www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> Open Data Eindhoven startconferentie
rene pare on Wed, 1 Dec 2010 16:26:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> Open Data Eindhoven startconferentie


.
Uitnodiging: Open Data Eindhoven Startconferentie 2 december 2010

Deze bijeenkomst is een introductie en bespreking van het fenomeen Open Data, en wat het kan betekenen voor Eindhoven. Het platform Open Data Eindhoven wordt gelanceerd, en afspraken over de eerste projecten worden gemaakt.
.
Het begrip Open Data is actueel door de huidige ontwikkelingen op het gebied van de informatiemaatschappij, digitalisering van media en communicatie, het internet der dingen, en de roep om meer transparantie van de overheid, alsmede de opkomst van sociale media en genetwerkte communities.
.
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft in een nieuwe manier van omgaan met informatie in het publieke domein:
- data producenten/beheerders (gemeente, publieke diensten, onderwijs, verkeer etc)
- data bewerkers (creatieve en technische ontwikkelaars, onderzoekers, bedrijven)
- data gebruikers (bewoners, planners, managers, designers, ondernemers, media)
Dus ambtenaar, kunstenaar en ondernemer, wees welkom op 2 december of op het platform OpenEindhoven.nl !
.
De hoeveelheid data die gegenereerd en bewaard wordt is gigantisch, en neemt voortdurend toe. Vrije toegang tot informatie is in een democratie onmisbaar en informatie is uiteindelijk gegrond in data. Door in Eindhoven een platform te ontwikkelen waar zowel overheid, bedrijven als particulieren deelnemen wordt op een verantwoorde manier het potentieel aan open data ontsloten.
Programma

Ter introductie zullen de volgende sprekers een presentatie geven:
Mary-Ann Schreurs (gemeente Eindhoven, wethouder van Innovatie, Cultuur en Openbare Ruimte)
Ad Steenbakkers (gemeente Eindhoven, senior informatie-adviseur, Informatisering en Beheer)
Carmin Karasic (media artist Eindhoven)
Jack van Wijk (TU/e, Informatica, hoogleraar visualisatie)
Paul Suijkerbuijk - (ICTU, projectleider open data)
In het forum-deel wordt de road-map naar Open Data Eindhoven besproken.
Wie speelt welke rol en hoe kunnen we samenwerken?
Wat is slim om als eerste te doen en wat later? Welke tools hebben we nodig en wie houdt het proces gaande?
Open Data Eindhoven Startconferentie maakt onderdeel uit van het Open Innovatie Festival Eindhoven 2010.

Wanneer en waar
De Startconferentie vindt plaats op donderdag 2 december 2010 van 13.00 uur tot 17. 00 uur in Stadhuis 2.01 Eindhoven.
.
Aanmeldingen voor deelname aan het platform en/of de startconferentie graag mailen naar mad {AT} dse.nl Aan het bijwonen van de Startconferentie zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie en contact: MAD emergent art center – (René Paré) mad {AT} dse.nl 040 21 33 032 – 0651058644
Website: http://www.openeindhoven.nl


_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann