dit thema:

*Koos Bloemsma, chef internetredactie Wegener Uitgeverij Gelderland-Overijssel

*Charlotte van Berne , eindredacteur van www.nu.nl

*Frits van Poorten, voorlichter www.waterland.net

Aansluitend kan met de sprekers worden gedebatteerd onder leiding van Chris Kijne, VPRO-radio


Het voorlopig bestuur bestaat uit de volgende personen:

Froukje Santing (voorzitter), Ren de Vree (secretaris), Jolien van den Heuvel, Lidwien Venselaar en Peter Verschoor. Meer informatie over de sectie Internet i.o. van de NVJ is in principe te vinden op de website VillaMedia, wegens technische problemen tijdelijk te vinden op http://145.7.27.172.

Indien u aanwezig wilt zijn, stuur dan een berichtje naar vereniging@nvj.nl t.a.v. Liesbeth Jager. U kunt echter ook onaangekondigd komen.

Holiday Inn ligt naast het centraal station Utrecht, Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

Telefoon: 030-2977977. Bij de uitgang Jaarbeursplein ziet u aan uw rechterhand het gebouw van Holiday Inn. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend.