rat on Thu, 26 Sep 2002 13:45:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[rohrpost] JOB_in Oslo (fwd)


would you forward this to all the possible people with a possible interest.
thanks!
L.


Announcement in norwegian and in english below?.
______________________________________________________________________
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
Avdeling Statens kunstakademi

Statens kunstakademi er en avdeling innen Kunsthøgskolen i Oslo. Statens 
kunstakademi har som formål å gi undervisning på høyeste nivå for 
kunstnere og forestå kunstnerisk utviklingsarbeid innen de 
billedkunstneriske uttrykksformer. Studietilbudet innen fri kunst 
omfatter maleri, skulptur, fotografi og elektronisk kunst. Ved akademiet 
er det for inneværende studieår ledig stilling som

Høgskolelærer i elektronisk kunst, midlertidig stilling
Ved studieretningen for elektronisk kunst gis det grunnleggende og 
videregående undervisning i en rekke elektronisk baserte verktøy.
Stillingen som høgskolelærer omfatter:
- Ansvar for daglig drift av medialabben
- Undervisningsoppgaver innen web-tools, multimedia software, 
videoredigeringsverktøy, lay out-programmer
Vi søker en person med kjennskap til maskinverktøy og programvare egnet 
for kunstproduksjon/ interaktive arbeider, pedagogisk erfaring og evne 
til å tenke helhetlige tekniske løsninger i verkstedsammenheng.

Stillingen lønnes som høgskolelærer, st.kode 1007, l.tr. 32-42, pt. fra 
kr. 256.600 pr.år, etter kvalifikasjonen. Fra lønnen trekkes 2 prosent 
innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er midlertidig og gjelder 
t.o.m. 30.06.03, med mulighet for forlengelse. Opplysninger om 
stillingen fås ved henvendelse professor Laura Beloff, tlf.22 99 55 30, 
off@khio.no. Søknad sendes Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Statens 
kunstakademi, St. Olavsgt. 32, 0166 Oslo innen 15.10.02.THE OSLO NATIONAL COLLEGE OF THE ARTSKUNSTHØGSKOLEN I OSLO
The National Academy of Fine Arts

The National Academy of Fine Arts is a department of the Oslo National 
College of the Arts. The aim of the National Academy of Fine Arts is to 
provide teaching at the highest level for artists and be at the 
forefront of artistic development in the various forms of visual arts. 
The study programmes in fine arts include painting, sculpture, 
photography and electronic media. The Academy has a vacancy in the 
current academic year for a
 
Lecturer in electronic media (temporary position)
The study programme in electronic media provides undergraduate and 
graduate teaching in various forms of electronically based tools.

The position as lecturer entails:
- Responsibility for the daily running of the media laboratory
- Teaching of web tools, multimedia software, video editing tools, 
lay-out programmes
We seek a person with knowledge of both hardware and software suitable 
for art production/interactive work, educational experience and the 
ability to think comprehensive technical solutions in a workshop 
context.

The position as lecturer is remunerated in accordance with position code 
1007, salary scale 32-42 (currently NOK 256 600- 299 300 p.a.), 
depending on qualifications. Two percent of the salary is deducted as 
contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund. The position 
is temporary, lasting to 30.06.03, with the possibility of extension. 
For information regarding the position, please contact Professor Laura 
Beloff, tel.: +47 22 99 55 30, or e-mail: off@khio.no. Applications 
should be made to the Oslo National College of the Arts, The National 
Academy of Fine Arts, St. Olavs gt. 32, N-0166 Oslo, Norway, by 
15.10.02.-------------------------------------------------------
rohrpost - deutschsprachige Liste zur Kultur digitaler Medien und Netze
Archiv: http://www.nettime.org/rohrpost http://post.openoffice.de/pipermail/rohrpost/
Ent/Subskribieren: http://post.openoffice.de/cgi-bin/mailman/listinfo/rohrpost/